Yleistiedoksiannot Lappi


28.1.2022

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lapin aluehallintovirastossa

Lapin aluehallintoviraston 28.1.2022 asiassa LAAVI/968/2021 metsästyslain 23 §:n nojalla antama päätös liitteineen on 28.1.–28.2.2022 nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Aluehallintovirasto on Metsähallituksen hakemuksen mukaisesti päätöksellään rajoittanut ampuma-aseilla harjoitettavaa metsästystä ajalla 4.2.2022–3.2.2027 Inarin, Sodankylän, Sallan ja Posion kunnissa ja Rovaniemen kaupungissa päätöksen karttaliitteissä osoitetuilla alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 28.1.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Saana-Kaisa Ylitalo, puh. 0295 017 367, [email protected] 

Lapin aluehallintoviraston päätös asiassa LAAVI/968/2021
Karttaliitteet 1-5
Valitusosoitus


12.1.2022

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lapin aluehallintovirastossa

Lapin aluehallintoviraston 12.1.2022 asiassa LAAVI/66/2022 antama tartuntatautilain 58 §:n ja 58 d §:n mukainen kieltopäätös on 22.2.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä sekä tartuntatautilain 58 d §:n mukaista yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämistä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Molemmat määräykset koskevat koko Lapin maakuntaa.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 12.1.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n mukainen päätös | Valitusosoitus | Kunnat


30.12.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lapin aluehallintovirastossa

Lapin aluehallintoviraston 30.12.2021 asiassa LAAVI/1971/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukainen kumoamispäätös on 31.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi.

Kumottava päätös koskee pakolliseen terveystarkastukseen osallistumista alueen rajanylityspaikkojen kautta Suomeen saapuville.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 30.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 16 §:n mukaisen päätöksen
kumoaminen
| Valitusosoitus


22.12.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lapin aluehallintovirastossa

Lapin aluehallintoviraston 22.12.2021 asiassa LAAVI/1941/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n ja 58 d §:n mukainen kieltopäätös on 22.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä sekä tartuntatautilain 58 d §:n mukaista yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämistä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Molemmat päätökset koskevat koko Lapin maakuntaa.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 22.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.   

Lapin aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös | Valitusosoitus | Kunnat


17.12.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lapin aluehallintovirastossa

Lapin aluehallintoviraston 17.12.2021 asiassa LAAVI/1900/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n
mukainen päätös on 31.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lapin
aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n
mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta alueen rajanylityspaikkojen kautta Suomeen
saapuville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.12.2021. Edellä mainitun
päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös | Valitusosoitus


16.12.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lapin aluehallintovirastossa

Lapin aluehallintoviraston 16.12.2021 asiassa LAAVI/1877/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 17.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Inarin, Kemin, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 16.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös | Valitusosoitus


2.12.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lapin aluehallintovirastossa

Lapin aluehallintoviraston 2.12.2021 asiassa LAAVI/1731/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös on 31.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta alueen rajanylityspaikkojen kautta Suomeen saapuville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 2.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös | Valitusosoitus


27.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lapin aluehallintovirastossa

Lapin aluehallintoviraston 27.11.2021 asiassa LAAVI/1731/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös on 31.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta alueen rajanylityspaikkojen kautta Suomeen saapuville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 27.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös | Valitusosoitus


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen