Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toimimme Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella.

Toimialueellamme sijaitsevat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet.

Päätoimipaikkamme sijaitsee Oulussa ja henkilöstöämme työskentelee myös Jyväskylässä, Kajaanissa, Kemissä, Rovaniemellä ja Tampereella.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana toimii Kaisa Ainasoja. Virastossamme työskentelee 145 henkilöä eri paikkakunnilla.

Asioi

Asiointiin liittyvää tietoa löydät Asioi-osiosta:

Ajankohtaista

Tietoa meistä

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • terveyden edistäminen
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat, palvelujen rekisteröinti ja valvonta
 • kantelujen käsittely
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy 
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus, valvonta ja arviointi
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
 • terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus, valvonta ja arviointi
 • romanien osallisuuden edistäminen
 • kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonta ja rekisterin ylläpito 
 • yhtiökokouksen koollekutsujan ja tilintarkastajan sekä erityisen tarkastuksen määrääminen, talletusasiat ja turva-asiakirja-asiat.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavaa tehtävää:

 • vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon ohjaus ja valvonta.

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • opetus- ja kulttuuritoimen ohjaus
 • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen sekä pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja tason valvonta
 • pelastustoimea koskevien kanteluiden käsittely
 • ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutuksen valvonta
 • varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen
 • valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
 • kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
 • alueellisten maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestäminen 
 • alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
 • alueelliset huoltovarmuusasiat
 • lausunnot Palosuojelurahastolle pelastustoimen rakennus- ja kalustohankkeiden hakemuksista.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavaa tehtävää:

 • metsäpalojen tähystyslentoihin liittyvät tehtävät.

Työsuojelu

 • työpaikkojen valvonta ja työsuojelun kehittäminen
 • työkäyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden valvonta
 • vakavien työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta
 • työntekoon liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely
 • työrikosten oikeuskäsittelyihin osallistuminen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavaa tehtävää:

 • työsuojelun valtakunnallinen viestintä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hoitaa työsuojeluasiat myös Lapin aluehallintoviraston alueella.

Ympäristöluvat

 • vesilain mukaiset lupa-, korvaus ja hallintopakkoasiat
 • ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, ilmoitus- ja korvausasiat.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hoitaa ympäristölupa-asiat myös Lapin aluehallintoviraston alueella.

Muut tehtävät

 • viraston yleishallinnolliset tehtävät johdon tuen yksikössä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on  

 • asukkaita noin 485 136 (Pohjois-Pohjanmaa 412 830 ja Kainuu 72 306)  
 • alueen väestö ikäryhmittäin:  
  • 014-vuotiaita 18,4 % väestöstä      
  • 1564-vuotiaita 60,6 % väestöstä   
  • yli 65-vuotiaita 21 % väestöstä   
 • pinta-alaa 61 869 km2 (Pohjois-Pohjanmaa 39 182 ja Kainuu 22 687)  
 • kuntia 38, joista kaupunkeja 13  
 • seutukuntia 9  
 • maakuntien liittoja 2  
 • poliisilaitoksia 1  
 • pelastuslaitoksia 3  
 • hätäkeskuksia 1  
 • sairaanhoitopiirejä 2  
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) 2  
 • työpaikkoja noin 187 765 (Pohjois-Pohjanmaa 160 581 ja Kainuu 27 184)   
 • noin 7 % koko maan yrityksistä  
 • työllisiä väestöstä n. 189 768 (Pohjois-Pohjanmaa 162 441 ja Kainuu 27 345)  
 • yliopistoja ja korkeakouluja 3. 

Hoidamme työsuojelu- ja ympäristölupa-asiat myös Lapin aluehallintoviraston alueella.

Valtakunnallisiin tehtäviimme kuuluvat

 • vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • metsäpalojen tähystyslentoihin liittyvät tehtävät
 • työsuojelun valtakunnallinen viestintä
 • peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallinen koordinointi.

