Työsuojelu

Valvomme työsuojelua koskevien säännösten noudattamista tarkastuksilla, joita teemme työpaikoille. Osallistumme myös työssä käytettävien koneiden, laitteiden, suojainten ja kemikaalien tuotevalvontaan. Huolehdimme työntekijöiden työkyvystä parantamalla työympäristöä ja työolosuhteita. 

Työnantajien pitää viivytyksettä ilmoittaa meille 

  • vakavasta työtapaturmasta 
  • hätätyön teettämisestä. 

Työnantajien pitää pääsääntöisesti ilmoittaa meille myös 

  • rakennustyöstä sekä asbestipurkutyöstä ennen niiden aloittamista 
  • tietyistä muista vaarallisista töistä  
  • työntekijöiden lähettämisestä Suomeen. 

Työnantajat voivat anoa meiltä 

  • valtuutusta tai pätevyyden hyväksymistä luvanvaraisten vaarallisten töiden tekemiseen 
  • lupaa teettää nuorella työntekijällä työtä, johon liittyy riskejä nuoren iän vuoksi  
  • lupaa teettää lapsella tilapäisesti työtä 
  • poikkeuslupia, jotka koskevat säännöllistä työaikaa sekä vuorokausilepoa, jaksotyöaikaa, yötyötä ja vapautusta työvuoroluettelon pitämisestä. 

Ohjeet ja lomakkeet löydät verkkopalvelustamme, jonka osoite on Tyosuojelu.fi. Saat neuvoja kaikissa työsuojeluasioissa puhelinpalvelustamme.

Tyosuojelu.fi