Kiinteistönvälitysliikkeet

Valvomme, että kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet noudattavat välitystoiminnassaan lakia ja hyvää välitystapaa. Valvomme myös, ettei välitystoimintaa harjoiteta lainvastaisesti ilman rekisteröitymistä välitysliikkeeksi. Samalla ylläpidämme rekisteriä kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä.

Otamme vastaan ilmoituksia välitysliikkeiden toiminnasta. Lisäksi teemme omaehtoista valvontaa esimerkiksi tarkastamalla liikkeen asiakirjoja, seuraamalla markkinointia, tiedottamalla liikkeitä aluehallintoviraston tekemistä tulkinnoista kiinteistönvälitystä koskevasta lainsäädännöstä sekä tekemällä valvontakampanjoita ja valvontakäyntejä välitysliikkeisiin.  

Emme valvo toimintaa, joka ei ole rekisteröitymistä edellyttävää välitystä. Esimerkiksi seuraavat toimet eivät ole välitysliikelain tarkoittamaa välitystä, eivätkä siten edellytä rekisteröitymistä välitysliikkeeksi: 

  • pelkkien arviokirjojen teko
  • pelkkien asiakirjojen laatiminen
  • isännöitsijätoimistojen myynti- tai vuokraustoiminta isännöimissään asunto-osakeyhtiöissä, kun kyse on
    • asunto-osakeyhtiön omistamien huoneistojen myynnistä tai vuokrauksesta
    • asunto-osakeyhtiön hallintaan ottamien huoneistojen vuokrauksesta
  • vuokrasuhteen hoitamiseen liittyvä palvelu
  • omaomisteisten kohteiden myynti.

Kiinteistönvälitysliikkeiden toimintaa koskevat yhteydenotot kirjallisesti

Jos asiasi koskee kiinteistönvälitysliikkeiden toimintaa, ota yhteyttä kirjallisesti sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella yrityksesi sijaitsee.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Kuntaluettelo aluehallintovirastojen toimialueista

Sinua voisi kiinnostaa

Aluehallintoviraston päätöslyhennelmät

Kiinteistönvälitykseen liittyvät päätöslyhennelmämme

Uutiskirje välitysliikkeille

Tutustu uutiskirjeisiimme

Tilaa uutiskirje