Palveluntuottajarekisteri Soteri

Soterissa voit tehdä rekisteröintihakemuksia, -ilmoituksia ja -muutoksia sosiaali-, terveydenhuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyen. Soteri-rekisteri on Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen rekisteri.

Soterin sähköiseen asiointiin saapuneiden rekisteröintihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Täytäthän hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti, jotta saamme kaikki tiedot ilman lisäselvityspyyntöä. Lue tarkemmat ohjeet: Soteriin rekisteröityjä – sujuvoita hakemuksesi käsittelyä
 

Käsittelemme sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien rekisteröintihakemukset tulojärjestyksessä. Et voi nopeuttaa käsittelyä ottamalla yhteyttä aluehallintoviraston asiakaspalveluun tai suoraan asiantuntijoihin.

Soteri-rekisterin sähköinen asiointi

Palveluntuottajat tekevät hakemukset sähköisesti Soteriin.

Voit tehdä Soterin sähköisessä asioinnissa rekisteröintihakemuksen, -ilmoituksen ja -muutoksen sosiaali-, terveydenhuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyen. Hakemus, ilmoitus tai muutos ohjautuu automaattisesti oikealle aluehallintovirastolle tai Valviralle käsiteltäväksi. Sähköisen asioinnin kautta voit hallita myös omia yhteystietojasi. Yritysten pohjatiedot tulevat Soteriin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) -palvelun kautta. Tarkistathan YTJ:stä, että tietosi ovat ajan tasalla.

 • Teknisissä vikatilanteissa ota yhteyttä Valviraan: Palveluntuottajarekisteri Soteri. Lomakkeiden täyttöön liittyvissä ongelmissa auttaa aluehallintoviraston asiakaspalvelu.
 • Sähköinen asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen esimerkiksi pankkitunnuksin.
 • Palveluntuottajan ainoana nimenkirjoittajana voit tunnistautua Soterin sähköiseen asiointiin esimerkiksi pankkitunnuksillasi. Palveluntuottajan pitää antaa muille Soterissa asioiville Suomi.fi-valtuudet. Ohjeet valtuuksien antamiseen löydät Suomi.fi-verkkosivulta
 • Toistaiseksi sähköistä asiointia voi käyttää vain suomalaisella henkilötunnuksella. 
 • Tutustu myös Soterin sähköisen asioinnin ohjeisiin.
 • Mikäli toimit vain yhden aluehallintoviraston alueella, etkä voi käyttää sähköistä asiointia, voit asioida pdf-lomakkeiden avulla. Huomioithan, että asiointi lomakkeiden avulla on hitaampaa kuin sähköisesti ja lomakkeilla saapuneiden hakemusten käsittelyn suoritemaksu on suurempi.  

Soteri-rekisteri (Valviran sähköinen asiointipalvelu) 

Soteri: Ohje rekisteröintihakemuksen tekemiseen - sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain mukaiset rekisteröinnit

Soteri: Ohje varhaiskasvatuksen lupahakemuksen ja ilmoituksen tekemiseen

Mikä soteri?

Soteri kokoaa yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja palvelutiedot sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien ja päiväkotien lupatiedot yhteen paikkaan.

Soteriin on koottu:

 • perustiedot yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä
 • perustiedot yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, päiväkodeista ja henkilöstöstä
 • tiedot lääkelain mukaisista rajatuista lääkevarastoista.

Soterin kehitystyö jatkuu. Myöhemmin Soteriin kootaan myös:

 • perustiedot julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä 
 • palveluntuottajien ja palveluyksiköiden valvontaa koskevia seuraamustietoja.

Hyvä tietää Soterista

Soterista on säädetty sote-valvontalaissa, joka astui voimaan 1.1.2024. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien rekisteröinti perustuu varhaiskasvatuslakiin.

Soterin tiedoista luodaan julkinen sähköinen tietopalvelu, josta saatavat tiedot palvelevat useiden sidosryhmien ja kansalaisten tiedontarpeita.

Rekisterin tietoja voivat hyödyntää esimerkiksi Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja hyvinvointialueet. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen asiakkaat voivat tietopalvelun avulla hakea esimerkiksi alueellaan toimivia palveluntuottajia ja niiden tietoja.

Julkinen tietopalvelu pyritään avaamaan alkuvuodesta 2024.

Soterin toiminnallisuudet otetaan käyttöön vaiheittain. 

 • Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröintihakemusten sekä yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien lupahakemusten vastaanottaminen alkoi tammikuussa 2024.
 • Valvontaviranomaisille tarkoitetut valvonnan toiminnallisuudet otetaan käyttöön huhtikuussa 2024.
 • Julkinen tietopalvelu avataan alkuvuodesta 2024
 • Julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien tiedot pitää olla toimitettuna 31.12.2025 mennessä.

Jos toimit vain yhden aluehallintoviraston alueella, voit kääntyä oman alueesi aluehallintovirastosi puoleen. Jos toimit useammalla aluehallintoviraston alueella, olet nykyisin palveluntuottajana Valviran asiakas ja voit kääntyä Valviran puoleen.

