Yleistiedoksiannot Itä-Suomi

3.2.2023

Yleistiedoksianto Puijon Kiinteistönvälitys Oy LKV:lle

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Puijon Kiinteistönvälitys Oy LKV:ltä (y-tunnus: 2057320-1) selvitystä ja varaa sille mahdollisuuden tulla kuulluksi 3.2.2023 päivätyllä selvitys- ja selityspyynnöllä yhtiön välitysliikerekisteristä poistamista koskevassa asiassa. Asian diaarinumero on ISAVI/9420/2021.

Selvitys- ja selityspyyntö on liitteineen 27.2.2023 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8:00–16:15 Itä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Raatihuoneenkatu 5, Mikkeli. Selvitys- ja selityspyyntöä voi tiedustella myös Itä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamosta, sähköpostiosoite: [email protected]

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 3.2.2023. Edellä mainitun selvitys- ja selityspyynnön tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisemisajankohdasta. 


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen