Poroasiat

Lapin aluehallintovirasto hyväksyy uudet poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat lihalaitokset. Hyväksymme myös jo toiminnassa olevien laitosten toiminnan muutokset.

Lupaa poroteurastamon perustamiseen sekä toiminnan muutoksiin voit hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jonka sisällöstä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa elintarvikevalvonnasta.

Poronhoitoasioiden lisäksi teemme lihantarkastuksen poroteurastamoissa sekä valvomme poroteurastamoja ja niiden yhteydessä olevia laitoksia.

Muilta osin poronlihatuotteiden valmistusta ja vähittäiskauppaa valvoo kunnallinen terveystarkastaja.

Myös porojen osalta täytyy noudattaa eläinten hyvinvointia, terveyttä ja eläinkuljetuksia koskevia vaatimuksia.

Lue lisää:

Paliskuntarekisteri

Lapin aluehallintovirasto pitää rekisteriä paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät

  • paliskunnan nimi
  • paliskunnan numero
  • poroisäntä
  • paliskunnalle vahvistetut rajat.

Paliskunnan rajoiksi katsotaan poronhoitolaissa tarkoitetut esteaidat.

Paliskuntien tiedot ja rajakuvaukset ovat rekisterissä, jonka löydät alta.

Paliskunnat (A-I)

Kotipaikka:        Posio
Poroisäntä:        Antti Pätsi
Varaporoisäntä: Mika Ronkainen

Raja:     
Raja kulkee Kitkan Jäkälälahdesta alkaen Oivangin paliskunnan rajaa myöten Paakkulan torppaan, Paakkulan torpasta Kallioluoman paliskunnan rajaa myöten Hossa-Irnin paliskunnan rajaan, Hossa-Irnin paliskunnan rajaa myöten Kuoliojokeen, Kuoliojokea alas Kostonjärveen, Kostonjärveä myöten Kynsijokeen, Kynsijokea myöten Kynsijärveen, Kynsijärvestä Tervajokea myöten Tervajärveen, Tervajärvestä Kaukuanjärven alapäähän, Kaukuajärven alaperästä Säikän salmeen, Säikän salmesta Kitkanjärven Kiurusenperään, Kiurusenperästä Kitkan vesistöä myöten Jäkälälahteen lähtöpaikkaan.

Esteaita Oivangin paliskunta ja Akanlahden paliskuntien välillä: aita lähtee Kurkijärven rannasta Paakkusaaren kohdalta pohjoiseen päin tullen Paakkulan tienvarren kulmaan ja siitä Paakkulantien veräjään. Aita jatkuu edelleen Haavikkosuon pohjoisreunaa tullen Isosuolle, josta se jatkuu koilliskulmassa Isosuonpuroon. Isosuonpurosta edelleen pohjoiskulmassa Haukivaaraan menevän traktoritien veräjälle. Tästä itäisessä kulmassa seurakunnan palstalle, josta pohjoiskulmassa Kallioisenahoon. Kallioisenahosta koilliskulmassa Nojosenvaaran pohjoisrinteeseen (Hyvänniemenniittypalsta I, Hyväsenniemenniittypalsta II), josta Ruoppijärven riutan aluselle, siitä riutan länsi, luoteis- ja pohjoispuolitse kiertäen Ruoppijärven etelärantaan. Ruoppijärven toiselta puolelta Ruoppivaaran traktoritien veräjälle, siitä Vesalan eteläpuolelle, josta itään kääntyen Löytölamminpuronsuon eteläreunaan. Siitä mainittua suota ensin loivassa pohjoiskulmassa, sitten loivassa luoteiskulmassa, jonka jälkeen loivassa läntisessä kulmassa Löytölamminpuron pohjoispuolelle. Tästä pohjoiskulmassa Rovaniemen tien varteen, josta ohjausviikset sekä itään että länteen.  

Kotipaikka:        Kuusamo
Poroisäntä:        Jalmari Oikarainen
Varaporoisäntä: Marko Kilpivaara

Raja:
Raja kulkee Kesälahden perästä Kitkan vesistöä pitkin Koramosaaren pohjoispuolitse Piiloperään. Piiloperästä Valtatie 5:ltä Lehtovaaran kohdalta lähtevää paasia Keski-Vitikkovaaran korkeimman kautta Sallan paliskunnan rajaan (paasi kulkee etelä-pohjoissuunnassa), tätä rajaa pitkin valtakunnan rajaan, sitä pitkin Oivangin paliskunnan rajan kohdalle. Tästä Tavajärven maantielle Kuntijärven itäpään kohdalle, josta edelleen suota myöten Kuntijärven itäpäähän, josta Kuntijokea myöten Vuotunkijärveen, siitä Kalliojokea Kalliojärveen, josta Vuosselijokea ylös Vuosselijärveen. Vuosselijärvestä Pessarinmäen kautta suoralla linjalla lähtökohtaansa Tolvanselän Kesälahteen.

Kotipaikka:        Kittilä
Poroisäntä:        Antti Kantola
Varaporoisäntä: Simo Holck

Raja:     
Raja kulkee idässä ja etelässä Sodankylän kunnan rajaa pitkin Rovaniemen kunnan rajalle, jota pitkin Ounasjokeen, siitä Tainiojokea pitkin länteen Kolarin ja Kittilän väliselle kunnan rajalle. Lännessä raja kulkee Kolarin ja Kittilän kuntien rajaa pitkin Ylläsjärveen, sen koilliskärjestä Järvenpääjärven niemen, Tuuliselän ja Härkämännikön eteläpuolisten vuomien kautta suoraa linjaa Lainiojokeen, sitä ylös Lainiolompoloon, siitä Pyhäjärven eteläkärkeen, Pyhäjärvestä ojaa myöten Kukasjärveen, siitä ojaa myöten Aakenusjokeen, Aakenusta alas Aakenuspoikkioon, siitä Aakenusjärveen, siitä ojaa pitkin Ruonajärveen, siitä Hirvasjärveen, siitä luoteeseen laskevaa ojaa Harrilompoloon ja edelleen Levijokeen eli Kyrön paliskunnan etelärajalle. Tätä rajaa pitkin itään Ounasjoelle ja Ounasjokea pitkin Kuusajoen suuhun, Yläkuusajokea ylös Sinermäjärveen, Sinermäjärvestä Nunarajärveen, Nunarajokea alas Jeesiöjokeen, Jeesiöjokea alas Sodankylän kunnan rajaan.

Esteaita Alakylän ja Syväjärven paliskuntien välillä: Esteaita kulkee Syväjärven-Poikajärven välisestä raja-aidasta Liittovaarasta pohjoiseen Raaterovaan Jouni Uutelan ja Pentti Niemelän palstojen kulmaan, josta edelleen valtionmaan ja Pentti Niemelän palstan luoteiskulmaan, edelleen valtionmaata koilliseen Sodankylän – Kittilän kunnanrajaan, jota pitkin Sotkajokeen ja Auno Kuuselan rajaa kunnanrajalle pyykille nro 11, josta edelleen kunnan rajaa Jeesiöjokeen Sattasniemen–Syväjärven raja-aitaan (13.11.1996 D: 1168/777/96).