Lue vastuistamme tarkemmin osiosta Vastuualueemme.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 • rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvä rekisteröinti ja valvonta
 • digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta, ohjaus ja valvonta
 • pelastustoimen valtakunnallisen asiantuntija-arvion laatiminen
 • työsuojelun valtakunnallisen puhelinneuvonnan koordinointi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

 • hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät
 • luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Lapin aluehallintovirasto

 • saamen kieleen liittyvät tehtävät
 • poronhoitolain mukaiset tehtävät
 • poronlihatarkastus ja siihen liittyvä valvonta
 • Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta annetussa laissa tarkoitetut tuen takaisinperintään liittyvät tehtävät.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointi
 • pelastustoimen valtionavustusten hallinnointi ja valvonta
 • aluehallintovirastojen sisäinen tarkastus.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 • löytötavaratoimistoihin liittyvät tehtävät
 • ruotsinkieliseen sivistystoimeen liittyvät tehtävät
 • liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät
 • vuokratalojen ja asumisoikeusasuntojen yhteishallintoon liittyvät tehtävät
 • osakaskuntien sääntöjen vahvistamiseen liittyvät tehtävät.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 • vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • metsäpalojen tähystyslentoihin liittyvät tehtävät
 • työsuojelun valtakunnallinen viestintä.

Yhteystiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka  

Postiosoite: PL 6, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Linnankatu 3, Oulu

[email protected]  
Puhelinvaihde: 0295 016 000  

Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15   

 • Virallinen asiointi (mm. tiedustelut, kantelut, valitukset): ole yhteydessä viraston kirjaamoon, [email protected]  
  Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta.  
 • Työsuojelu: [email protected]  
 • Viestintä: [email protected]  

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Sähköpostin maksimikoko liitteineen on 50 Mt. Jos liitteet ovat liian suuria, pienennä tiedostokokoa tai lähetä ne useassa eri sähköpostissa. Muista, että viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla. 

Lähetä sähköpostia suojatulla sähköpostiyhteydellä

Sovi henkilökohtaisista tapaamisista etukäteen ko. asiantuntijan kanssa. 

Henkilöstön yhteystiedot

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Henkilöhaku

Työsuojelu 

Työsuojelun yhteystiedot löydät työsuojelun sivuilta.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]. Lähetä asiasi ensisijaisesti yleisiin asiointiosoitteisiimme. Näin varmistat, että asiasi menee eteenpäin.  

ylijohtaja Kaisa Ainasoja, p. 0295 017 345
ylijohtajan assistentti, [email protected]

Johdon tuki  

 • neuvotteleva virkamies Tommi Lantto, p. 0295 017 701  
 • kehittämispäällikkö Siiri Oinas-Panuma, p. 0295 017 535 ja kehittämispäällikkö Sirpa Kova, p. 0295 017 557

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat  

 • johtaja Maria Siurua, p. 0295 017 546 
 • suunnittelija Riitta Kinnunen, p. 0295 017 516  
 • elinkeinovalvontayksikkö, päällikkö lakimies Matti Pihlajamaa, p. 0295 017 584  
 • sosiaalihuoltoyksikkö, päällikkö sosiaalihuollon ylitarkastaja Mirka Mäkipää, p. 0295 017 021 
 • terveydenhuoltoyksikkö, päällikkö aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, p. 0295 017 598  
 • ympäristöterveydenhuoltoyksikkö, päällikkö lakimies Sinikka Siniluoto-Heikkinen, p. 0295 017 591  

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • johtaja Veijo Kosola, p. 0295 017 570  

Pelastustoimi ja varautuminen  

 • johtaja Petteri Koskinen, p. 0295 017 544  
 • suunnittelija Tiina Ulvinen, p. 0295 017 079  

Työsuojelu  

 • johtaja Hanna-Kaisa Rajala, p. 044 7159 516  

Ympäristöluvat 

 • johtaja Sami Koivula, p. 0295 017 651  

Viestintä  

 • viestintäpäällikkö Marjo Kemi, p. 0295 017 071

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Henkilöhaku

Käsittelemme ainoastaan verkkolaskuja. Lähetä laskusi Eurooppa-normin mukaisena verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorin Posti Messaging Oy:n kautta. Voit lähettää verkkolaskun mukana liitteitä pdf-tiedostomuodossa.

