Nuorisotoimi

Aluehallintoviraston nuorisotoimen tehtävänä on kehittää nuorisotyötä ja toteuttaa valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan tavoitteita. Kehitämme nuorisotyötä ja nuorisolle tarjottavia palveluja yhdessä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. 

Keskeisiä tehtäviämme 

  • Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan alueellinen toimeenpano ja kehittäminen
  • Valtionavustusten myöntäminen ja myönnettyjen valtionavustusten vaikutusten arviointi
  • Täydennyskoulutusten järjestäminen ja nuoristoimialaa koskevan tiedon välittäminen nuorisotyössä toimiville
  • Nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien tietojen kokoaminen ja nuorille suunnattujen palvelujen riittävyyden, laadukkuuden ja saavutettavuuden arviointi
  • Kansainvälisen nuorisotyön tukeminen ja toteuttaminen alueella

Koulutamme

Järjestämme täydennyskoulutusta ja erilaisia tapahtumia nuorten parissa työskenteleville. Koulutuksissa kerromme ajankohtaisista nuorisoalan ilmiöistä ja jaamme nuoristoimialaa koskevaa ajankohtaista tietoa.

Tapahtumat ja koulutukset

Myönnämme avustuksia

Myönnämme valtionavustuksia nuorisotyön alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin. Arvioimme myös valtionavustuksilla toteutettujen hankkeiden vaikutusta. 

Valtionavustukset

Tuotamme tietoa nuorten palveluista

Keräämme tietoa nuorille suunnattujen palvelujen riittävyydestä, laadusta ja saavutettavuudesta. 

Tietojen pohjalta arvioimme palveluja ja julkaisemme raportteja ja tilastoja. Työmme tuloksia voit lukea nuorisotilastot.fi-sivustollamme sekä Peruspalvelujen arviointi -raportista.

Edistämme kansainvälistä yhteistyötä

Edistämme nuorten kansainvälistymistä sekä nuorisoalan asiantuntijoiden mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Meillä on omia kahdenvälisiä ja kansainvälisiä kumppaneita sekä opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamia kansainvälisiä yhteyksiä.

Kansainväliset tehtävämme

Lakilinkit