Liikuntatoimen kansainvälinen yhteistyö

Liikunta-asetuksen mukaan aluehallintoviraston liikuntatoimella voi olla opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitun mukaista kansainvälistä yhteistyötä. 

Lakilinkit