Aluehallintoviraston asiakaspalvelu: ma–pe klo 9.30–15.30, p. 0295 016 780 ja [email protected]

Valviran yhteystiedot ja neuvonta: Palveluntuottajarekisteri Soteri

Käsitteitä

Soterin tiedoista luodaan julkinen sähköinen tietopalvelu, josta saatavat tiedot palvelevat useiden sidosryhmien ja kansalaisten tiedontarpeita. Rekisterin tietoja voivat hyödyntää esimerkiksi Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja hyvinvointialueet.

Palveluntuottajat, joilla on useampi kuin yksi palveluyksikkö, laativat omavalvontasuunnitelman lisäksi omavalvontaohjelman. Omavalvontaohjelma toimii strategisena ohjeena palveluyksiköiden omavalvontasuunnitelmien tekemiselle ja noudattamiselle.

Kaikki palveluntuottajat laativat omavalvontasuunnitelman, joka kattaa kaikki palveluntuottajan tuottamat palvelut. Omavalvontasuunnitelma on palveluyksikkökohtainen. Omavalvontasuunnitelman tavoitteena on ehkäistä palvelutoiminnassa ilmeneviä epäkohtia, korjata puutteita sujuvasti ja vähentää valvontaviranomaisten tarvetta puuttua niihin jälkikäteen valvonnan keinoin.

 • Palveluntuottaja, kuten yksityinen yritys tai hyvinvointialue, tarjoaa sote-palveluja. Sen on oltava Soteri-rekisterissä ja täytettävä lain vaatimukset. 
 • Vain rekisteröity palveluntuottaja saa tarjota palveluja, minkä lisäksi palveluntuottajalla on oltava vähintään yksi rekisteröity palveluyksikkö ja siihen kuuluvat palvelupisteet, joille on merkitty tuotettavat palvelut ja muut tarvittavat tiedot.
 • Palveluntuottajan rekisteröinti on tehtävä aina ensin ja se tulee olla tehtynä ennen palvelutoiminnan aloittamista. Palveluntuottajan ja sen palveluyksiköiden rekisteröinti arvioidaan erikseen, mutta molemmat ovat välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi. 
 • Palveluntuottajan rekisteröinti koskee uusia, aloittavia toimijoita, joilla ei ole aiempia rekisteröintejä.
 • Palvelupiste on palveluyksikön osa. Yksi tai useampi palvelupiste muodostaa palveluyksikön. 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja henkilöstön tiedot ilmoitetaan palvelupistetasolla. 
 • Palvelupiste tuottaa varsinaiset sote-palvelut.
 • Palvelupiste sijaitsee yleensä jossakin tietyssä käyntiosoitteessa, mutta se voi olla myös virtuaalinen. Palvelupiste voi olla myös pelkästään asiakkaiden tai potilaiden kotona tuotettavaa palvelua.

 

 • Palveluyksikkö on hallinnollisesti ja toiminnallisesti järjestetty kokonaisuus, joka ei välttämättä ole sidottu fyysisiin toimitiloihin. Palveluyksikköön sisältyy aina vähintään yksi palvelupiste. 
 • Lisäksi palveluyksikön vastuuhenkilön ja palveluntuottajan tehtävänä on huolehtia omavalvonnasta. Omavalvonnalla palveluntuottaja valvoo ja varmistaa omaa toimintaansa sääntöjen ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Palveluntuottaja voi olla esimerkiksi yksityinen yritys tai hyvinvointialue. Palveluyksikkö puolestaan on hallinnollisesti ja toiminnallisesti järjestetty kokonaisuus, joka ei välttämättä ole sidottu fyysisiin toimitiloihin. Palveluyksikköön sisältyy aina vähintään yksi palvelupiste. Palvelupiste on siis palveluyksikön osa, joka tuottaa varsinaiset sote-palvelut.

 

Sote-valvontalaki eli laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tulee voimaan 1.1.2024. Laissa säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien valvonnasta sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta. Sote-valvontalaissa säädetään myös uudesta palveluntuottajarekisteri Soterista, joka otetaan käyttöön tammikuun alussa 2024.

Soteri-rekisteri on Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen rekisteri, johon kootaan tiedot kaikista sekä yksityisistä että julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, sekä kaikista yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, joilta edellytetään lupaa. Soteri sähköistää lupa- ja rekisteröintiprosessit. Palveluntuottajat tekevät hakemukset sähköisesti Soterin kautta.

Valtuutettu palveluntuottaja edustaa muita yhteisen palveluyksikön palveluntuottajia valvontaviranomaisessa kaikissa niissä asioissa, jotka koskevat yhteisessä palveluyksikössä toteutettuja palveluja. Valtuutetulla palveluntuottajalla on toimivalta edustaa kaikkia niitä palveluntuottajia, joiden kanssa se on laatinut sopimuksen valtuutettuna palveluntuottajana toimimisesta. 

Yhteisellä palveluyksiköllä tarkoitetaan palveluyksikköä, jossa toimivat palveluntuottajat ovat sopimuksella valinneet valtuutetun palveluntuottajan edustamaan heitä valvontaviranomaisessa sekä vastaamaan heidän puolestaan tietyistä velvoitteista sen mukaan kuin valvontalaissa erikseen säädetään. Yhteinen palveluyksikkö rekisteröidään kaikkien palveluyksikössä toimivien palveluntuottajien lukuun valtuutetun palveluntuottajan toimittamien tietojen perusteella. Yhteinen palveluyksikkö on vapaaehtoinen tapa rekisteröityä.

Ohjeita

Lakilinkit