Kotipaikka:        Suomussalmi
Poroisäntä:        Ensio Keränen
Varaporoisäntä: Antti Juntunen

Raja:
Raja, alkaen valtakunnan rajasta Raatteen maantien kohdalta, kulkee mainittua maantietä Suomussalmelta Kuhmoniemelle menevään maantiehen, tätä maantietä Suomussalmen kirkolle, siitä edelleen Kiantajärveä Pesiönlahden perään, siitä Pesiöjokea Pesiöjärveen, Pesiöjärveä sen Hampusperään, karttaliitteen mukaisesti Pesiöjärven Hampusperästä kiinteistön 777-407-93-5 etelärajan suuntaisesti Joukokylän tielle, josta Hiidenvaaran metsäautotietä pitkin, Sihonen-nimisen järven eteläpäästä, Lehtoselän kantatilasta muodostetun kiinteistön 777-407-24-6 etelärajan suuntaisesti ja Riihivaaran metsäautotietä Majaanjoen kohtaan, missä Puolangan kunnanraja ylittää joen, Majavanjokea Niittyjärveen, siitä Lamminsuota Valkeajärveen, Valkeajärvestä Karjasuota Näätävaaraan, siitä Lylykylän maantietä Puolangan kirkolle, Puolangan kirkolta Hyrynsalmelle johtavaa maantietä Hyrynsalmen kunnan rajaan, tästä mainittua rajaa sekä Ristijärven ja Kuhmon (Kuhmoniemen pitäjien) kuntien rajaa valtakunnan rajaan ja valtakunnan rajaa lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Inari
Poroisäntä:        Jarmo Haataja
Varaporoisäntä: Lasse Lehtola

Raja:
 Raja kulkee Sallivaaran paliskunnan rajaa Lemmenjoesta Koiraojan kohdalta Inarin ja Sodankylän kuntien rajaan saakka, sitä Kivijoesta itään Ivalon paliskunnan rajaan saakka eli Sotajokeen. Sotajokea Ivalojokeen, sitä Inarinjärveen, jossa raja kulkee Mahlatin, Maura- ja Isojääsaarien itäpuolitse Kasariselälle. Kasariselältä raja kulkee Ukonselkää pitkin Juutuanjokeen ja sitä ylös Kettujokea Paadarjärveen ja siitä Lemmenjokea Koiraojaan.

Esteaita Hammastunturin ja Sallivaaran paliskuntien välillä: Esteaita kulkee Paadarjärven eteläpäästä Inarin ja Sodankylän pitäjän rajalle Lapin paliskunnan esteaitaan saakka (9.5.1977, 2040/63 MMM 1976).

Esteaita Hammastunturin Ivalon paliskuntien välillä: Esteaita kulkee Toloskoskelta Ivalojokivartta Sotajokeen ja Sotajokivartta Sodankylän kunnan rajaan (26.4.1975, 1797/63 M-MM 1975).

Kotipaikka:        Kemijärvi
Poroisäntä:        Alpo Alaluusua
Varaporoisäntä: Pekka Kaisanlahti

Raja:
Raja kulkee Jumiskojoesta Posion kunnan rajaa Outojokeen, Outojokea alas Juujärveen. Juujärvestä Kemijokea Kemijärven kautta Iso-Akanjoen suuhun, siitä Isoa-Akanjokea ylös Kunkuttaman vuotsolle, siitä kaivettua viemäriä pitkin Siuliojokeen, sitä alas Vuotosjokeen, Vuotosjokea Jaurujokeen, siitä Sulavajoen ja Sulavalammen kautta Kemijärven kunnan rajaan ja tätä rajaa Sallan paliskunnan rajaan ja Sallan paliskunnan rajaa Posion kunnan rajaan.

Kotipaikka:        Teeriranta
Poroisäntä:        Urho Väisänen
Varaporoisäntä: Ville Seppänen

Raja:
Raja kulkee etelässä Mäkelän torpan kohdalta lähtevää vesistöä Hietajärven, Kivijärven ja Ehronjärven kautta Kiantajärven Myllylahteen, Kiantajärvestä Saarperään, Saarijokea Saarijärveen ja Saarijärvestä viitostiehen, jota ylös Mustajoen asutusalueen tiehen, jota ylös Rytilän taloon ja siitä Kaupinlampiin, siitä Piispajärveen, Piispajärveä ylös Kellolahteen siitä alimmaiseen Kellojärven länsipäähän ja siitä talvitietä Kellojokeen ja sitä pitkin Perankaan Peranganjärven päähän, Peranganjärven päästä esteaitaa Peranganjärven pohjoispuolitse Myllylän torppaan, Myllylän torpasta vanhaa talvitietä Saarijärveen, Saarijärvestä talvitien pohjaa Kovionjärven eteläperään, Kovionjärveä myöten Vaarapuron suuhun, Vaarapuroa myöten Vaarasuolle, siitä Parkkisen perän Turpeisen talon kautta Kylmäojan suuhun, Kylmäojaa myöten Kylmäänluomaan, Kylmääluomaa myöten Harjun taloon, Harjun talosta Saarilammin ja Kattaisen suon kautta Hukkasen taloon, Hukkasen talosta Hukkasen salmeen, Hukkasen salmesta Kuusamon kunnan rajaa myöten Oulu-Kuusamo maantiehen, maantietä myöten Inkeen taloon, Inkeen talosta Kantolaan menevää tietä myöten Kostonjärven poroperään siitä Kostonjärveä myöten Kuoliojoen suuhun, Kuoliojokea ylös Kuusamon kunnan rajaan, Kuusamon kunnan rajaa myöten Kallioluoman paliskunnan rajaan, jota myöten valtakunnan rajalle Närängänmutkaan, siitä valtakunnan rajaa myöten alas lähtökohtaansa Mäkelän torppaan.

Kotipaikka:        Pudasjärvi
Poroisäntä:         Ari Hepola
Varaporoisäntä: Janne Juhani Alatalo

Raja:
Raja, alkaen Haara-Hiltusen talon kohdalta Siuruajoessa, kulkee jokea alas Pudasjärven ja Yli-Iin kuntien rajalinjalle sekä tätä pitkin ynnä Pudasjärven ja Ranuan kuntien läntisiä rajoja myöten Kivijoelle, josta sanottua jokea ja Tervonojaa Tervonjärveen ja edelleen Tervon talvitietä Isoasmuntijärveen sekä siitä Karhusuon kautta lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Simo
Poroisäntä:        Markus Haapaniemi
Varaporoisäntä: Tuomas Ruonala

Raja:
Raja kulkee pohjoisessa Narkauksen paliskunnan rajaa, idässä Rovaniemen ja Pudasjärven pitäjien vanhaa rajaa Kuivaniemen kunnan rajaan, etelässä ja lännessä Kuivaniemen kunnan rajaa Pohjanlahteen, siitä Kemin ja Simon kuntien väliseen rajaan, jota Narkauksen paliskunnan rajaan.

Kotipaikka:        Inari
Poroisäntä:        Niko Kustula
Varaporoisäntä: Tommi Kustula

Raja:
Rajoina ovat Petsamon raja (valtakunnan raja), Rajajoosepissa 1,18 km pohjoiseen rajapyykistä 56 olevaan kohtaan, josta paliskuntien välistä poroesteaitaa pitkin Luton Rajakoskelle, Sodankylän raja, Sotajoki, Ivalojoki ja Inarijärvi, jossa raja kulkee Mahlatin, Maura- ja Iso-Jääsaarien itäpuolitse Kasariselälle, Muddusjärven ja Paatsjoen paliskuntien rajojen yhtymäkohtaan.

Esteaita Ivalon ja Hammastunturin paliskuntien välillä: Esteaita kulkee Toloskoskelta Ivalojokivartta Sotajokeen ja Sotajokivartta Sodankylän kunnan rajaan (MMM:2 päätös 26.4.1975, DNRO 1797/63 M-MM 1975).
 

Paliskunnat (J-K)

Kotipaikka:        Rovaniemi
Poroisäntä:        Lauri-Pekka Ollila
Varaporoisäntä: Kari Ollila

Raja:
Raja kulkee pohjoisessa Kolarin ja Kittilän kuntien rajasta Tainiojokea Ounasjokeen, idässä Ounasjokea alas Palojärven paliskunnan rajaan, etelässä Palojärven paliskunnan pohjoisrajaa Pellon ja Rovaniemen kuntien väliseen rajaan, jonka jälkeen tätä rajaa ja Rovaniemen ja Kolarin kuntien välistä rajaa pitkin pohjoiseen päin Taapajokeen saakka, siitä Taapajokea ylös Aliseen Taapajärveen, Taapajärven keskikohdalta Lohinivan-Sieppijärven maantielle ja sitä pitkin Kolarin ja Rovaniemen kuntien rajalle ja siitä edelleen Kolarin ja Rovaniemen sekä Kolarin ja Kittilän kuntien välistä rajaa lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Utsjoki
Poroisäntä:        Vesa Länsman
Varaporoisäntä: Niila Laiti

Raja:     
Paliskunta rajoittuu lännessä Paistunturin paliskuntaan, pohjoisessa Tenojokeen, idässä valtakunnan rajaan ja etelässä Utsjoen ja Inarin kuntien rajaan.

