Vakuutusyhtiöiden palosuojelumaksu

Jos sinulla on vakuutusliike Suomessa, olet velvollinen suorittamaan palosuojelumaksun ja ilmoittamaan siitä meille aluehallintovirastoon. Keräämme maksut ja teemme päätökset maksuunpanosta.

Tietoa palosuojelumaksusta

Lähetämme kirjeet ilmoitusohjeista vakuutusyhtiöille. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antaa määräajan kalenterivuosittain ilmoituksen antamiselle ja maksun suorittamiselle. 

Palosuojelumaksu on 3 prosenttia vakuutuksen paloriskiä vastaavasta osuudesta vakuutuksista edellisenä vuotena kannettujen vakuutusmaksujen yhteenlasketusta määrästä lisättynä 3 prosenttia ainaisten palovakuutusten vakuutusmaksuvastuulle lasketusta korosta. Jos maksun määrä on pienempi kuin 10 euroa, sitä ei tarvitse maksaa.

Lakilinkit