Yhtiökokous, asumisoikeusyhdistyksen tai osuuskunnan kokous

Voimme aluehallintovirastossa oikeuttaa hakijan kutsumaan koolle asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen, osakeyhtiön yhtiökokouksen, asumisoikeusyhdistyksen kokouksen tai osuuskunnan kokouksen kyseisen yhteisön kustannuksella.

Voimme oikeuttaa kutsumaan koolle kokouksen silloin, kun kokous olisi tullut kutsua koolle lain, yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai kokouksen päätöksen perusteella.

Yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta löydät tietoa sivuiltamme.

Varsinainen yhtiökokous tai varsinainen kokous

Asunto-osakeyhtiö 

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua varsinainen yhtiökokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen jäsen 
 • isännöitsijä 
 • tilintarkastaja 
 • toiminnantarkastaja 
 • osakkeenomistaja.

Osakeyhtiö

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua varsinainen yhtiökokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen 
 • toimitusjohtaja 
 • tilintarkastaja
 • osakkeenomistaja.

Asumisoikeusyhdistys

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua varsinainen yhtiökokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen jäsen 
 • isännöitsijä 
 • tilintarkastaja
 • toiminnantarkastaja 
 • yhdistyksen jäsen.

Osuuskunta

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua varsinainen yhtiökokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen
 • toimitusjohtaja
 • tilintarkastaja
 • toiminnantarkastaja 
 • osuuskunnan jäsen.

Asunto-osakeyhtiö 

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua ylimääräinen kokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen jäsen 
 • isännöitsijä 
 • tilintarkastaja 
 • toiminnantarkastaja 
 • osakkeenomistaja.

Osakeyhtiö

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua ylimääräinen kokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen 
 • toimitusjohtaja 
 • tilintarkastaja
 • osakkeenomistaja.

Asumisoikeusyhdistys

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua ylimääräinen kokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen jäsen 
 • isännöitsijä 
 • tilintarkastaja
 • toiminnantarkastaja 
 • yhdistyksen jäsen.

Osuuskunta

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua ylimääräinen kokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen
 • toimitusjohtaja
 • tilintarkastaja
 • toiminnantarkastaja 
 • osuuskunnan jäsen.

Voit hakea oikeutta kutsua varsinainen yhtiökokous tai kokous koolle silloin, kun kokousta ei ole kutsuttu koolle laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrättynä aikana.

Asunto-osakeyhtiössä varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, eikä yhtiöjärjestyksessä voi määrätä muusta määräajasta. Yhtiöjärjestyksen vanhat, poikkeavat määräykset ovat menettäneet merkityksensä.

Lähetä yhtiön kotipaikan aluehallintoviraston kirjaamoon vapaamuotoinen, kirjallinen hakemus. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Vapaamuotoisessa, kirjallisessa hakemuksessa pitää kertoa seuraavat tiedot ja liittää seuraavat liitteet:

 • minkä asunto-osakeyhtiön, osakeyhtiön, asumisoikeusyhdistyksen tai osuuskunnan yhtiökokouksen tai kokouksen koollekutsumisen oikeutta haetaan
 • yhtiön nimi sen virallisessa muodossa ja mielellään yhtiön y-tunnus (y-tunnuksen löydät yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä tai kaupparekisteristä)
 • minkä varsinaisen yhtiökokouksen tai kokouksen koollekutsumisen oikeutta haetaan 
 • selvitys hakijan oikeudesta tehdä hakemus (esimerkiksi osakeluettelo, osakasluettelo tai jäsenluettelo)
 • hallituksen puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot, jos kaupparekisteriotteen tiedot ovat vanhentuneet
 • hakijan (tai hakijoiden yhteyshenkilön) yhteystiedot (postiosoite päätöksen toimittamista varten)
 • mahdollisten yhteisomistajien valtakirja (jos yhteisomistajat eivät ole hakijoina asiassa)
 • asiamiehen valtakirja ja yhteystiedot.