Kotipaikka:        Kuusamo
Poroisäntä:        Heikki Härmä
Varaporoisäntä: Juho Seppänen

Raja:
Raja kulkee valtakunnan rajasta Närängän mutkasta, Närängänvaarasta Hyteikönsuon asutusalueen tietä Hyteikön maantielle, jota pitkin Murtovaaraan ja siitä Rantalaan johtavaa maantietä pitkin Pikku-Kerojärveen ja tätä vesistöä pitkin Keski-Kerojärveen ja siitä ylös Käsmänjokea Käsmänjärveen, Käsmänjärvestä Visauomaa myöten Visajärveen, Visajärvestä Hukkasenjärveen, Hukkasenjärvestä Mustaanlampeen, Mustalammesta Taivalkosken kunnan rajaa Kuoliojokeen, Kuoliojokea myöten Pulkkasenvaaraan, Pulkkasenvaarasta Hyväjärven kaakkoisnurkitse Purnujärveen, Iso-Purnujärven länsipäästä Saunalampeen, Saunalammesta Välijokea myöten Soilunjärveen Konkelolahteen, Konkelolahdesta Raatejokea myöten Raatelampeen, Raatelammista jokea myöten Kurkijärven niskaan, Kurkijärven niskasta Kurkijärveä pitkin Paakkusaareen ja siitä Kurkijärveä pitkin Jormunperään siitä Koivulammin kautta Vilponlammin pohjoispäästä suoraa linjaa Lakkisaareen ja siitä edelleen Kuusamon järveä itään, Kuusamonvesistön ja Nuutamon selän kautta Kokkoniemellä olevaan paasiin, paasia pitkin Muojärveen, jossa Rajasaaren pohjoislaitaa ja edelleen Keinässaaren pohjoispuolitse Muojokeen, Muojokea pitkin Joukamoon ja siitä edelleen Syväjokeen, Syväjokea myöten Tiirakkajärveen ja siitä Välijärveen, Välijärvestä Vuolajärveen ja siitä Multikoskeen, Multikoskesta Multijärveen, josta edelleen Pistojokeen, josta valtakunnan rajaan, valtakunnan rajaa myöten takaisin Närängän mutkaan. 

Kotipaikka:        Lokka
Poroisäntä:        Mika Kavakka
Varaporoisäntä: Jani Pulska

Raja:
Raja kulkee Kemijoesta Tenniöjokea ylös Sallan kunnan rajaan, tätä rajaa Lapin paliskunnan rajaan, valtakunnan rajaa Lapin paliskunnan rajaan, Lapin ja Oraniemen paliskuntien rajaa Kemijokeen ja Kemijokea Tenniöjoen suuhun.

Esteaita Oraniemen ja Kemin-Sompion paliskuntien välillä: aita kulkee etelästä Savukosken Jurmunvaaran maaston mukaisesti Värriön kylään ja siitä Arajärveen, Arajärvestä vahvistettua rajaa noudattaen Angeinvaaran kurun kautta Tanhua-Lokka maantien yli suoraan Lätäkköojan suun kohdalta Luiron toiselle puolelle vanhaan esteaitaan ja siitä Vasavaaran sekä Hanhireikä-Lokka maantien laitaa Lokan kylään. Esteaita on PHL 5 §:n 2 momentin mukaan katsottava paliskuntien rajaksi (n:o 2925/63 MMM 1977).

Kotipaikka:        Kiiminki
Poroisäntä:        Juha Parkkinen
Varaporoisäntä: Jouko Päkkilä

Raja:
Raja, alkaen Siuruanjoen suun kohdalta Iijoessa, kulkee tätä ylös Hirvelän talon kohdalle, siitä Pudasjärven ja Iin pitäjien vanhaa rajalinjaa Pudasjärven, Yli-Iin ja Kiimingin pitäjien rajaristeykseen, siitä viimeksi mainitun pitäjän koillisrajaa Pudasjärven, Ylikiimingin ja Utajärven pitäjien rajaristeykseen, tästä kohden jälkimmäisen pitäjän välistä rajaa Kiiminginjokeen, siitä edelleen poronhoitoalueen etelärajaa Iijokeen ja Iijokea ylös lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Kolari
Poroisäntä:        Mika E. Satta
Varaporoisäntä: Ville Kotajärvi

Raja:
Raja kulkee pohjoisessa Ylläsjoen suusta Ylläsjokea pitkin itään Kolarin ja Kittilän väliselle kunnan rajalle, idässä Kittilän ja Kolarin sekä Rovaniemen ja Kolarin välistä kuntien rajaa Jääskön paliskunnan rajalle, joka kulkee Kittilän ja Kolarin kuntien välisestä rajasta Rovaniemen ja Kolarin väliseen rajaan ja siitä Lohiniva-Sieppijärvi maantielle, josta Aliseen Taapajärveen, siitä Taapajokeen, josta Rovaniemen ja Kolarin välistä rajaa Pellon ja Kolarin väliseen kunnan rajaan, etelässä viimeksi mainittua kunnan rajaa valtakunnan rajaan ja lännessä valtakunnan rajaa lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Pudasjärvi
Poroisäntä:        Lauri Oinas-Panuma
Varaporoisäntä: Jarmo Kynkäänniemi

Raja:
Raja, alkaen Siuruanjoesta, kulkee Ritvanojaa ylös Pudasjärven – Ranuan maantielle, sitä pitkin Livojokeen, Livojokea alas ja Siikahaaran kautta Koirakankaan taloon, josta Pudasjärven ja Kollajan kylien välistä lohkorajaa myöten Kären talon kohdalle, tästä vanhaa kärrytietä myöten Vuormanjärven Kylmäänperään ja siitä suoraan Kuljunsaaren kautta Lokaojan haaraan, josta ojaa pitkin Hetejärveen, siitä Jurvasenlampiin ja Alaojaa myöten Nuorittajokeen sekä jokea alas Pudasjärven ja Ylikiimingin kuntien rajalinjalle ynnä edelleen Kiimingin, Oijärven ja Ikosen paliskuntien rajoja pitkin lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Kittilä
Poroisäntä:        Antti I. Koskela
Varaporoisäntä: Kai Jussila

Raja:
Rajoina ovat läntisenä rajana Ounasjoki sekä Kyrön paliskunnan raja, pohjoisena rajana Inarin kunnan raja, itäisenä rajana Sodankylän kunnan raja ja eteläisenä rajana Alakylän paliskunnan raja.

Esteaita Kuivasalmen ja Sattasniemen paliskuntien välillä: Esteaita kulkee Kitisestä pohjoisessa Jeesiöön etelässä. Aita lähtee Sodankylän Lapin paliskunnan ja Sattasniemen sekä Kuivaniemen paliskunnan välisestä risteyksestä ja kulkee Kuivasalmen paliskunnan ja Sattasniemen paliskunnan välistä rajaa Jeesiöjokeen saakka (9.1.2968, 3612 MM 1967).

Kotipaikka:        Ranua
Poroisäntä:        Hannu Juotasniemi
Varaporoisäntä: Juha Piri

Raja:
Raja kulkee vanhan kirkkotalvitien kohdalta Siuruanjoessa Siuruanjokea alas Haara-Hiltusen talon kohdalle, siitä Karhusuon kautta Isoasmuntijärven alapäähän, siitä järven yli sekä Tervon talvitietä pitkin Tervonjärveen, Tervonjärvestä Tervonojaa ja Kivijokea myöten Ranuan ja Kuivaniemen kuntien väliseen rajaan, tätä rajaa pitkin Kuivaniemen kunnan pohjoiskärkeen ja siitä Isosydänmaan paliskunnan, Narkauksen paliskunnan sekä Niemelän ja Pudasjärven Livon paliskuntien rajaa lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Kittilä
Poroisäntä:        Juuso Autto
Varaporoisäntä: Joonas Autto

Raja:
Raja kulkee etelässä Muonion ja Kittilän kuntien rajan ja Muonion paliskunnan rajan yhtymäkohdasta suoralla linjalla Levijärveen ja siitä Levijokea alas Ounasjokeen, idässä Ounas- ja Tepastojokea ylös Vietkajokeen, Vietkajokea siihen pohjoisesta laskevaan nimettömään ojaan, sanottua ojaa sekä sen suunnassa olevaa uomaa pitkin Korsalompoloon, Korsalompolosta Korsajokea myöten Korsajärveen ja siitä Enontekiön ja Kittilän kuntien väliseen rajaan, pohjoisessa viimeksi mainittua kunnanrajaa Muonion kunnan rajaan ja lännessä Muonion ja Kittilän kuntien välistä rajaa etelärajaan.

