Eläinten pitäminen näytteillä

Eläimiä voidaan pitää näytteillä eläintarhassa, kotieläinpihassa, pysyvässä ja kiertävässä eläinnäyttelyssä. Eläimiä voidaan käyttää myös sirkuksessa. Kotieläinpihaksi luokiteltavaa toimintaa ovat myös erilaiset eläinavusteiset toiminnat (terapia-, hyvinvointi, -ja elämystoiminnat).

Jos suunnittelet pitäväsi eläimiä näytteillä kotieläinpihassa, tee toiminnastasi ilmoitus. 
Lue lisää asiasta sivullamme Ilmoituksenvarainen eläinten pito

Jos suunnittelet pitäväsi eläimiä näytteillä pysyvässä tai kiertävässä eläinnäyttelyssä tai käyttäväsi niitä sirkuksessa, hae lupa meiltä aluehallintovirastosta.

Tietoa eläinten pitämisestä näytteillä

Eläintarhassa pidetään näytteillä pääasiassa eläimiä, jotka kuuluvat luonnonvaraisiin lajeihin.

Eläintarhan täytyy:

 • edistää luonnonvaraisen eläimistön suojelua
 • edistää biologisen monimuotoisuuden säilymistä
 • antaa yleisölle tietoa näytteillä olevista lajeista ja niiden elinolosuhteista.

Lisäksi eläintarhan pitää osallistua seuraaviin:

 • tutkimukseen, joka edistää eläinlajien suojelua
 • koulutukseen, joka liittyy eläinlajien suojelutaitoihin
 • tietojen vaihtoon lajien suojelusta
 • jos se on tarkoituksenmukaista: eläinlajien vankeudessa kasvattamiseen, kannan uudelleen istuttamiseen tai lajien luontoon palauttamiseen.

Kotieläinpihaksi luokiteltavaa toimintaa ovat myös erilaiset eläinavusteiset toiminnat (terapia-, hyvinvointi, -ja elämystoiminnat).

Kotieläinpihassa voit pitää näytteillä kissoja ja koiria sekä seuraavia nisäkäs- ja lintulajeja:

Nisäkkäät

 • nauta 
 • sika ja villisika 
 • kesylammas ja mufloni 
 • vuohi 
 • hevonen ja aasi sekä hevosen ja aasin risteymät
 • laama 
 • alpakka 
 • kaniini 
 • minkki 
 • hilleri 
 • soopeli 
 • kettu ja naali sekä näiden risteymät
 • supikoira 
 • rotta 
 • kesyhiiri 
 • marsu 
 • kultahamsteri 
 • gerbiili 
 • poro 
 • kuusipeura 
 • biisoni 
 • vesipuhveli lihantuotantoa varten

Linnut

 • kana 
 • kalkkuna 
 • hanhi 
 • ankka, heinäsorsa ja myskisorsa sekä näiden risteymät
 • strutsi 
 • emu 
 • viiriäinen 
 • helmikana 
 • peltopyy 
 • fasaani 

Kiertävässä eläinnäyttelyssä eläimiä pidetään näytteillä sellaisessa pitopaikassa, jonka sijainti ei ole pysyvä.

Kiertävässä eläinnäyttelyssä saa pitää esillä seuraavia eläinlajeja:

 • kesymuodot seuraavista:
  • koira, kissa, vuohi, sika, hevonen, aasi sekä hevosen ja aasin risteymät
 • rotta 
 • kesyhiiri 
 • marsu 
 • kaniini 
 • kultahamsteri 
 • gerbiili 
 • kana 
 • kalkkuna 
 • hanhi 
 • ankka 
 • kesykyyhky naurukyyhky 
 • papukaijat 
 • selkärangattomat eläimet

Sirkuksessa yleisölle voidaan näyttää eläimille opetettuja taitoja. Lupaa toimintaan pitää hakea aluehallintovirastolta myös silloin, kun eläimiä käytetään muussa vastaavassa näytöksessä.

Sirkuksessa saa pitää samoja eläimiä kuin kiertävässä eläinnäyttelyssä. Löydät kyseisen listan tämän sivun Kiertävässä eläinnäyttelyssä -osiosta. 

