Toiminnantarkastajan määrääminen ilmoituksesta

Tietoa ilmoituksesta

Toiminnantarkastaja arvioi yhteisön hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. 

Aiemmin tilintarkastajana sai toimia myös henkilö, joka ei ole ammattitilintarkastaja. Tilintarkastaja-nimike on sittemmin varattu vain ammattitilintarkastajien käyttöön, ja toiminnantarkastaja-nimike on tullut sen tilalle.

Toiminnantarkastajana voi toimia myös tilintarkastaja. Yhteisöt, jotka voivat valita toiminnantarkastajan, voivat kuitenkin vapaasti päättää siitä, kenellä katsovat olevan riittävä osaaminen toiminnantarkastajaksi. 

Kun yhteisöllä ei tarvitse lain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen perusteella olla toiminnantarkastajaa eikä toiminnantarkastajaa ole valittu, voi osakkeenomistajalla tai jäsenellä olla silti mahdollisuus vaatia toiminnantarkastajan valintaa. Hakemus toiminnantarkastajan määräämiseksi lähetetään aluehallintovirastoon.

Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. 

Asumisoikeusyhdistyksessä tai osuuskunnassa on oltava kokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos asumisoikeusyhdistyksessä tai osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa ja säännöissä ei määrätä toisin.

Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa.

Jos asunto-osakeyhtiössä, asumisoikeusyhdistyksessä, osuuskunnassa tai yhdistyksessä toiminnantarkastajaa ei ole valittu lain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisesti, määräämme toiminnantarkastajan ilmoituksesta. 

Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.

Lähtökohtana on, että yhteisö määrittelee itse, mitä toiminnantarkastajalta edellyttää.

Tavanomaista on, että ilmoittajat ehdottavat toiminnantarkastajaksi tilintarkastajaa tai muuta sellaista henkilöä, jolla on taloushallinnon osaamista. 

Voit tehdä ilmoituksen toiminnantarkastajan määräämiseksi aina silloin, kun toiminnantarkastajaa ei ole valittu lain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisesti. 

Voit siis tehdä ilmoituksen myös silloin, kun toiminnantarkastaja on valittu, mutta valittu toiminnantarkastaja ei täytä laissa asetettuja ehdottomia vaatimuksia. 

Lähetä yhteisön kotipaikan aluehallintoviraston kirjaamoon vapaamuotoinen, kirjallinen ilmoitus. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Sisällytä ilmoitukseen seuraavat tiedot:

  • mille yhteisölle ja tilikaudelle tulisi määrätä toiminnantarkastaja
  • millä perusteella toiminnantarkastaja pitäisi määrätä (Yleensä lyhyt selostus yhteisön tilanteesta riittää perusteluksi)
  • yhteisön nimi sen virallisessa muodossa ja mielellään yhteisön y-tunnus tai muu rekisterinumero
  • ilmoittajan yhteystiedot, jotta voimme tarvittaessa pyytää lisäselvitystä asiassa
  • mahdollinen ehdotus toiminnantarkastajaksi ja tämän kirjallinen, allekirjoitettu suostumus.

Voit liittää mukaan myös yhteisön rekisteriotteen.

Ilmoituksen käsittely on maksutonta.

Selvitämme ensin ilmoituksen perusteet. Jos toteamme, ettei yhteisöllä tarvitse olla toiminnantarkastajaa, ilmoituksen käsittely päättyy. 

Jos ilmoituksen perusteella jää epäselväksi, millä perusteella yhteisöllä pitäisi olla toiminnantarkastaja tai millä perusteella ilmoittaja katsoo, ettei yhteisöllä olisi toiminnantarkastajaa, pyydämme ilmoittajalta lisäselvitystä asiassa.

Kun olemme saaneet riittävän selvityksen ilmoituksen perusteista, kuulemme yhteisön hallitusta ilmoituksesta.  

Tarvittavien selvitysten jälkeen joko määräämme toiminnantarkastajan yhteisölle tai ilmoituksen käsittely päättyy.

Toiminnantarkastajan palkkion maksaa yhteisö, jolle toiminnantarkastaja on määrätty.

Arviota palkkion suuruudesta voit tiedustella ilmoituksessa ehdotetulta toiminnantarkastajalta.

Määräys on voimassa siihen asti, kunnes yhteisölle on säädetyssä järjestyksessä valittu toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajan sijainen aluehallintoviraston määräämän toiminnantarkastajan tai toiminnantarkastajan sijaisen tilalle.

Aluehallintovirasto ei voi antaa määräystä sen jälkeen, kun kyseistä tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu ja sitä koskeva päätös on lainvoimainen.          
 

Jos yhteisölle on valittu toiminnantarkastaja, ilmoituksen käsittely päättyy.

Usein kysyttyä

Ei tarkoita. Aluehallintovirasto vain määrää toiminnantarkastajan. Jos ilmoittaja ei esitä omaa ehdotusta toiminnantarkastajaksi, meidän voi olla käytännössä mahdotonta löytää muuta tahoa kuin tilintarkastaja toiminnantarkastajaksi. 

Yhtiössä voidaan valita yhtiöjärjestyksen edellyttämän tilintarkastajan sijasta toiminnantarkastaja, jos:

  • asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys on laadittu ennen 1.7.2010, 
  • yhtiöjärjestystä ei ole 1.7.2010 jälkeen muutettu miltään osin eikä 
  • yhtiössä ole vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa. 

Jos asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys on laadittu ennen 1.7.2010 eikä yhtiöjärjestystä ole 1.7.2010 jälkeen muutettu miltään osin, tarkoittaa yhtiöjärjestykseen ennen 1.7.2010 otettu määräys tilintarkastuksesta luopumisesta myös toiminnantarkastuksesta luopumista.

Jos yhtiöjärjestystä on joltain osin muutettu 1.7.2010 jälkeen, tarkoittaa yhtiöjärjestykseen otettu määräys tilintarkastuksesta luopumiseksi vain tilintarkastuksesta luopumista, ei toiminnantarkastuksesta luopumista.

Kun yhtiöjärjestystä on muutettu (esimerkiksi yhtiön nimi), ei poikkeussäännöstä enää sovelleta. Eli yhtiöjärjestyksen määräys, että yhtiössä tulee olla tilintarkastaja, tarkoittaa sitä, että on valittava ammattitilintarkastaja. 

Poikkeussäännökset koskevat vain tilannetta, jossa yhtiöjärjestys on laadittu ennen 1.7.2010, eikä sitä ole muutettu miltään osin sen jälkeen. 

Patentti- ja rekisterihallitus voi määrätä yhtiölle tilintarkastajan.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa