Kuluttajaluottojen markkinointi

Aluehallintovirastossa voimme puuttua kuluttajille tarjottavien luottojen markkinoinnin epäkohtiin. Jos havaitset lainvastaista kuluttajaluottojen markkinointia, voit tehdä meille ilmoituksen. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lähetä vapaamuotoinen ilmoitus sähköpostilla aluehallintoviraston kirjaamoon. Tee ilmoitus siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella luottoa markkinoinut taho toimii. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Kerro ilmoituksessa, mikä taho on markkinoinut luottoa ja missä kanavassa luottoa on markkinoitu. Voit liittää ilmoitukseen mainoksen tai muun materiaalin, jolla luottoa on markkinoitu. 

Kuluttajaluotolla tarkoitetaan kaikkia yritysten kuluttajalle tarjoamia luottoja. Kuluttajaluottoja ovat esimerkiksi

  • luottokorttiluotot 
  • asunto- ja opintolainat
  • osamaksuluotot 
  • pienlainat eli pikavipit.

Luottoja myöntävät luotonantajat eli esimerkiksi pankit ja rahoitusyhtiöt. Myös luotonvälittäjät voivat mainostaa tai tarjota kuluttajille luottosopimuksia.

Kuluttajaluotot jaetaan kertaluottoihin ja jatkuviin luottoihin. Luotonantajan on noudatettava lakia ja hyvää luotonantotapaa sekä meneteltävä vastuullisesti luottosuhteen kaikissa vaiheissa. Myös luotonvälittäjällä on velvollisuus huolehtia, että esimerkiksi mainonnassa annetaan kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaiset tiedot.

Valvomme yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa kuluttajaluottojen markkinoinnin ja luottosopimusten lainmukaisuutta. 

Jos luotonantaja ei aluehallintoviraston ohjauksesta huolimatta korjaa lainvastaista markkinointia, siirrämme asian KKV:n käsiteltäväksi. KKV voi kieltää luotonantajaa jatkamasta lainvastaista toimintaa. Kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla.

Ota ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Löydät kuluttajaneuvonnan yhteystiedot heidän verkkosivuiltaan. Me huolehdimme aluehallintovirastossa pääosin luottoyritysten rekisteröintiin liittyvistä asioista, eikä meillä ole toimivaltaa puuttua kuluttajan ja luotonantajan välisiin sopimuserimielisyyksiin. Sen sijaan lainvastaiseen luottomarkkinointiin voimme puuttua.

Kuluttajaneuvonta

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Lue lisää kuluttajaluottojen tarjoamisesta