Yleistiedoksiannot Itä-Suomi

23.6.2021

Täydennys 8.7.2021:
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/5713/2021 on kumonnut 12.7.2021 lukien päätöksen ISAVI/5138/2021 koskien tartuntatautilain 16 §:n mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen rajanylityspaikkojen kautta riskimaista Suomeen saapuville henkilöille. Kumoamisen taustalla ovat eduskunnan hyväksymät tartuntatautilakiin (TTL) tehdyt väliaikaiset muutokset, jotka tulevat voimaan 12.7.2021 ja jotka koskevat kaikkea matkustamista Suomeen. Terveystoimet ja koronatestaus rajoilla jatkuvat tartuntatautilain pohjalta ja voimaan tulevan lainsäädännön johdosta ei ole enää välttämätöntä, että maahantulijoiden terveystarkastuksista määrätään aluehallintoviraston päätöksellä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätösValitusosoitus

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Itä-Suomen aluehallintovirastossa

Itä-Suomen aluehallintoviraston 23.6.2021 asiassa ISAVI/5138/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös on 31.7.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Itä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Raatihuoneenkatu 5, Mikkeli. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen rajanylityspaikkojen kautta riskimaista Suomeen saapuville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 23.6.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus 

Liite 1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus 10.6.2021 maahantulon yhteydessä tehtävistä terveystarkastuksista SARSCoV-2-viruksen leviämisen estämiseksi (taulukko 1)


14.6.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Itä-Suomen aluehallintovirastossa

Itä-Suomen aluehallintoviraston 14.6.2021 asiassa ISAVI/5088/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.7.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Itä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Raatihuoneenkatu 5, Mikkeli. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen kumoamista koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 14.6.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätösValitusosoitusKunnat, joita päätös koskee

Liite: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä, Avautuu uudessa välilehdessä, (minedu.fi)


4.6.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Itä-Suomen aluehallintovirastossa

Itä-Suomen aluehallintoviraston 4.6.2021 asiassa ISAVI/4812/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 1.7.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Itä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Raatihuoneenkatu 5, Mikkeli. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 4.6.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat, joita päätös koskee

Liite: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä (minedu.fi)
 


2.6.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Itä-Suomen aluehallintovirastossa

Itä-Suomen aluehallintoviraston 2.6.2021 asiassa ISAVI/4557/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 1.7.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Itä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Raatihuoneenkatu 5, Mikkeli. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 2.6.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat, joita päätös koskee

Liite: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä (minedu.fi)