Aluehallintoviraston tietopalvelu

Jokaisella on oikeus saada julkisia tietoja aluehallintoviraston asiakirjoista ja rekistereistä.

Pyytämäsi asiakirja tai tieto saattaa olla lakiin perustuvien salassapitosäännösten takia kokonaan tai osin salassa pidettävä. Jos kieltäydymme antamasta pyytämääsi asiakirjaa tai tietoa, ilmoitamme sinulle kieltäytymisen syyn. Saat halutessasi kieltäytymisestä valituskelpoisen päätöksen, josta voit valittaa hallinto-oikeuteen.

 1. Tietopyynnön tekeminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
 2. Jos ilmenee, että tekemäsi tietopyynnön toteuttamiseen liittyy maksuja, joita meillä on julkisuuslain 34 pykälän perusteella oikeus periä, ilmoitamme sinulle hinta-arvion etukäteen. Voimme periä maksuja esimerkiksi asiakirjan kopioista tai salassa pidettävien tietojen peittämisestä asiakirjoista. 
 3. Mahdolliset maksumme määräytyvät aluehallintovirastojen maksuista annetun asetuksen mukaan sekä aluehallintovirastojen suoritemaksupäätöksen mukaan.

  Palveluhinnasto

1. Yksilöi tietopyyntösi niin, että siitä käy mahdollisimman hyvin ilmi, mitä asiakirjaa, tai tietoa se koskee. Kerro esimerkiksi asian aihe, miltä ajanjaksolta haluat tietoa, mistä alueelta haluat tietoa sekä asian diaarinumero, jos sinulla se on. Jos tietopyyntösi koskee julkista asiakirjaa tai tietoa, pyyntöä ei tarvitse perustella.

2. Voit tehdä tietopyynnön sähköisellä lomakkeella tai lähettää vapaamuotoisen pyynnön sähköpostilla kirjaamoon.

 • Jos pyyntösi koskee vain yhden aluehallintoviraston toiminta-aluetta, lähetä pyyntösi kyseisen aluehallintoviraston kirjaamoon.
 • Jos pyyntösi on valtakunnallinen tai koskee useaa aluehallintovirastoa, riittää, että lähetät yhden viestin minkä tahansa aluehallintoviraston kirjaamoon. Kerro viestissäsi, mitä kaikkia alueita pyyntösi koskee.
 • Halutessasi voit saattaa tietopyyntösi vireille myös esimerkiksi postittamalla vapaamuotoisen tietopyyntökirjeen tai tekemällä tietopyynnön paikan päällä aluehallintovirastossa.  
 • Löydät linkit sähköiseen lomakkeeseen ja kirjaamojen yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

3. Jos lähetät tietopyyntösi sähköpostitse kirjaamoon, saat välittömästi vastaanottokuittauksen. 

4. Vastaamme tieto- ja asiakirjapyyntöösi mahdollisimman nopeasti. 

 • Jos kyse on julkisesta asiakirjasta, vastaamme viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön tekemisestä. 
 • Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia, tai jos asian käsittely ja ratkaisu vaatii erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tietopyyntö ratkaistaan ja tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden kuluessa. 

Salassa pidettävien tietojen luovutus tutkimustyöhön

Yksittäistapauksessa voimme antaa luvan saada tietoja salassa pidettävästä asiakirjasta tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten. Luvan myöntämisen edellytyksistä säädetään julkisuuslain 28 pykälässä. 

Jos lupaa salassa pidettävien tietojen luovutukseen haetaan usean saman ministeriön alaisen viranomaisen asiakirjoihin, esimerkiksi usean aluehallintoviraston asiakirjoihin, päätöksen luvasta tekee se ministeriö minkä asiasta on kyse. Ennen päätöksen tekemistä ministeriö kuulee tarvittaessa asianomaisia viranomaisia. 

Oikeutesi tarkastaa omat tietosi aluehallintoviraston henkilörekistereistä 

Verkkosivujemme osiossa Tietosuoja on kerrottu, miten aluehallintovirastossa käsittelemme henkilötietoja sekä mitkä ovat sinun niihin liittyvät oikeutesi. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa