Yleistiedoksiannot Itä-Suomi


14.3.2022

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olosta Itä-Suomen aluehallintovirastossa

Itä-Suomen aluehallintoviraston 14.3.2022 asiassa ISAVI/2371/2022 antama tartuntatautilain mukainen päätös on 31.3.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Itä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Raatihuoneenkatu 5, Mikkeli.

Päätös koskee tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen määräyksen kumoamista Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 14.3.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös (pdf) | Liite: Kunnat, joita päätös koskee (pdf) | Valitusosoitus (pdf)


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen