Arviointi- ja ohjauskäynnit 

Valvomme ja arvioimme, että kuntien ympäristöterveydenhuolto toteuttaa lainsäädännön mukaisia tehtäviään. Kuntien tekemän valvonnan täytyy olla laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ehkäisevää. Valvontaa täytyy toteuttaa kunnassa hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesti. Siinä täytyy ottaa huomioon keskusvirastojen laatimat valtakunnalliset valvontaohjelmat paikallisten tarpeiden mukaisesti.

Valvomme kuntia tekemällä arviointi- ja ohjauskäyntejä ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköihin. Käynneillä arvioimme:

  • kunnan tekemät terveydensuojelun, tupakkalain, elintarvikelain ja eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumisen
  • miten valvonta on järjestetty (mm. maksullisuus, toimivallan siirto, talousarviot, henkilöstöhallinto, organisaation strategia, ammattitaidon ylläpitäminen tai koulutus, varautuminen)
  • onko valvonta lainsäädännön ja valtakunnallisten valvontaohjeiden mukaista
  • kunnan tekemän valvonnan riskiperusteisuutta, yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta 
  • kunnan valvontaviranomaisen tekemiä tarkastuksia elintarvikealan erilaisissa valvontakohteissa (esim. elintarvikkeiden valmistus- ja tarjoilupaikoissa) ja niissä annettujen Oiva-arvosanojen oikeellisuutta ja yhdenmukaisuutta
  • kunnan valvontaviranomaisen tekemiä tarkastuksia terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisissa valvontakohteissa (esim. vettä toimittavissa laitoksissa, sosiaalialan laitoksissa, tupakan myyntipaikoissa)
  • eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan toteutumista
  • kunnan järjestämien eläinlääkäripalvelujen lain vaatimusten mukaisuutta

Lisäksi nostamme esiin kunnan valvonnassa havaittuja valvontaa vahvistavia tekijöitä sekä hyviä käytäntöjä ja esitämme niitä keskusviranomaisten viranhaltijoille osoitetuilla nettisivuilla.

Teemme käynnin jälkeen kirjallisen arviointipalautteen. Palautteessa tuomme esille hyvät käytännöt sekä kehitettävät ja korjattavat asiat. Annamme palautteessamme kehitysehdotuksia. Jos kunnan tekemä valvonta ei täytä vaatimuksia, teemme sille selvityspyynnön. Kunnan täytyy vastata, miten ja mihin mennessä se muuttaa valvontaa vaatimusten mukaiseksi.

Sinua voisi kiinnostaa