Esteaita kulkee linjalla: Muonionjoki Enontekiön ja Muonion kuntien rajalla – Ruototunturi – Muonion ja Kittilän kuntien rajaa Raijanselkään – Keräsjärven pohjoispuolitse Vuontisjärven pohjoispäähän – Keinovaara – Kittilän ja Enontekiön kuntien rajaa Rupijärvelle – Vietkajärvi – Kuivasalmen paliskunnan poroaita Kätkätunturin luoteispuolella (n:o 2251 MM 1962).

Kotipaikka:        Enontekiö
Poroisäntä:        Juha Tornensis
Varaporoisäntä: Per Antti Labba

Raja:
Rajoina ovat lännessä Muoniojoki, Könkämäeno ja Kilpisjärvi, pohjoisessa Norjan raja. Norjan rajasta Seyrisjokea Palojärveen, siitä Palojokeen, Palojokea Enontekiön – Kautokeinontien ja Palojoen risteykseen, siitä maantietä pitkin Kaunisojan muodostumiskohdan ja Kautokeinon tien yhtymäkohtaan, josta Muurusjärven eteläpuolitse kääntyen länteen Näätämaahan kiertäen linjalla olevan yksityismaan pohjoislänsipuolelta, Näätämaasta lounaissuuntaan suoraan Sotkajärveen, Sotkajärvestä Sotkajokea alas Palojokeen, Palojoesta Suomen ja Ruotsin väliseen rajajokeen.

Paliskunnat (L-N)

Kotipaikka:        Sodankylä
Poroisäntä:        Nilla Hirvasvuopio
Varaporoisäntä: Jouni Alakorva

Raja:
Raja kulkee Kitisestä Oraniemen paliskunnan sekä Kemin-Sompion paliskunnan raja-aitaa kartan mukaisesti Talkkunapäälle päättyen valtakunnan rajaan rajamerkin 25 kohdalle, tätä rajaa Rajajoosepissa 1,18 km pohjoiseen rajapyykistä 56 olevaan kohtaan, josta paliskuntien välistä poroesteaitaa pitkin Luton Rajakoskelle, Inarin kunnan rajaa Kittilän kunnan rajaan, Kittilän kunnan rajaa Kitiseen ja Kitistä Oraniemen paliskunnan raja-aitaan. Katso karttaliite

Esteaita Lapin ja Oraniemen paliskuntien välillä: aita kulkee Loka kylä – Porttipahdan tekojärvi (MMM 10.11.1982 3356/63 MMM 1982).

Kotipaikka:        Ylitornio
Poroisäntä:        Matti Holster
Varaporoisäntä: Reijo Kvist

Raja:
Rajoina ovat pohjoisessa Pellon Orajärven paliskunnan eteläraja, lännessä valtakunnan raja, etelässä poronhoitoalueen eteläraja, idässä Tornion, Tervolan ja Rovaniemen kuntien rajan nurkkaus, Vaajärvi Saariuoman tie Mellajärveen, Mellajoki, Kuijasjoki, Isolohijärvi ja Lohijärvi sekä Tengeliöjoki Pellon Orajärven rajaan.

Kotipaikka:        Inari
Poroisäntä:        Osmo Seurujärvi
Varaporoisäntä: Leo Aikio

Raja:
Rajana ovat Juutuanjoki, Kettujoki, Muddusjärvi, Kaamasjoki, Utsjoen raja siihen pisteeseen, joka sijaitsee 1,5 km koilliseen Tshoalmivaaralla sijaitsevasta Inarin-Utsjoen rajan tekemästä kulmauksesta, siitä suoraan Tshielgijärvien läntisimpään lahteen, sieltä suoraan Kearduluobbal-järven läntisimpään lahteen, suoraan läntisimmän Lokkijärven läntisimpään lahteen, siitä suoraan Ailijärven koillisimpaan lahteen, sieltä suoraan Ruohovetämäjärven ja Nitsijärven väliselle kannakselle, Nitsijärven halki Koskivuonoon, sieltä Tsuolisvuonoon, sieltä Inarijärvelle, jolla raja kulkee Vasikkaselkää, Kasariselkää ja Ukonselkää.

Kotipaikka:        Muonio
Poroisäntä:        Vili Kurki
Varaporoisäntä: Janne Kutuniva

Raja:
Raja kulkee lännessä Muonionjokea, etelässä Ylläsjokea ja Tuulijokea Kolarin ja Kittilän kuntien väliselle rajalle, idässä mainittua rajaa Ylläsjärveen, sen koilliskärjestä Järvenpääjärven niemen ja Tuuliselän ja Härkämännikön eteläpuolisten vuomien kautta suoraa linjaa Lainiojokeen, sitä ylös Lainiolompoloon, siitä Pyhäjärven eteläkärkeen, Pyhäjärvestä ojaa myöten Kukasjärveen, siitä ojaa myöten Aakenusjokeen, Aakenusta alas Aakenuspoikkioon, siitä Aakenusjärveen, siitä ojaa pitkin Ruonajärveen, siitä Hirvasjärveen, siitä luoteeseen laskevaa ojaa Harrilompoloon ja edelleen Levijokeen, sitä ylös Levijärveen, siitä Levijärven ja Äkäsjärven Linkuniemen välistä suoraa linjaa Muonion ja Kittilän kuntien väliseen rajaan saakka ja tätä rajaa Enontekiön kunnan rajaan, sekä pohjoisessa Muonion ja Enontekiön kuntien välistä rajaa Muonionjokeen.  Esteaita kulkee linjalla: Muonionjoki Enontekiön ja Muonion kuntien rajalla – Ruototunturi – Muonion ja Kittilän kuntien rajaa Raijanselkään – Keräsjärven pohjoispuolitse Vuontisjärven pohjoispäähän – Keinovaara – Kittilän ja Enontekiön kuntien rajaa Rupijärvelle – Vietkajärvi – Kuivasalmen paliskunnan poroaita Kätkätunturin luoteispuolella (n:o 2251 MM 1962).

Kotipaikka:        Inari
Poroisäntä:        Janne Kitti
Varaporoisäntä: Keijo Pirttijärvi

Raja:
Paliskunnan rajoina ovat Norjan raja, Utsjoen kunnan raja sekä Muddusjärven, Hammastunturin ja Sallivaaran paliskuntien rajat.

Kotipaikka:        Rovaniemi
Poroisäntä:        Antero Petäjäjärvi
Varaporoisäntä: Petri Jänkälä

Raja:
Raja kulkee etelässä Kemijoesta Tervolan ja Keminmaan, Tervolan ja Simon sekä Tervolan ja Ranuan kuntien välistä rajaa Palovaaraan, siitä Yliportimojokea Portimojärveen, Portimojärvestä Simojokea ja Toljamojärveä Kelukkajoen suuhun, idässä Kelukkajokea ylös Paaronjärveen ja siitä Joululampeen, lännessä Juomujoen suusta Kemijokea Keminmaan rajaan sekä pohjoisessa Juomujokea ylös Vilmilän siltaan, siitä Kuohunkijokea Ravoninpaaden suuhun Alakuohunkijärven yläpuolelle, siitä Yläkuohunkijärven kautta Puuro-ojaan ja Puurolampeen, josta tietä myöten Siikakämän järveen, siitä Paloniemen kautta tietä myöten Ruostesuolle, Ruostesuolta tietä myöten Mätäsjärveen, siitä Joutsenojaa Joutsenlampeen ja Joutsenlammesta Närkän tietä Joululampeen.

