Elintarvikelain mukainen koulutus

Järjestämme säännöllisesti elintarvikevalvontaan, elintarvikehygieniaan ja elintarvikkeiden määräysten mukaiseen laatuun liittyviä koulutuksia kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille. Koulutuksissa otetaan huomioon muun muassa Suomen kansallisten elintarvikealaan liittyvien asetusten ja lukuisten EU-säädösten asettamat vaatimukset sekä Ruokaviraston laatimat ohjeet.