Ihmiset seisovat ympyrässä ja laittavat kätensä yhteen.

Virkaehtosopimukset ja pöytäkirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja 
työehtosopimusasiakirjoja.   

Löydät täältä aluehallintoviraston virka- ja työehtosopimusasiakirjat. 

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman aluehallintoviraston lupaa.

 

 

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat: Tutkihallintoa.fi

Keskustason virka- ja työehtosopimukset: Valtiovarainministeriön sivut