Kotipaikka:        Rovaniemi
Poroisäntä:        Matti Komulainen
Varaporoisäntä: Jarkko Petäjäjärvi

Raja:
Raja kulkee Juomujoen suusta Kemijokea Timisjärven paliskunnan rajaan, Auttijokea ja Korojokea Kurtanjokihaaraan, suoralla linjalla Itsejärven itäpäähän ja siitä kunnanrajaa pitkin Ranua-Posio maantielle N:o 941, maantietä kaakkoon kunnes tullaan Ojajärven eteläpään kohdalla Kuukkaan paliskunnan rajalle, joka kulkee Ojajärvenojan, Ojajärven ja Ojamännikön kautta Simojärven Lehtoperään,  ja sitä ja edelleen Simojärveä pitkin Porosaaren länsipuolelta Kultisalmeen, josta Rovaniemen ja Pudasjärven pitäjien vanhaa rajaa Kelukkajokeen ja siitä Narkauksen paliskunnan rajaa Kemijokeen.

Kotipaikka:        Enontekiö
Poroisäntä:        Hannu Ranta
Varaporoisäntä: Esa Kelottijärvi

Raja:
 Lännessä Suomen ja Ruotsin välisestä rajajoesta Palojokeen, siitä Sotkajokea ylös Sotkajärveen, Sotkajärvestä koillissuuntaan suoraan Näätämaahan, kiertäen linjalla olevan yksityismaan pohjoislänsipuolelta, siitä Muurusjärven eteläpuolitse jatkuen Kautokeinontien ja Kaunisojan muodostumiskohdan yhtymiskohtaan ja siitä pohjoiseen maantietä pitkin Enontekiön - Kautokeinontien ja Palojoen risteykseen, josta Palojokea Palojärveen ja siitä Seyrisjokea Norjan rajaan.  

Pohjoisessa Norjan rajaa Inarin kunnan rajaan ja siitä Inarin ja Kittilän kuntien rajojen risteykseen, josta Kittilän kunnan rajaa Ounasjokeen asti. Ounasjoesta Enontekiön ja Kittilän ja Enontekiön ja Muonion kuntien rajaa valtakunnan rajaan.

Esteaita kulkee linjalla: Muonionjoki Enontekiön ja Muonion kuntien rajalla – Ruototunturi – Muonion ja Kittilän kuntien rajaa Raijanselkään – Keräsjärven pohjoispuolitse Vuontisjärven pohjoispäähän – Keinovaara – Kittilän ja Enontekiön kuntien rajaa Rupijärvelle – Vietkajärvi – Kuivasalmen paliskunnan poroaita Kätkätunturin luoteispuolella (n:o 2251 MM 1962).

Kotipaikka:        Suomussalmi
Poroisäntä:        Jari Heikkinen
Varaporoisäntä: Jukka Pekka Pitkäaho

Raja:
Raja, alkaen valtakunnan rajasta Mäkelän torpan kohdalta, kulkee siitä alkavaa vesistöä Hietajärven, Kivijärven ja Ehronjärven kautta Kiantajärven Myllylahteen, Kiantajärvestä Saarperään, Saarijokea Saarijärveen ja saarijärvestä viitostiehen, jota ylös Rytilän taloon ja siitä Kaupinlampiin, siitä Piispajärveen, Piispajärveä ylös Kellolahteen, siitä alimmaisen Kellojärven länsipäähän ja siitä talviteitä Kellojokeen ja sitä pitkinPerankaan*) Perangajärven päähän, siitä Peranka- ja Pyhäjärven pohjoispuolitse kulkevaa esteaitaa pitkin Taivalkosken ja Suomussalmen kuntien rajalinjalle Pyhäjärven kohdalle, tätä rajaa sekä Suomussalmen ja Pudasjärven sekä Puolangan ja Pudasjärven kuntien välistä rajaa Puolangan kirkonkylästä Pudasjärvelle johtavaan maantiehen, tätä maantietä Puolangan kirkolle, siitä Hallan paliskunnan pohjoisrajaa valtakunnan rajaan ja valtakunnan rajaa lähtökohtaansa Mäkelän torpan kohdalle. 

*) Oulun läähinhallituksen päätös 14.10.1971 N:o 3205 on saanut lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 29.5.1973 ja se on päivitetty paliskuntarekisteriin 21.11.2018.

Kotipaikka:        Sevettijärvi
Poroisäntä:        Wille Feodoroff
Varaporoisäntä: Juha Feodoroff

Raja:
Raja kulkee Norjan rajalla olevasta Kolmishoaivista Inarin ja Utsjoen kuntien rajaa siihen mainitulla rajalla olevaan kohtaan, joka sijaitsee 1,5 kilometriä koilliseen Tshoalmivaaralla sijaitsevasta Inarin ja Utsjoen rajan tekemästä kulmauksesta, mainitusta rajalla olevasta kohdasta suoraan Tshielgijärvien läntisimpään lahteen, sieltä suoraan Kearduluobbal-järven läntisimpään lahteen, edelleen suoraan läntisemmän Lokkijärven läntisimpään lahteen, mistä suoraan Ailijärven koillisimpaan lahteen, sieltä suoraan Ruohovetämäjärven ja Nitsijärven väliselle kannakselle, Nitsijärven halki Koskivuonoon, sieltä Tsuolisvuonoon, josta voimassa olevaa Muddusjärven ja Vätsärin paliskunnan rajaa Norjan rajalla olevalle esteaidalle ja Norjan rajaa lähtökohtaansa.

Paliskunnat (O-P)

Kotipaikka:        Kuivaniemi
Poroisäntä:        Henri Siurua
Varaporoisäntä: Kalle Hiltunen

Raja:
Raja, alkaen Pudasjärven ja Yli-Iin pitäjien rajalinjalta Siuruanjoessa, kulkee tätä ynnä Iijokea alas Yli-Iin ja Iin kuntien rajalinjalle sekä pitkin Yli-Iin pitäjän läntistä ja Kuivaniemen pitäjän eteläistä rajaa Pohjanlahteen, josta taas Kuivaniemen kunnan luoteisrajaa pitkin kunnan pohjoiskärkeen, palaten siitä Kuivaniemen ja Yli-Iin kuntien itärajaa lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Kuusamo
Poroisäntä:        Juha Kujala
Varaporoisäntä: Jarmo Aikkila

Raja:
Raja kulkee Pistojoesta Kallioluoman paliskunnan rajaa Multijärveen, josta Multikosken kautta Välijärveen, siitä Vuolajärven kautta Tiirakkajärveen, Tiirakkajärvestä Syväjokea myöten Joukamoon, Joukamosta Muojokea myöten Muojärveen, josta Keinässaaren pohjoispuolitse edelleen Rajasaaren pohjoislaitaa, siitä vesistöä pitkin länteen Kokkoniemen kohdalla olevan paaden kohdalle, paasia pitkin Kokkoniemeen, siitä edelleen Nuuntamon selän ja Kuusamon järven vesistön kautta länteen Lakkisaareen, josta suoraa linjaa Vilponlammin pohjoispäähän, siitä Koivulammin kautta Jormuanperään ja edelleen Kurkijärveä pitkin Paakkusaareen, Paakkusaaresta Isonruoppijärven luodepäitse Kitkajärven Jäkälälahteen, siitä Kitkan vesistöä myöten Kesäjoen suuhun ja Kesäjokea edelleen Talvijärveen ja siitä Saaruajärven kautta Vuosselijärveen ja siitä Vuosselinjokea alas Kalliojärveen, josta Kalliojokea alas Vuotunkijärveen, tästä Kuntijokea pitkin Kuntijärveen, Kuntijärven itäpäästä suota myöten Tavajärven maantielle ja Tavajärven maantietä pitkin valtakunnan rajaan, valtakunnan rajaa myöten alas alkukohtaansa Pistojokeen. 

