Panttilainauslaitosten valvonta

Valvomme, että panttilainauslaitokset on merkitty lupaluetteloon, ja että panttilainauslaitokset täyttävät luvan saamisen edellytykset. Valvomme, että panttilainauslaitokset noudattavat lakia panttilainauslaitoksista. Panttilainauslaitosta tulee johtaa ammattitaitoisesti, luotettavasti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. 

Voit tehdä meille aluehallintovirastoon ilmoituksen panttilainauslaitoksen lainvastaisesta toiminnasta. Löydät kirjaamoiden yhteystiedot sivun lopusta.

Tietoa valvonnasta

Peruutamme panttilainauslaitoksen toimiluvan, jos

  • panttilainauslaitoksen toiminnassa on olennaisesti rikottu lakia, asetusta tai viranomaisen niiden nojalla antamia tai vahvistamia määräyksiä tai jos luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa
  • panttilainauslaitos on lopettanut toimintansa yli 6 kuukauden ajaksi
  • panttilainauslaitoksen toimintaa ei ole aloitettu 12 kuukauden sisällä toimiluvan myöntämisestä
  • toimilupaa haettaessa on annettu vääriä tietoja
  • jos panttilainauslaitos on päättänyt lopettaa luvanvaraisen toiminnan harjoittamisen.

Voimme antaa määräyksiä siitä, miten toiminnan lopettamisen tulee tapahtua. Ilmoitamme lopettamisesta myös rekisteriviranomaiselle.

Jos toimiluvan peruuttaminen on olosuhteisiin nähden kohtuutonta, voimme antaa toimiluvan haltijalle kirjallisen varoituksen.

Ei saa. Panttilainauslaitos saa harjoittaa vain panttilainaustoimintaa ja siihen välittömästi liittyvää toimintaa. 

Panttilainauslaitos saa omistaa osakkeita ja osuuksia

  • muista panttilainauslaitoksista 
  • yhtiöstä tai yhteisöstä, jolla on panttilainaustoimintaan välittömästi liittyvää toimintaa 
  • muualta, jos osakkaiden tai osuuksien omistaminen on panttilainaustoiminnan kannalta välttämätöntä.

Ei ole. Koron pitää kuitenkin olla kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla kohtuullinen.

Lakilinkit