Ohjeet luvan hakemiseen

Ennen kuin haet lupaa, perehdy eläinten pidon eläinsuojeluvaatimuksiin. 

Lähetä lupahakemuksesi aluehallintovirastoon. Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen kuin toiminta alkaa.

Muista rekisteröityä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle eläinten pitäjäksi.

Hakemus on vapaamuotoinen.

Kirjoita hakemukseesi ainakin seuraavat tiedot:

 • omat tietosi:
  • nimesi
  • osoitteesi
  • puhelinnumerosi
 • eläinnäyttelyn tai sirkuksen tiedot:
  • osoite
  • pitopaikkatunnukset
  • Y-tunnus
 • eläinlajit ja eläinten lukumäärät
 • eläinten pitopaikkojen
  • kuvaus
  • pohjapiirustukset
  • pinta-alat
 • selvitys, miten
  • eläinten päivittäinen hoito on järjestetty
  • eläimiä ruokitaan
  • eläinten ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on järjestetty
  • sairaita eläimiä hoidetaan
 • tieto siitä, ketkä osallistuvat eläimien hoitamiseen.

Jos haet lupaa käyttää eläimiä sirkuksessa, liitä mukaan lisäksi:

 • kuvaus ohjelmanumeroista, joihin eläimet osallistuvat
 • selvitys siitä, mitä temppuja eläimillä teetetään.

Jos haet lupaa pitää eläimiä eläintarhassa, liitä mukaan lisäksi selvitys siitä, miten eläintarha aikoo osallistua

 • luonnonvaraisen eläimistön suojeluun
 • biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Läänineläinlääkäri käsittelee lupahakemuksen. Pyydämme tarvittaessa lisäselvityksiä. 
Tarkastamme eläinten pitopaikat ennen kuin myönnämme luvan. Sovimme luvanhakijan kanssa ajan tarkastukselle.

Sekä kiertävien että pysyvien eläinnäyttelyiden lupa maksaa saman verran. 

Luvan käsittelymaksut:

 • sirkus- tai eläintarhalupa 1530 euroa
 • pysyvä eläinnäyttelylupa 620 euroa
 • kiertävä eläinnäyttelylupa 620
 • myönnetyn luvan muutos, 56 §, 255 euroa
 • kotieläinpihaa koskevan ilmoituksen käsittelymaksu, 57 §, 170 euroa

Lähetämme laskun jälkikäteen.

Myönteinen ja kielteinen lupapäätös maksavat saman verran.

Myönnämme luvan, kun eläinten pitopaikat, hoito ja toiminta täyttävät lain vaatimukset. 

Lisäksi temppujen, joita eläimillä teetetään sirkuksessa, pitää olla lain mukaisia.

Eläintarhalle myönnämme luvan, kun edellä mainittujen yleisten vaatimusten lisäksi eläintarha osallistuu luonnonvaraisen eläimistön suojeluun ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Jos eläinnäyttelysi toiminta muuttuu olennaisesti, sinun täytyy hakea lupaan muutosta aluehallintovirastolta. 

Olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi

 • se, että hankit uusia eläinlajeja
 • eläinten lukumäärä muuttuu merkittävästi.

Valvonta

Aluehallintovirasto ja kunnaneläinlääkäri valvovat eläintarhoja, eläinnäyttelyjä, kotieläinpihoja ja sirkuksia.

Jos epäilet, että eläintä on kohdeltu huonosti tai se on jätetty hoitamatta, voit tehdä eläinsuojeluilmoituksen. Sen voi tehdä kuka tahansa. 

Tee ilmoitus aluehallintovirastoon tai kunnaneläinlääkärille.

Ilmoituksen vuoksi aluehallintovirasto tai kunnaneläinlääkäri voi tehdä eläinsuojelutarkastuksen eläintarhaan, eläinnäyttelyyn, kotieläinpihaan tai sirkukseen. Teemme tarkastuksia myös silloin, kun eläinten pidossa ei epäillä laiminlyöntiä.

Voimme myös tarkastaa eläintarhan, eläinnäyttelyn, kotieläinpihan tai sirkuksen, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Lakilinkit