Esteaita: Oivangin ja Akanlahden paliskuntien välillä: Aita lähtee Kurkijärven rannasta Paakkusaaren kohdalta pohjoiseen päin tullen Paakkulan tienvarren kulmaan ja siitä Paakkulantien veräjään. Aita jatkuu edelleen Haavikkosuon pohjoisreunaa tullen Isosuolle, josta se jatkuu koilliskulmassa Isosuonpuroon. Isosuonpurosta edelleen pohjoiskulmassa Haukivaaraan menevän traktoritien veräjälle. Tästä itäisessä kulmassa seurakunnan palstalle, josta pohjoiskulmassa Kallioisenahoon. Kallioisenahosta koilliskulmassa Nojosenvaaran pohjoisrinteeseen (Hyvänniemenniittypalsta I, Hyväsenniemenniittypalsta II), josta Ruoppijärven riutan aluselle, siitä riutan länsi, luoteis- ja pohjoispuolitse kiertäen Ruoppijärven etelärantaan. Ruoppijärven toiselta puolelta Ruoppivaaran traktoritien veräjälle, siitä Vesalan eteläpuolelle, josta itään kääntyen Löytölamminpuronsuon eteläreunaan. Siitä mainittua suota ensin loivassa pohjoiskulmassa, sitten loivassa luoteiskulmassa, jonka jälkeen loivassa läntisessä kulmassa Löytölamminpuron pohjoispuolelle. Tästä pohjoiskulmassa Rovaniemen tien varteen, josta ohjausviikset sekä itään että länteen. 

Kotipaikka:        Pello
Poroisäntä:        Aimo Ekonoja
Varaporoisäntä: Santeri Koskenniemi

Raja:
Raja kulkee pohjoisessa Aalisjoesta kunnan rajaa valtakunnan rajaan, lännessä valtakunnan rajaa Ratasjoen suuhun sekä etelässä ja idässä Ratasjokea Ratasjärveen, siitä Vuomajokea Yli-Tornion ja Pellon kuntien väliseen rajaan, tätä rajaa Pahtajokeen, Pahtajokea Pahtajärveen siitä Ylisen Pahtajärven ja Torasjärven välistä kangasta Kypäsjärveen, siitä Pakisjärveen, josta Kaivosojaa myöten Alaseen Alposjärveen, siitä Alasta Alposjokea Miekojärveen, Miekojärveä Vaarasaaren itäpuolitse Lankojärveen, siitä Sivakkajärveen, Sivakkajärvestä Konttajärveen ja siitä Aalisjokea Kolarin kunnan rajaan.

Kotipaikka:        Sodankylä
Poroisäntä:        Martti Siivola
Varaporoisäntä: Leo Harju

Raja:
Raja kulkee Jeesiöjoen suusta Kitisessä Kitistä alas Kemijokeen, Kemijokea ylös Arajoen suuhun, Arajokea ylös Arajärveen, siitä Kapukkaojan kautta Luirovuopajaan, siitä Lapin Paliskunnan raja-aitaa (MM 3356/63 MMM 1982) Kitiseen ja Kitistä alas Jeesiöjoen suuhun.

Esteaita Oraniemen ja Kemin-Sompion paliskuntien välillä: Aita kulkee etelästä Savukosken Jurmunvaaran maaston mukaisesti Värriön kylään ja siitä Arajärveen, Arajärvestä vahvistettua rajaa noudattaen Angeinvaaran kurun kautta Tanhua-Lokka maantien yli suoraan Lätäkköojan suun kohdalta Luiron toiselle puolelle vanhaan esteaitaan ja siitä Vasavaaran sekä Hanhireikä-Lokka maantien laitaa Lokan kylään. Esteaita on PHL 5 §:n 2 momentin mukaan katsottava paliskuntien rajaksi (n:o 2925/63 MMM 1977).

Esteaita Oraniemen ja Lapin paliskuntien välillä: aita kulkee Lokan kylä – Porttipahdan tekoallas (10.11.1982 3356/63 MMM1982).

Kotipaikka:        Inari
Poroisäntä:        Petri Hänninen
Varaporoisäntä: Heidi Hänninen

Raja:
Paatsjoen paliskunnan raja kulkee Rajavaarasta Takkaselkäjärven pohjoispäähän, siitä Tsurnuvuonon pohjoispäähän. Sen jälkeen pitkin Tsuornuvuonoa Kumppisaaren eteläpuolelta Aironvääntämäsaaren eteläpuolelta Turvesaaren ja Tokkasaaren (sijdasualnj) välistä Muddusjärven paliskunnan rajalle, siitä entistä rajaa pitkin Vasikkaselkään ja siitä Aanarjärven kautta Kasariselälle Muddusjärven, Hammastunturin ja Ivalon paliskuntien rajojen kohtauspisteeseen, siitä Palkisaaren eteläpuolelta Satapetäjäselkää Paatsvuonoon ja sitä pitkin Paatsjokeen. Siitä Suomen ja Venäjän välistä rajaa Norjan rajaan ja siitä Suomen ja Norjan välistä rajaa Vatsärin paliskunnan rajalle Rajavaaraan.

Kotipaikka:        Utsjoki
Poroisäntä:        Ari-Heikki Aikio
Varaporoisäntä: Tuomas Valle

Raja:
Lännessä ja pohjoisessa rajana ovat Inari- ja Tenojoki, idässä Utsjoki ja Tsuoggajoki pohjoispuoleiseen Latva järveen, edelleen suoraan Snokkimok-harjun pohjoispuolta Suddisjokeen ja sitä pitkin Inarin ja Utsjoen kuntien rajalle, sekä etelässä Inarin ja Utsjoen kuntien välinen raja Inarijokeen saakka.

Kotipaikka:        Rovaniemi
Poroisäntä:        Tapio Vuolo
Varaporoisäntä: Tero Hiukka

Raja:
Raja kulkee etelässä ja lännessä Kemijoesta Tervolan ja Keminmaan kuntien välistä rajaa Tornion kunnan rajaan, siitä Tornion ja Tervolan kuntien rajaa näiden ja Rovaniemen kunnan rajan yhtymäkohtaan, siitä Vaajärveen, siitä Saariuoman tietä Mellajärveen, siitä Mellajokea ja Kuijasjokea Iso-Lohijärveen, siitä vesitietä Pessalompolon kautta Miekojärveen, Miekojärveä Vaarasaaren itäpuolitse Lankajärveen, siitä Sivakkajärveen, siitä Konttajärveen, siitä Aalisjokea Pellon ja Kolarin kuntien rajaan, pohjoisessa Pellon ja Kolarin kuntien välistä rajaa Aalisjoesta Rovaniemen kunnan rajaan, siitä Pellon ja Rovaniemen kuntien välistä rajaa Rattosjärven ja Marrasjärven väliseen maantiehen, sitä pitkin Marrasjärveen, Marrasjärveä ja Marrasjokea Ounasjokeen sekä idässä Ounasjokea alas Marrasjoen suusta Kemijokeen ja sitä alas Tervolan ja Keminmaan kuntien rajaan.

Kotipaikka:        Iinattijärvi
Poroisäntä:        Eero Kosamo
Varaporoisäntä: Janne Vähäkuopus

Raja:
Raja, alkaen Rytivaaran pohjoispuolella olevasta Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien rajakulmauksesta, kulkee suoraan Pärjänjokeen, Kapistukseen, siitä Kuusiniemen järveen, siitä Loukusajokea alas Iijokeen, Iijokea alas Jurmunlampiin, siitä alimmaisen Koivujärven kautta Pääahoon, siitä Hetejärven ja Salmijärven kautta Puolangan pitäjän rajaan, tätä rajaa Puolangan kirkonkylästä Pudasjärvelle johtavaan maantiehen, tätä maantietä Kiiminginjokeen, Kiiminginjokea alas Pudasjärven paliskunnan rajaan ja tätä sekä Livon paliskunnan rajaa lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Salla
Poroisäntä:        Ensio Pirttilä
Varaporoisäntä: Heikki Särkelä

Raja:
Raja kulkee pohjoisessa Savukosken kunnan rajaa, idässä Venäjän rajaa Kuolajokeen, Kuolajokea Tenniöjokeen ja Tenniöjokea myöten lähtökohtaan Savukosken kunnan rajaan.

