Eläinten lääkitseminen

Valvomme ja ohjeistamme eläinten lääkitsemistä. Tällä tavoin voimme varmistaa, että eläinperäiset elintarvikkeet ovat puhtaita ja turvallisia. Haluamme myös varmistaa, että seura- ja harraste-eläimiä hoidetaan lääkkeillä niin, että sekä ihmisten että eläinten mikrobilääkkeiden teho säilyy.

Miten aluehallintovirasto valvoo eläinten lääkitsemistä?

Teemme tarkastuksia.

  • Kun teemme tilalle tarkastuksen, valvomme sen lääkekäyttöä ja -kirjanpitoa.
  • Valvomme tarkastuksissamme myös eläinlääkäreiden lääkekirjanpitoa ja sitä, miten he käyttävät, luovuttavat ja määräävät lääkkeitä.
  • Eläinten pitopaikkoihin teemme tarkastuksia sekä otannan että epäilyjen perusteella. Niissä tarkastamme lääkkeiden käytön ja lääkekirjanpidon.

Keräämme näytteitä, joista tutkimme lääkejäämiä ja muiden vieraiden aineiden esiintymistä eläinkunnan tuotteissa. Näytteitä otetaan sekä tiloilla elävistä eläimistä että jalostusketjun myöhemmässä vaiheessa.

Jos maidossa, lihassa tai muussa elintarvikkeessa todetaan lääkejäämiä, tilan lääkekäyttö ja -kirjanpito tarkastetaan muun selvitystyön yhteydessä. Tarkastuksen voi tehdä läänineläinlääkäri tai läänineläinlääkärin määräämä kunnaneläinlääkäri, esimerkiksi kunnan valvontaeläinlääkäri.

Kunnaneläinlääkärit tekevät alkutuotannon hygieniatarkastuksia, joissa tilan lääkekirjanpitoa käydään myös läpi. Nämä tarkastukset eivät kuitenkaan ole varsinaisia lääkekirjanpidon tarkastuksia.

Miten aluehallintovirasto valvoo eläinlääkäreiden tekemää lääkintää?

Aluehallintoviraston läänineläinlääkärit valvovat eläinlääkäreiden tekemää lääkintää sekä otannan että epäilyjen perusteella. Valvomme sekä hallinnollisesti asiakirjatyönä että paikan päällä, esimerkiksi eläinlääkärin vastaanotolla.

Käsittelemme myös eläinlääkäreistä tehtyjä kanteluita.

Kantelun tekeminen

Jos havaitsemme eläinten lääkitsemisessä epäkohtia, käsittelemme ne aluehallintovirastossa. Jos tapaus on vakava, siirrämme sen Ruokaviraston käsiteltäväksi. Ohjeita eläinten lääkitsemiseen voimme antaa sekä tarkastusten yhteydessä että koulutuksissa.

Myös Ruokavirasto valvoo eläinlääkäreiden toimintaa.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa