Palveluntuottajarekisteri Soteri

Osana uuden Soteri-rekisterin käyttöönottoa asiakkaiden sähköinen asiointi (Valveri) on kiinni joulukuun ajan. Soterin sähköinen asiointi aukeaa käyttöön tammikuun alussa 2024. Lue lisää.

Sote-valvontalain myötä uusi valvontaviranomaisten Soteri-rekisteri muuttaa palveluntuottajien lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä.

Valmisteilla oleva uusi Soteri-rekisteri on Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen rekisteri, jonne kootaan

 • perustiedot yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä
 • perustiedot julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä 
 • perustiedot yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, päiväkodeista ja henkilöstöstä
 • tiedot lääkelain mukaisista rajatuista lääkevarastoista
 • palveluntuottajien ja palveluyksiköiden valvontaa koskevia seuraamustietoja.

Soterista on säädetty sote-valvontalaissa, joka tulee voimaan 1.1.2024. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien rekisteröinti perustuu varhaiskasvatuslakiin. 

Soteri sähköistää lupa- ja rekisteröintiprosessit. Palveluntuottajat tekevät hakemukset sähköisesti Soterin kautta. Tämä helpottaa ja tehostaa sekä palveluntuottajan että viranomaisen työtä. Sähköisen asioinnin kautta palveluntuottaja voi myös hallita omia yhteystietojaan.

Soteri kokoaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja palvelutiedot sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien ja päiväkotien lupatiedot yhteen paikkaan. Myös nykyisin toiminimellä toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat ovat jatkossa yksityisiä palveluntuottajia, joilta edellytetään rekisteröintiä Soteriin. Käyttöönoton jälkeen tietoja ylläpidetään vain Soterissa.

 • Yksityisten lupa-asioinnin sähköinen asiointi Valveri on suljettu joulukuun 2023 ajan.
 • Sulun aikana nykyisessä Valverissa olevat tiedot saadaan siirrettyä uuteen Soteriin. Kun nykyinen asiointi suljetaan, uusia hakemuksia voidaan loppuvuodesta ottaa vastaan vain paperihakemuksena tai sähköpostilla. 
 • Paperi- ja sähköpostihakemustenkin käsittely alkaa vasta vuonna 2024 ja uuden lain mukaisten tietojen saamiseksi palveluntuottajilta voidaan joutua pyytämään täydennystä. Hakemusten tekeminen on  toivottavaa ajoittaa vuoden 2024 alkuun.
 • Valverin sulku ja Soterin käyttöönotto ei vaikuta ammattioikeuksien myöntämiseen (Terhikki ja Suosikki-rekisterit). Valvira myöntää edelleenkin hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattia sekä käyttää nimikesuojattua terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattinimikettä.
 • Joulukuun sulun aikana ei omia tietoja pääse tarkastelemaan sähköisessä asioinnissa. Jos haluat nähdä omat tietosi Valveri-rekisteristä sulun aikana, voit tehdä tietopyynnön avin kirjaamoon. Tammikuusta alkaen pääset tarkastelemaan omia tietojasi sähköisessä asioinnissa. Omat perustiedot löydät myös PRH:n YTJ-palvelusta.

Palveluntuottajan yritystiedoissa hyödynnetään jatkossa Yritystietojärjestelmän (YTJ) tietoja, joten pidäthän yrityksesi tiedot ajan tasalla myös YTJ-palvelussa. Tarkista, että tietosi ovat ajan tasalla YTJ-palvelussa

Ohjeet valtuuksien antamiseen organisaationa (nimenkirjoittaja tai edustajan valtuusoikeuden saanut):

 • Tunnistaudu sisään valtuuksiin esimerkiksi omilla pankkitunnuksillasi osoitteessa suomi.fi.
 • Valitse ”yrityksen valtuudet”.
 • Valitse yritys tai yhteisö, jonka puolesta haluat asioida.
 • Valitse valtuustyypiksi ”asiointivaltuus”.
 • Valitse valtuuden saava osapuoli.
  • Huom. Älä valitse Valviraa tai aluehallintovirastoa osapuoleksi.
 • Valitse sosiaali- ja terveydenhuollon valtuusasiaksi ”sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröinti- ja lupa-asioiden hoito” ja varhaiskasvatuksen valtuusasiaksi ”yksityisen varhaiskasvatuksen luvan hakeminen”.
 • Jos yritys tai yhteisö on saanut ”asiointivaltuuden” toiselta yritykseltä tai yhteisöltä, pitää ”edustamisvaltuus” antaa vielä henkilölle (mukaan lukien nimenkirjoittaja).

Valtuuksilla asiointi Soterissa:

 • Tunnistautumisen jälkeen näet Soterin etusivulla kaikki yritykset, joissa valtuudet on käytettävissäsi.

 • Näet etusivulla myös ne yritykset, joilla ei vielä ole lupaa rekisterissä. Näin mahdollistetaan yritykselle uuden luvan hakeminen.
 • Jos et näe yritystä etusivulla, olethan yhteydessä Suomi.fi:n organisaatioiden asiakaspalveluun.

Ohjeet valtuuksien hakijalle:

 • Mene Suomi.fi:n Valtuudet-sivulle.
 • Paina ”tunnistaudu”.
 • Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.
 • Paina ”henkilökohtaiset valtuudet”.
 • Uusi sivu aukeaa - valitse "pyydä valtuuksia".
 • Paina Osapuolet-sivulla ”lisää yritys” ja syötä edustamasi tahon nimi (esimerkiksi oma yrityksesi tai yhteisösi).
  • Huom. älä valitse tässä Valviraa tai aluehallintovirastoa osapuoleksi.
 • Valtuusasiat-sivulla valitse sosiaali- ja terveydenhuollon valtuusasiaksi ”sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröinti- ja lupa-asioiden hoito” ja varhaiskasvatuksen valtuusasiaksi ”yksityisen varhaiskasvatuksen luvan hakeminen”.
 • Etene Suomi.fi:n ohjeiden mukaan ja vahvista valtuuspyyntö, jolloin se siirtyy hyväksyttäväksi yrityksesi nimenkirjoittajalle.
 • Yrityksen tai yhtiön nimenkirjoittajan pitää tämän jälkeen kirjautua Suomi.fin valtuudet-sivulle ja käydä hyväksymässä valtuuspyyntösi.

Soterin tiedoista luodaan julkinen sähköinen tietopalvelu, josta saatavat tiedot palvelevat useiden sidosryhmien ja kansalaisten tiedontarpeita.

Rekisterin tietoja voivat hyödyntää esimerkiksi Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja hyvinvointialueet. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen asiakkaat voivat tietopalvelun avulla vertailla palveluita keskenään.

Soterin toiminnallisuudet otetaan käyttöön vaiheittain:

 • Yksityisten palveluntuottajien rekisteröintihakemusten vastaanottaminen alkaa tammikuussa 2024.
 • Valvontaviranomaisille tarkoitetut valvonnan toiminnallisuudet otetaan käyttöön huhtikuussa 2024.
 • Julkinen tietopalvelu avataan alkuvuodesta 2024.
 • Julkisten palveluntuottajien rekisteröintihakemukset tulee olla toimitettuna 31.12.2025 mennessä.

Yleiset kysymykset Soterista: [email protected]

Kysymykset hankkeesta: Seppo Suorsa, hankepäällikkö, [email protected].

Lakilinkit