Esteaita kulkee valtakunnan rajalta Sorsatunturista Sallan kunnan länsirajalle Värriöjoen eteläpuolelle Jäkäläharjuun (25.2.1975 884/63 M-MM 1975).

Kotipaikka:        Rovaniemi
Poroisäntä:        Veikko Heiskari
Varaporoisäntä: Jouni Mustonen

Raja:
Rajoina ovat idässä Pyhä-Kallion ja Vanttauksen paliskuntien länsirajat, etelässä Kemijoki ja lännessä Ounasjoki. Pohjoisessa raja kulkee Ounasjoesta kunnanrajaa myöten Käyläkänojaan saakka, siitä sanottua ojaa pitkin Kukasjärveen, Kukasjärvestä Moulusjokea Unarinjärveen, Unarista Meltausjokea kunnanrajaan, kunnanrajaa Siikajokeen, Siikajokea Käyrämöjärveen ja Käyrämöjärvestä Käyrämöjokea myöten Raudanjokeen eli Pyhä-Kallion paliskunnan länsirajaan.

Esteaita Poikajärven ja Syväjärven paliskuntien välillä: aita kulkee Liittovaarasta Raudanjokeen (n:o 2861/777 MMM 1988).

Kotipaikka:        Posio
Poroisäntä:        Seppo Hirvonen
Varaporoisäntä: Minna Tuomivaara

Raja:
Raja kulkee Ahvensalmesta Kitkajärveen Kiurusenperään, siitä vesistöjä pitkin Kiurusenperän suusta suoralla linjalla Säikänsalmeen, siitä edelleen suoralla linjalla Tervajärveen, Tervajärvestä Tervajokea Kynsijärveen, siitä Unijokea Sirniönlampeen, Sirniönlammesta Kuusijokea Kuusijärveen, siitä Löytöjokea ylös Pudasjärven, Taivalkosken ja Posion kuntien rajaristeykseen, siitä kunnan rajaa Kortepaloon ja vanhaa Pudasjärven ja Kuusamon pitäjien rajaa Posio-Ranua maantielle N:o 941 ja tietä pitkin Posion ja Ranuan kunnanrajalle, kunnanrajaa pitkin Itsejärven itäpäähän ja siitä suoralla linjalla Korojoen Kurtanjokihaaraan, Kurtonjokea pitkin Aartojärveen, siitä Koppelojärveen, josta edelleen Peräjärveen ja siitä vanhaa kylätietä pitkin Koivulahden perään ja siitä Posiojärven valtaväylää Miekkaputaaseen ja siitä Karhuselän kautta Ahvensalmeen.

Kotipaikka:        Pudasjärvi
Poroisäntä:        Sami Konttila
Varaporoisäntä: Ilpo Saarela

Raja:
Raja, alkaen Livojoesta Siuruantien N:o 855 ylikulkupaikasta Kynkäällä, kulkee jokea ylös Pudasjärven ja Livon kylien väliselle lohkorajalle, sitä pitkin Pärjänjokeen, jota ylös Alaojan suuhun ja ojaa ylös Vähäkuopusjärveen, siitä suoralla linjalla Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien välirajalla Rytinkivaaran pohjoislaidalla olevaan rajakulmaukseen, siitä Pudasjärven ja Taivalkosken sekä Pudasjärven ja Posion kunnanrajaa Livojokeen, siitä Pudasjärven ja Kuusamon pitäjien vanhaa rajaa Ranua-Posion maantielle N:o 941, maantietä kaakkoon kunnes tullaan Ojajärven eteläpään kohdalla Kuukkaan paliskunnan rajalle, joka kulkee Ojajärvenojan kohdalta Pajutaipaleen kohdalle Siuruanjokeen, Siuruanjokea alas Haarahiltusen talon kohdalle sekä siitä Ikosen ja Kollajan paliskuntien rajoja pitkin lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Pudasjärvi
Poroisäntä:        Markus Jaurun
Varaporoisäntä: Pekka Timonen

Raja:
Raja, alkaen Leveänrinnan kohdalta Pärjänjoessa, kulkee jokea ylös Vihannanlammen kohdalle, siitä lammen kautta ja Vihannanlammenojaa pitkin Iinattijärveen ja tämän yli Vaaraperään, josta Valkinojaan Suovaaran itäpään kohdalle, ojaa myöten Poijulan talon sarkarajaan ja tätä pitkin yli Oulun – Kuusamon maantien sekä Poijulanjärven länsipuolitse Nikujärveen siitä Ervastin taloon, Venymänlampien kautta Tiirolan taloon, josta Hankakankaan kautta Pudasjärven, Utajärven ja Puolangan kuntien rajaristeykseen sekä jälkimmäisten pitäjien välistä rajalinjaa myöten Kiiminginjokeen ja jokea alas poronhoitoalueen rajaan ja sitä pitkin Kiimingin paliskunnan rajaan, ja edelleen Kiimingin, Kollajan ja Livon paliskuntien rajoja myöten lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Kemijärvi
Poroisäntä:        Kyösti Uutela
Varaporoisäntä: Anssi Kiiskinen

Raja:
Etelässä raja kulkee Juujärvestä Kemijokea Rovaniemen kaupungin ja Kemijärven kaupungin rajaan, jota rajaa pitkin Rovaniemi-Kemijärvi rautatiehen, jota pitkin Raudanjokeen. Lännessä raja kulkee Rovaniemi-Kemijärvi rautatiestä Raudanjokea pitkin Rovaniemen ja Sodankylän kunnan rajaan, josta valtatie 4:ää Askan kylään. Pohjoisessa raja kulkee Askan kylästä Kitistä pitkin Kemijokeen. Idässä raja kulkee Kitisen suulta Kemijokea ja Kemijärveä pitkin Juujärvelle.

Paliskunnat (S-V)

Kotipaikka:        Salla
Poroisäntä:        Pasi Oinas
Varaporoisäntä: Jussi Pirttilä

Raja:
Raja kulkee idässä valtakunnanrajaa Kuolajoesta Sallan kunnan etelärajaan, etelässä Sallan kunnan rajaa valtakunnanrajasta Kemijärven kunnan rajaan ja sitä Jumiskonjokeen, lännessä Jumiskonjokea Kemijärveen, Kemijärven vesistöä Käsmäjoen suuhun, Käsmäjokea Joutsijärveen, siitä Vilmajokea Kemijärven ja Sallan kuntien väliseen rajaan, josta pohjoiseen pitkin Hirvasniemen paliskunnan rajaa Ison-Akanjoen ja Kemijoen yhtymäkohtaan, sekä pohjoisessa Kemijokea ylös Tenniöjoen suuhun, Tenniöjokea ylös Kuolajoen suuhun ja Kuolajokea ylös valtakunnanrajaan.

Kotipaikka:        Inari
Poroisäntä:        Iisko-Henrik Näkkäläjärvi
Varaporoisäntä: Magreta Sara

Raja:
Raja kulkee Inarin ja Sodankylän kuntien välistä rajaa Kivijoesta länteen, sitten Inarin kunnan sekä Kittilän ja Enontekiön kuntien välistä rajaa Norjan rajaan, Norjan rajaa Stuorrapongin kämpän kohdalle, siitä Ristijärveen, Ristijärvestä Stuorrapongin järveen, siitä Stuorrapongin jokea alas Vaskojokeen, Vaskojokea alas lennostokämppään saakka, siitä Rovaojaa pitkin latvaan saakka, siitä Riuhtujokea myöten Seärikjoen latvan korkeudelle, siitä Seärikjoen latvaan, josta Seärikjokea Seärikjärveen, Seärikjärvestä edelleen Seärikjokea pitkin Pahtavaaran länsipuolelle, siitä ojaa myöten Pahtavaaran pohjoispuolelle ojan latvaan saakka, siitä Kuoskuliojan latvaan, josta Kuoskuliojaa alas suulle saakka, siitä Äivihjärven eteläpäähän, Äivihjärvestä Lemmenjokea pitkin Koiraojaan, Koiraojaa pitkin Koirajärveen, siitä ojaa myöten Kuivajärveen, siitä Kutuojaa Menesjärveen, siitä Menesjokea ylös Juutiojaan, josta Sarveskäyditraivien välillä olevan uoman keskitse Taimenjärveen, siitä Taimenjokea alas Kollumiojan latvaan, josta Porttiojan latvaan, Porttiojaa Ivalojokeen, siitä Kivijokeen ja siitä Inarin ja Sodankylän kuntien rajaan.

