Luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät

Valvomme, että kuluttajaluottojen tarjoajat ja vertaislainojen välittäjät ovat rekisteröityneitä ja täyttävät rekisteröinnin edellytykset. Valvomme myös kuluttajaluottoja Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjauksessa kuluttajansuojalain mukaisesti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos joudut riitatilanteeseen luotonantajan tai vertaislainanvälittäjän kanssa, ole yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Riitatilanteita voivat olla esimerkiksi erimielisyydet yksittäisen luoton korkojen tai kulujen määrästä tai vaatimukset vahingonkorvauksista. Emme puutu aluehallintovirastossa tällaisiin kuluttajan ja yrityksen välisiin erimielisyyksiin.

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saat tietoa kuluttajan oikeuksista sekä sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan. Kuluttajaneuvonnan sivuilta löydät myös Reklamaatioapurin. Hyödynnä sitä, jos haluat tehdä valituksen yritykselle.

Voit myös tehdä valituksen Kuluttajariitalautakunnalle. Huomioi, että Kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos et ole ollut ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajariitalautakunnan päätös on suositus, joka ei ole sitova. Sitovan ratkaisun saamiseksi sinun on vietävä asia tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Valvomme niitä luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisterissä olevia yhtiöitä, jotka myöntävät kuluttajaluottoja tai välittävät vertaislainoja. Valvomme saamiemme ilmoitusten perusteella myös sitä, pitääkö tietyn yhtiön olla rekisteröitynyt rekisteriimme. Pääsääntöisesti valvomme siis rekisteriin merkittyjä yhtiöitä. 

Finanssivalvonta valvoo osaa luottoja myöntävistä yhtiöistä, kuten luottolaitoksia.

Voimme antaa luotonantajalle tai vertaislainanvälittäjälle hallinnollista ohjausta tai hallinnollisen seuraamuksen.

Kun annamme luotonantajalle päätöksen, se ei vaikuta suoraan tai sitovasti ilmoittajan yksittäiseen asiaan. Emme voi suoraan pakottaa luotonantajaa toimimaan tietyllä tavalla yksittäisen ilmoittajan tapauksessa. Kuluttajan (eli ilmoittajan) ja luotonantajan välisen riitatapauksen ratkaisee tuomioistuin.

Kuluttajaluotoista perittäviä korkoja on rajoitettu kuluttajansuojalaissa. 
1.9.2019 alkaen solmituissa luottosopimuksissa kuluttajan nostaman luoton korko voi olla korkeintaan 20 prosenttia.

Ennen 1.9.2019 solmittuihin luottosopimuksiin sovelletaan lähtökohtaisesti kuluttajansuojalain aiempaa korkokattoa: 

  • Jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2 000 euroa, luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Viitekorko on tarkemmin määritelty korkolaissa.
  • Korkokattoa sovelletaan luottoon vain, jos kuluttajalle on luottosopimuksen nojalla annettu oikeus nostaa rahoja.  

Jos luottosopimuksen ehto on kuluttajalle kohtuuton, voivat kuluttaja ja luotonantaja sovitella asiaa. Ehto voidaan myös jättää huomioimatta. Kohtuuton ehto voi liittyä esimerkiksi luoton korkoon.

Lakilinkit