Yleistiedoksiannot Itä-Suomi

17.4.2023

Yleistiedoksianto Vita Workforce Agency Oy:lle

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on tehnyt 16.3.2023 päätöksen uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi asiassa dnro ISAVI/8725/2021.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue antaa päätöksen tiedoksi Vita Workforce Agency Oy:lle (2859263-4) yleistiedoksiantona. 

Päätös liitteineen on nähtävillä 24.5.2023 saakka Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikassa, osoite: Hallituskatu 12-14, Kuopio. Päätöstä voi tiedustella myös Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kirjaamosta, sähköpostiosoite: [email protected]

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 17.4.2023. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen