Yleistiedoksiannot Lappi

24.9.2021

Ilmoitus kuulemisesta Metsähallituksen hakemuksesta metsästyksen rajoittamiseksi

Lapin aluehallintovirasto on 16.6.2021 (täydennetty 27.8.2021) vastaanottanut Metsähallituksen hakemuksen ampuma-aseilla harjoitettavan metsästyksen rajoittamiseksi viiden vuoden määräajaksi metsästyslain 23 §:n perusteella yleisen turvallisuuden vuoksi. Hakemuksen mukaan ampuma-aseiden käyttöä on tarpeen rajoittaa erittäin vilkkaassa virkistys- ja luontomatkailukäytössä olevilla kohdealueilla virkistyskäytön turvallisuuden varmistamiseksi.

Metsästysrajoitus koskisi muuta metsästystä kuin

  • hirvenajoa, myös käyttäen koiraa siten kuin metsästyslaissa ja sen nojalla on säädetty

  • pienpetojen loukku- ja rautapyyntiä sekä siihen liittyvää lopetusaseen käyttöä

  • suurpetojen vahinkoperusteista poikkeuslupapyyntiä Suomen Riistakeskuksen metsästyslain 41 §:n perusteella myöntämän poikkeusluvan mukaisesti

  • alueella olevan haavoittuneen riistaeläimen jäljittämistä ja lopettamista.

Kohdealueet ovat valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnassa. Kohdealueet (yht. 7861,5 ha) sijoittuvat seuraaville alueille:

  • Inari: Inarin retkeilyalue, Juutuanvaara, Kortevaara, Juutuanjoen ranta-alueet valtatien 75 länsipuolella Saukkonivaan asti (477,4 ha).

  • Inari ja Sodankylä: Saariselkä, Laanila, Kiilopää ja Urho Kekkosen kansallispuisto, matkailukeskuksen lähialue ja lähialueen suositut retkeilyreitit (6290,7 ha).

  • Rovaniemi: Napapiirin retkeilyalue, Vikaköngäs ja Vaattunkivaara, Vaattunkiköngäs ja Könkäänsaari (112,6 ha).

  • Salla: Sallatunturin matkailukeskuksen lähialue (407,1 ha).

  • Posio: Riisitunturin kansallispuiston päiväreittien lähialue (573,7 ha).

Aluehallintovirasto varaa niille, joiden kotikunta on joku edellä mainituista kunnista, tilaisuuden tulla metsästyslain 8 §:n ja 23 §:n nojalla kuulluksi hakemuksen johdosta. Kannanotot pyydetään toimittamaan aluehallintovirastolle 15.10.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse PL 3, 13035 AVI diaarinumero LAAVI/968/2021 mainiten.

Tämä kuulemisilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 24.9.2021. Kuulemisilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä. Kuulemisilmoitus ja hakemus liitekarttoineen pidetään 15.10.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 - 16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi. Asiakirjat voidaan myös pyynnöstä toimittaa asianosaiselle.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Saana-Kaisa Ylitalo, puh. 0295 017 367, [email protected]vi.fi.


8.7.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lapin aluehallintovirastossa

Lapin aluehallintoviraston 7.7.2021 asiassa LAAVI/1053/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukaisen päätöksen kumoaminen on 31.7.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaista määräystä terveystarkastukseen osallistumisesta rajanylityspaikoilla Lapin sairaanhoitopiirin alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 8.7.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston päätös Valitusosoitus


15.6.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lapin aluehallintovirastossa

Lapin aluehallintoviraston 15.6.2021 asiassa LAAVI/924/2021 antama päätös on 31.7.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00-16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta Lapin maakunnan alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 15.6.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston päätös Valitusosoitus Päätöksen lyhennelmä (pohjois-saame)