Esteaita Sallivaaran ja Hammastunturin paliskuntien välillä: aita kulkee Paadarjärven eteläpäästä Inarin ja Sodankylän pitäjän rajalle Lapin paliskunnan esteaitaan saakka (9.5.1977, 2040/63 MMM 1976).

Kotipaikka:        Sodankylä
Poroisäntä:        Matti Riipi
Varaporoisäntä: Pentti Kauppi

Raja:
Raja kulkee Jeesiöjoen suusta Kitisessä Jeesiöjokea ylös Kittilän kunnan rajaan, tätä rajaa Kitiseen asti ja Kitistä alas Jeesiöjoen suuhun.

Esteaita Sattasniemen ja Kuivasalmen paliskuntien välillä: Esteaita kulkee Kitisestä pohjoisessa Jeesiöön etelässä. Aita lähtee Sodankylän Lapin paliskunnan ja Sattasniemen sekä Kuivaniemen paliskunnan välisestä risteyksestä ja kulkee Kuivasalmen paliskunnan ja Sattasniemen paliskunnan välistä rajaa Jeesiöjokeen saakka (29.1.1968, D:3612 MM 1967).

Esteaita Sattasniemen ja Syväjärven paliskuntien välillä: Esteaita kulkee välillä Satinkinoja –Virtamutka (6.5.1994, D: 6454/777/MMM 1994).

Kotipaikka:        Sodankylä
Poroisäntä:        Jari Hannula
Varaporoisäntä: Mika Pääkkö

Raja:
Raja kulkee Raudanjoesta Poikajärven paliskunnan pohjoisrajaa pitkin Kittilän kunnanrajaan, kunnanrajaa Jeesiöjokeen, Jeesiöjoen suusta Kitistä alas Käyräsjoen suuhun, Käyräsjokea ylös Rovaniemen Sodankylän maantiehen, maantietä Raudanjokeen ja Raudanjokea lähtökohtaansa.

Esteaita Syväjärven ja Alakylän paliskuntien välillä: Esteaita kulkee Syväjärven-Poikajärven välisestä raja-aidasta Liittovaarasta pohjoiseen Raaterovaan Jouni Uutelan ja Pentti Niemelän palstojen kulmaan, josta edelleen valtionmaan ja Pentti Niemelän palstan luoteiskulmaan, edelleen valtionmaata koilliseen Sodankylän – Kittilän kunnanrajaan, jota pitkin Sotkajokeen ja Auno Kuuselan rajaa kunnanrajalle pyykille nro 11, josta edelleen kunnan rajaa Jeesiöjokeen Sattasniemen–Syväjärven raja-aitaan (3.11.1996, D 1168/777/96).

 Esteaita Syväjärvi ja Sattasniemi paliskuntien välillä: Esteaita kulkee välillä Satinkinoja –Virtamutka (6.5.1994, D 6454/777/MMM 1994).

Esteaita Syväjärven ja Poikajärven paliskuntien rajalla: aita kulkee Liittovaarasta Raudanjokeen (n:o 2861/777 MMM 1988).

Kotipaikka:        Taivalkoski
Poroisäntä:        Mika Käsmä
Varaporoisäntä: Miika Taskila

Raja:
Raja, alkaen Pudasjärven, Taivalkosken ja Posion pitäjien rajaristeyksestä Pudasjärven Livon paliskunnan rajasta, kulkee Angervo-ojana alkavaa Löytöjokea pitkin Kuusijärveen, siitä Sirniönlampeen, josta Unijokea Kynsijärveen, siitä Kynsijokea Kostonjärveen, Kostonjärveä sen Poroperään, siitä Inkeen talon kautta maantietä N:o 18838 ja valtatietä N:o 20 Taivalkosken ja Kuusamon kuntien rajalinjalle, tätä rajaa Hukkasensalmeen, siitä Hukkasen talon, Kattaisen suon, Saarilammin ja Harjun talon kautta Kylmäänluomaan, siitä Kylmäojaa Turpeisenjärveen, Turpeisenjärvestä Turpeisen taloon ja Vaarasuon kautta Vaarapuroon, Vaarapuroa Kovionjärveen, Kovionjärvestä eteläperän kautta talvitien pohjaa Saarijärveen, Saarijärvestä vanhaa talvitietä Myllylän torppaan, siitä Peranko- ja Pyhäjärven pohjoispuolitse kulkevaa entisen esteaidan linjaa myöten Taivalkosken ja Suomussalmen kuntien rajalinjalle Pyhäjärven kohdalla sekä rajalinjaa myöten Suomussalmen ja Pudasjärven sekä Puolangan ja Pudasjärven kuntien rajaa Pintamon paliskunnan rajaan ja edelleen Pintamon ja Pudasjärven Livon paliskuntien rajaa lähtökohtaansa.

Kotipaikka:        Posio
Poroisäntä:        Matti Myllynen
Varaporoisäntä: Heikki Juujärvi

Raja:
Raja kulkee Juujärvestä Outojokea ylös Kemijärven ja Posion kuntien väliseen rajaan, tätä rajaa Jumiskonjokeen, Jumiskonjokea Suolijärveen, sen valtaväylää pitkin Uopajainperään, josta suoraan kesätietä Miekkaputaaseen, Miekkaputaasta Posiojärven valtaväylää Koivulahden perään ja siitä vanhaa kylätietä pitkin Peräjärveen sekä siitä edelleen Koppelojärven ja Aartojärven kautta Kurtonjokea ja Koronjokea pitkin Rovaniemen ja Posion kuntien väliseen rajaan ja siitä Koronjokea pitkin Kemijokeen.

Kotipaikka:        Posio
Poroisäntä:        Olavi Lämsä
Varaporoisäntä: Esa Määttä

Raja:
Raja kulkee Miekkaputaasta Posion järven valtaväylää Ahvensalmeen, siitä Kitkajärveä pitkin Tolvanniemeen, josta järveä myöten Halkasijan niemen päähän, siitä Lososaaren itäpuolitse Kilkiläsalmeen, josta Palosalmeen vettä myöten, Koramosaareen pohjoispuolitse Piiloperään, Piiloperästä valtatie 5:ltä Lehtolan kohdalta lähtevää paasia Keski-Vitikkovaaran korkeimman kautta Sallan paliskunnan rajaan (paasi kulkee etelä-pohjoissuunnassa), jota pitkin Jumiskojokeen Timisjärven paliskunnan rajaan.

Kotipaikka:        Rovaniemi
Poroisäntä:        Seppo Karvonen
Varaporoisäntä: Matias Uutela

Raja:
Rajoina ovat idässä Rovaniemen ja Kemijärven kunnan raja, etelässä Kemijoki, lännessä ja pohjoisessa Raudanjoki ja Rovaniemen-Kemijärven rautatie.

Kotipaikka:        Inari
Poroisäntä:        Tuomas Semenoff
Varaporoisäntä: Aimo Semenoja

Raja:
Raja kulkee Norjan rajasta reittiä Näätämöjoki, Kuosnijoki, Luolajärvi, Räkkijärvi, Jänisjärvet, Sevettijärvi, sen Suojanperästä, kiertäen Nilijoki -nimiseen porotilaan kuuluvan yksityismaan metsäpalstan länsi- ja eteläpuolelta, suoraa linjaa Suolisjärven eteläpäässä olevaan saareen, Suolisvuonoa pitkin Muddusjärven paliskunnan rajalle, mistä raja kulkee Turvesaaren ja Tokkasaaren välistä Tsurnuvuonon pohjoispäähän siitä Tokkaselkäjärven pohjoispuolitse Rajavaaraan. Rajavaarasta Suomen ja Norjan välistä rajaa Näätämöjoelle.

Esteaita (MMM 2779/MM1965).

Yhteystietomme

Risto M. Ruuska, läänineläinlääkäri, p. 0295 017 381