Operaattoritunnus (Posti Messaging Oy): FI28768767
Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 00370245422536501 
Verkkolaskuosoite / PEPPOL-osoite: 0216:00370245422536501 
Y-tunnus: 0245422-5
Alv-tunniste: FI02454225
Laskun viitetiedot: tilaajan antamat tiedot

Varmista, että laskulla on kaikki tilaajan antamat viitetiedot, vähintään toimintayksikkökoodi ja tilaajan nimi. Tämä sujuvoittaa laskusi käsittelyä. Maksuehto laskulla on 21 päivää julkisten hankintojen yleisten palvelu- ja tavarahankintojen sopimusehtojen mukaisesti.

Emme vastaanota sähköpostilla lähetettyä laskua tai paperilaskua, koska ne eivät ole verkkolaskuja (Laki 241/2019). Huomioithan, että laskusi täyttää arvonlisäverolaissa määritellyt pakolliset laskun tietosisältövaatimukset. Emme maksa virheellisiä tai puutteellisia laskuja, vaan palautamme ne lähettäjälle maksamattomina.

Jos sinulla ei ole käytössä järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voit käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa Handi-toimittajaportaalia tai Basware Portal -palvelua. 

Valtion toimittajaportaalit verkkolaskun lähettämiseen sekä toimittajaportaalien käyttöön liittyvät ohjeet Valtiokonttorin sivuilla (valtiokonttori.fi)

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta 241/2019 (finlex.fi)

Verohallinnon ohje Laskuvaatimukset arvonlisäverotuksessa (vero.fi)

Valtiovarainministeriön julkaisemat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palvelu- ja tavarahankinnoissa (vm.fi)

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet auttaa Handi-toimittajaportaalin käyttöön liittyvissä kysymyksissä ma-pe klo 8.00–16.15 (Suomen aikaa). Palkeiden asiakastuki p. 0295 564 060 ja sähköposti handitoimittajapalvelu(at)palkeet.fi. 

Tietoa toiminnastamme

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta  

 • puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolainen, p. 0295 017 551  
 • sihteeri, neuvotteleva virkamies, Tommi Lantto, p. +358 50 396 1428   

Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta  

 • puheenjohtaja, opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen, p. 0295 017 525  
 • sihteeri, suunnittelija Henry Lindgren, p. 0295 017 564  

Työsuojelulautakunta   

 • puheenjohtaja, johtaja Päivi Suorsa, p. 044 7159 516  
 • sihteeri, ylitarkastaja Jari Toivonen, p. 0295 017 634  

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen neuvottelukunta   

 • puheenjohtaja, johtaja Maria Siurua, p. 0295 017 546  
 • sihteeri, ylitarkastaja Raija Fors, p. 0295 017 559  

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueellinen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta  

 • puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolainen  
 • sihteeri, sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Räinä, p. 0295 0170 24  

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kriisiviestijöiden verkosto  

 • Lisätietoja:  
  viestintäpäällikkö Alpo Merilä, p. 0295 017 530  

Kansainvälinen yhteistyö

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto osallistuu aktiivisesti alueiden väliseen yhteistyöhön erityisesti Karjalan tasavallan, Baden-Württembergin osavaltion ja Kiinan Hainanin läänin kanssa. Tällä yhteistyöllä edistämme mm. oppilaitosten välistä yhteistyötä ja kansainvälistymiskasvatukseen liittyvää koululaisvaihtoa sekä kuntayhteistyötä. Teemme yhteistyötä myös Ruotsin ja Norjan pohjoisten läänien kanssa. 

Lisäksi edistämme Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa toimialamme mukaista yhteistyötä Euroopan valtion aluehallintoviranomaisten The European Association of State Terriorial Representatives -järjestössä.   

 • Lisätietoja: 
  neuvotteleva virkamies Tommi Lantto, p. 0295 017 701  

Erasmus+ Maailmalle yhdessä liikkuen 2020–2023 -hanke

 • Lisätietoja:  
  opetustoimen ylitarkastaja Sirpa Kova, p.  0295 017 557  
  suunnittelija Linda Mård, p. 0295 018 827