Ohjaamme

Ohjaamme kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaa muun muassa näillä toimialoilla:

  • sosiaali- ja terveydenhuolto
  • ympäristöterveydenhuolto
  • sivistystoimi
  • pelastustoimi.

Lue lisää hyvinvointialueista verkkosivuiltamme.

Ohjauksemme tavoitteena on välittää tietoa ja näin edistää perusoikeuksien toteutumista ja alueellista yhdenvertaisuutta. 

Toteutamme ohjaustehtäväämme muun muassa

  • järjestämällä koulutusta ja työkokouksia sekä osallistumalla asiantuntijana muiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin
  • tekemällä arviointi- ja ohjauskäyntejä valvontakohteissa 
  • peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä
  • kantelukäsittelyn ja muun valvontatoiminnan yhteydessä. 

Lue lisää: