Eläinten keinollinen lisääminen

Hyväksymme eläinten keinolliseen lisäämiseen liittyvää toimintaa, kuten oriasemia.

Tietoa hyväksynnästä

Sinun pitää hakea hyväksyntää, jos

 • keräät tai käsittelet eläinten siemennestettä tai alkioita
 • tuotat alkioita koeputkihedelmöityksellä
 • säilytät siemennestettä tai alkioita poikkeukset huomioiden.

Sinun pitää hakea hyväksyntää, kun edellä mainittu toiminta koskee seuraavia eläinlajeja:

 • hevoseläimet
 • nautaeläimet
 • siat
 • lampaat
 • vuohet.

Esimerkkejä toiminnasta, johon pitää hakea hyväksyntää meiltä:

 • oriasema
 • karjuasema
 • sonniasema
 • pässiasema
 • naudan siemennesteen varastointi ja lähettäminen
 • alkioiden keräysryhmä
 • alkioiden tuotantoryhmä.

Sinun ei tarvitse hakea hyväksyntää toimintaan, jos esimerkiksi:

 • siemennät omia eläimiä pitopaikassa kerätyllä spermalla
 • siittolassa siemennetään tammoja siittolaan tuodulla spermalla.

Sinun ei tarvitse hakea erillistä spermavaraston lupaa, jos:

 • varastoit spermaa hyväksytyllä sperman keräysasemalla, esim. oriasemalla
 • siittolassa säilytetään tilattua spermaa, joka käytetään kyseisessä siittolassa eikä sitä lähetetä eteenpäin
 • säilytät ja lähetät spermaa Suomessa tehtävää hevosten siemennystä varten.

Kotimaan kauppa

Jos haet hyväksymistä kotimaan kauppaan hevosten spermaa keräävään oriasemaan:

 1. Tutustu lainsäädännön vaatimuksiin.
 2. Varmista, että käytettävissäsi on tarvittava henkilöstö:
  • asemaeläinlääkäri
  • muu pätevä henkilöstö.
 3. Täytä hakulomake ja lähetä se liitteineen meille kirjaamoon. Löydät linkin lomakkeeseen ja kirjaamoiden yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

EU-alueelle toimitettava hevosen sperma

Jos haet hyväksymistä EU:n alueelle toimitettavaa hevosten spermaa keräävään oriasemaan:

 1. Tutustu lainsäädännön vaatimuksiin.
 2. Varmista, että käytettävissäsi on tarvittava henkilöstö:
  • asemaeläinlääkäri
  • muu pätevä henkilöstö.
 3. Kirjoita hakemus (lomake tulossa) ja lähetä se meille kirjaamoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. Hakemuksen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat:
  • toimijan sekä oriaseman yhteystiedot
  • Y-tunnus
  • kuvaus keräysasemalla harjoitettavasta toiminnasta
  • selvitys hyväksymisen edellytysten toteutumisesta
  • asemaeläinlääkärin kirjallinen suostumus
  • kuvaus henkilöstön pätevyydestä ja koulutuksesta
  • oriaseman pohjapiirros, joka sisältää oleellisten toimintojen sijoittumisen.
 1. Tutustu lainsäädännön vaatimuksiin.
 2. Varmista, että käytettävissäsi on tarvittava henkilöstö:
  • asemaeläinlääkäri
  • muu henkilöstö.
 3. Kirjoita hakemus ja lähetä se meille kirjaamoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. Hakemuksen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat:
  • toimijan sekä keräysaseman yhteystiedot
  • Y-tunnus
  • kuvaus keräysasemalla harjoitettavasta toiminnasta
  • selvitys hyväksymisen edellytysten toteutumisesta
  • asemaeläinlääkärin kirjallinen suostumus
  • kuvaus henkilöstön pätevyydestä ja koulutuksesta
  • pohjapiirros, joka sisältää oleellisten toimintojen sijoittumisen.
 1. Tutustu lainsäädännön vaatimuksiin
 2. Varmista, että käytettävissäsi on tarvittava henkilöstö:
  • ryhmän toiminnasta vastaava eläinlääkäri
  • muu pätevä henkilöstö.
 3. Kirjoita hakemus ja lähetä se meille kirjaamoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. Hakemuksen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat:
  • ryhmän jäsenten yhteystiedot
  • toimitilojen yhteystiedot (etenkin tuotantoryhmä)
  • kuvaus toiminnasta
  • selvitys hyväksymisen edellytysten täyttymisestä
  • kuvaus henkilöstön pätevyydestä ja koulutuksesta
  • tieto siitä, haetaanko hyväksyntää vain kotimaan kauppaa varten
  • toimitilojen pohjapiirros, joka sisältää oleellisten toimintojen sijoittumisen.

Voit hakea alkioiden tuotantoryhmän hyväksyntää vain, jos sinulla on hyväksytty alkioiden keräysryhmä.

 1. Tutustu lainsäädännön vaatimuksiin.
 2. Varmista, että käytettävissäsi on tarvittava henkilöstö:
  • eläintautien leviämisen estämisestä vastaava nimetty eläinlääkäri
  • henkilöstöllä riittävät tiedot ja taidot.
 3. Kirjoita hakemus ja lähetä se meille kirjaamoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. Hakemuksen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat:
  • toimijan ja spermavaraston yhteystiedot
  • Y-tunnus
  • kuvaus spermavaraston toiminnasta
  • vastaavan eläinlääkärin kirjallinen suostumus
  • kuvaus henkilöstön pätevyydestä ja koulutuksesta
  • selvitys hyväksymisen edellytysten toteutumisesta
  • toimitilojen pohjapiirros.

Läänineläinlääkäri tarkastaa hakemuksen ja pyytää sinua tarvittaessa täydentämään hakemusta.

Ennen hyväksynnän tekemistä läänineläinlääkäri tarkastaa oriaseman, sperman keräysaseman, spermavaraston tai alkioiden keräys- tai tuotantoryhmän tilat. 

Teemme päätöksen hyväksymisestä, jos lain mukaiset hyväksymisen edellytykset täyttyvät. 

Lähetämme hyväksyntäpäätöksen tiedoksi Ruokavirastoon, joka antaa sinulle hyväksymisnumeron. Lista hyväksytyistä toimijoista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Kunnaneläinlääkäri valvoo hyväksyttyjen toimijoiden toimintaa ja tekee säännöllisiä tarkastuksia. Voimme peruuttaa hyväksynnän, jos toimintasi ei ole lainmukaista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat säilyttää alkioita:

 • alkioiden tuotantoryhmän tiloissa
 • alkioiden keräysryhmän tiloissa
 • hyväksytyllä sperman keräysasemalla
 • hyväksytyssä spermavarastossa.

Saat säilyttää spermaa:

 • hyväksytyllä sperman keräysasemalla
 • hyväksytyssä spermavarastossa
 • hyväksytyn alkioiden tuotantoryhmän tiloissa.

Poikkeuksena edellä mainittuun spermaa ja alkioita saa säilyttää pitopaikassa, jossa ne käytetään omien tai omassa hallinnassa olevien eläinten keinolliseen lisäämiseen. Jos säilytät spermaa tai alkioita pitopaikassa, muista rekisteröidä säilytystoimina Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin.

Saat säilyttää spermaa myös Suomessa tehtävää hevoseläinten siemennystä varten.

Lakilinkit