Selvitämme ensin hakemuksen perusteet. Jos lain ehdottomat edellytykset eivät täyty, jätämme hakemuksen tutkimatta.  

Jos hakemuksen perusteella asia on epäselvä, lähetämme hakijalle täydennyspyynnön ja pyydämme lisäselvitystä asiassa. 

Kun olemme saaneet selvityksen siitä, että lain edellytykset täyttyvät, kuulemme yhteisön hallitusta hakemuksesta. 

Kun olemme saaneet hallituksen kirjallisen vastineen, kuulemme mahdollisesti hakijaa vastineesta. 

Annamme asiasta päätöksen, kun tarvittavat vastineet ja selvitykset on saatu. 

Hakijalta peritään hakemuksen käsittelystä maksu, joka on 260 euroa. 

Jos peruutat hakemuksen, perimme hakemuksen käsittelystä työmäärää vastaavan osuuden maksusta. 

Lähetämme laskun maksusta sen jälkeen, kun olemme tehneet asiasta päätöksen.  

Jos yhtiökokous tai kokous on kutsuttu koolle ja pidetty, etkä peruuta hakemusta, hylkäämme hakemuksen. 

Jos peruutat hakemuksen, perimme hakemuksen käsittelystä työmäärää vastaavan osuuden maksusta. 

Aluehallintoviraston tekemästä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Päätöksestä voivat valittaa hakija tai yhteisön hallitus.  

Päätökseen liitetään valitusosoitus, jossa on ohjeet valituksen tekemiseen. 

Asunto-osakeyhtiölain, osakeyhtiölain ja osuuskuntalain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. 

Asumisoikeusyhdistyksistä annetussa laissa ei säädetty mahdollisuudesta panna päätös täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

Ylimääräinen yhtiökokous tai ylimääräinen kokous

Asunto-osakeyhtiö 

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua ylimääräinen kokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen jäsen 
 • isännöitsijä 
 • tilintarkastaja 
 • toiminnantarkastaja 
 • osakkeenomistaja.

Osakeyhtiö

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua ylimääräinen kokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen 
 • toimitusjohtaja 
 • tilintarkastaja
 • osakkeenomistaja.

Asumisoikeusyhdistys

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua ylimääräinen kokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen jäsen 
 • isännöitsijä 
 • tilintarkastaja
 • toiminnantarkastaja 
 • yhdistyksen jäsen.

Osuuskunta

Aluehallintovirastolta oikeutta kutsua ylimääräinen kokous koolle voivat hakea:

 • hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen
 • toimitusjohtaja
 • tilintarkastaja
 • toiminnantarkastaja 
 • osuuskunnan jäsen.

Voit hakea oikeutta kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous tai kokous silloin, kun ylimääräisen yhtiökokouksen tai kokouksen koollekutsumista on vaadittu hallitukselta, eikä kokouskutsuja ole lähetetty kahden viikon kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

Voit hakea oikeutta kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous tai kokous myös silloin, kun yhtiökokous tai kokous on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen tai kokouksen koollekutsumisesta, eikä kokousta ole kutsuttu koolle.

Asunto-osakeyhtiö

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos sitä vaativat joko 

 • tilintarkastaja, 
 • toiminnantarkastaja tai 
 • osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista.

Vaatimuksen on oltava kirjallinen. Kokouksen pitämistä on vaadittava tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakeyhtiö

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos sitä vaativat tietyn asian käsittelemistä varten joko 

 • tilintarkastaja tai 
 • osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista.

Vaatimuksen on oltava kirjallinen.

Asumisoikeusyhdistys

Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos sitä vaativat joko:

 • tilintarkastaja, 
 • toiminnantarkastaja tai 
 • vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä tai säännöissä määrätty pienempi osa jäsenistä. 

Vaatimus on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Kokouksen pitämistä on vaadittava tietyn asian käsittelemistä varten.

Osuuskunta

Osuuskuntalain mukaan ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, jos sitä vaativat joko

 • tilintarkastaja, 
 • toiminnantarkastaja tai 
 • jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa tai säännöissä määrättyä pienempää osaa jäsenten koko äänimäärästä.

