Yleistiedoksiannot Lappi


28.3.2022

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lapin aluehallintovirastossa

Lapin aluehallintoviraston 28.3.2022 asiassa LAAVI/470/2022 antama tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös on 30.4.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 58 d §:n mukaista yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämistä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä Lapin maakunnan kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 28.3.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös | Valitusosoitus | Kunnat


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen