Raha ja omaisuus 

Rekisteröimme, luvitamme ja valvomme useilla toimialoilla toimivia elinkeinonharjoittajia. Annamme ohjausta ja neuvontaa valvomillamme toimialoilla. 

Kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus 

Valvomme tekijänoikeuslain mukaisen jälleenmyyntikorvauksen maksuvelvollisuuden noudattamista. Voimme tehdä tarkastuksen yritykseen, jonka jälleenmyyntikorvauksen noudattamista valvomme. Jälleenmyyntikorvauksen perii Kuvasto ry, joka on tekijöitä edustava järjestö.  

Kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus

Löytötavaratoimistot 

Myönnämme luvat löytötavaratoimistojen pitämiseen. Pidämme listausta löytötavaratoimistoista, joille on myönnetty lupa. Löytötavaratoimistojen luvista ja valvonnasta vastaa keskitetysti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.  

Löytötavaratoimistojen valvonta

Panttilainauslaitokset 

Myönnämme luvat panttilainauslaitoksille ja voimme puuttua niiden toimintaan. Vain luvan saanut toimija voi harjoittaa panttilainausta. Voimme antaa panttilainauslaitokselle hallinnollista ohjausta tai hallinnollisen seuraamuksen.  

Panttilainauslaitosten valvonta

Perintätoimistot 

Pidämme rekisteriä yrityksistä, jotka harjoittavat vapaaehtoista perintää, ja valvomme niiden toimintaa. Perintätoimintaan liittyvät tehtävät hoidamme keskitetysti Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Pyrimme valvontapäätöksissämme ensisijaisesti ohjeistamaan perintätoimistoja lain tai hyvän perintätavan edellyttämästä menettelystä. 

Perintätoimistojen valvonta

Rahanpesulain valvonta 

Valvomme rahanpesulain noudattamista Suomessa. Valvonta on keskitetty koko Suomen osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Ohjeistamalla ja valvomalla pyrimme varmistamaan, että valvomamme ilmoitusvelvolliset noudattavat rahanpesulakia omassa toiminnassaan. Vastaanotamme vinkkejä valvomiemme toimijoiden rahanpesulain velvoitteiden epäillyistä rikkomuksista. 

Rahanpesulain valvonta

Luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät 

Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinti ja valvonta on siirtynyt 1.7.2023 Finanssivalvonnalle.