Kokouksen pitämistä on vaadittava tietyn asian käsittelemistä varten.

Lähetä yhtiön kotipaikan aluehallintoviraston kirjaamoon vapaamuotoinen, kirjallinen hakemus. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Vapaamuotoisessa, kirjallisessa hakemuksessa pitää kertoa seuraavat tiedot ja liittää seuraavat liitteet:

 • minkä asunto-osakeyhtiön, osakeyhtiön, asumisoikeusyhdistyksen tai osuuskunnan yhtiökokouksen tai kokouksen koollekutsumiseksi oikeutta haetaan
 • yhtiön nimi sen virallisessa muodossa ja mielellään yhtiön y-tunnus (y-tunnuksen löydät yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä tai kaupparekisteristä) 
 • minkä asioiden käsittelemiseksi oikeutta kutsua ylimääräinen yhtiökokous tai kokous koolle haetaan 
 • jäljennös hallitukselle toimitetusta vaatimuksesta
 • selvitys hakijan oikeudesta tehdä hakemus ja siitä, että hallitukselle toimitetun vaatimuksen allekirjoittaneet edustavat laissa määrättyä osaa osakkeenomistajista tai jäsenistä (osakeluettelo, osakasluettelo tai jäsenluettelo)
 • hallituksen puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot, jos kaupparekisteriotteen tiedot ovat vanhentuneet
 • hakijan (tai hakijoiden yhteyshenkilön) yhteystiedot (postiosoite päätöksen toimittamista varten)
 • mahdollisten yhteisomistajien valtakirja (jos yhteisomistajat eivät ole hakijoina asiassa)
 • asiamiehen valtakirja ja yhteystiedot.

Selvitämme ensin hakemuksen perusteet. Jos lain ehdottomat edellytykset eivät täyty, jätämme hakemuksen tutkimatta.  

Jos hakemuksen perusteella asia on epäselvä, lähetämme hakijalle täydennyspyynnön ja pyydämme lisäselvitystä asiassa. 

Kun olemme saaneet selvityksen siitä, että lain edellytykset täyttyvät, kuulemme yhteisön hallitusta hakemuksesta. 

Kun olemme saaneet hallituksen kirjallisen vastineen, kuulemme mahdollisesti hakijaa vastineesta. 

Annamme asiasta päätöksen, kun tarvittavat vastineet ja selvitykset on saatu. 

Hakijalta peritään hakemuksen käsittelystä maksu, joka on 260 euroa. 

Jos peruutat hakemuksen, perimme hakemuksen käsittelystä työmäärää vastaavan osuuden maksusta. 

Lähetämme laskun maksusta sen jälkeen, kun olemme tehneet asiasta päätöksen.  

Jos yhtiökokous tai kokous on kutsuttu koolle ja pidetty, etkä peruuta hakemusta, hylkäämme hakemuksen. 

Jos peruutat hakemuksen, perimme hakemuksen käsittelystä työmäärää vastaavan osuuden maksusta. 

Aluehallintoviraston tekemästä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Päätöksestä voivat valittaa hakija tai yhteisön hallitus.  

Päätökseen liitetään valitusosoitus, jossa on ohjeet valituksen tekemiseen. 

Asunto-osakeyhtiölain, osakeyhtiölain ja osuuskuntalain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. 

Asumisoikeusyhdistyksistä annetussa laissa ei säädetty mahdollisuudesta panna päätös täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

Usein kysyttyä

Voit tehdä hakemuksen ilman liitteitä. Mainitse hakemuksessa, että liitteet toimitetaan, kun ne on saatu.

Lähetämme yleensä hakijalle täydennyspyynnön ja pyydämme tarvittavia liitteitä. Jos hakemuksessa ilmoitetaan, että liitteet toimitetaan myöhemmin, odotamme jonkin aikaa ennen täydennyspyynnön lähettämistä.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa