Palveluntuottajarekisteri Soteri

Soterissa voit tehdä rekisteröintihakemuksia, -ilmoituksia ja -muutoksia sosiaali-, terveydenhuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyen. Soteri-rekisteri on Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen rekisteri.

Soterin sähköiseen asiointiin saapuneiden rekisteröintihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Käsittelemme rekisteröintihakemukset tulojärjestyksessä. Täytäthän hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti, jotta saamme kaikki tiedot ilman lisäselvityspyyntöä. Lue tarkemmat ohjeet: Soteriin rekisteröityjä – sujuvoita hakemuksesi käsittelyä.

Soteriin rekisteröityminen koskee vain uusia sote-palveluntuottajia. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, jos olet ollut yksityinen sote-palveluntuottaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja jo ennen kuin uusi Soteri-rekisteri otettiin käyttöön, eikä toimintaasi ole tullut muutoksia.                                                                             
Yksityiset varhaiskasvatuksen tuottajat tarvitsevat 1.1.2023 alkaen toiminnalleen luvan. Jokaisen jo nyt rekisterissä olevan palveluntuottajan on haettava lupaa harjoittaa yksityistä päiväkotitoimintaa siirtymäaikana ja viimeistään 31.12.2026.

Soteri-rekisterin sähköinen asiointi

Palveluntuottajat tekevät hakemukset sähköisesti Soteriin.

Voit tehdä Soterin sähköisessä asioinnissa rekisteröintihakemuksen, -ilmoituksen ja -muutoksen sosiaali-, terveydenhuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyen. Hakemus, ilmoitus tai muutos ohjautuu automaattisesti oikealle aluehallintovirastolle tai Valviralle käsiteltäväksi. Sähköisen asioinnin kautta voit hallita myös omia yhteystietojasi. Yritysten pohjatiedot tulevat Soteriin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) -palvelun kautta. Tarkistathan YTJ:stä, että tietosi ovat ajan tasalla.

 • Teknisissä vikatilanteissa ota yhteyttä Valviraan: Palveluntuottajarekisteri Soteri. Lomakkeiden täyttöön liittyvissä ongelmissa auttaa aluehallintoviraston asiakaspalvelu.
 • Sähköinen asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen esimerkiksi pankkitunnuksin.
 • Palveluntuottajan ainoana nimenkirjoittajana voit tunnistautua Soterin sähköiseen asiointiin esimerkiksi pankkitunnuksillasi. Palveluntuottajan pitää antaa muille Soterissa asioiville Suomi.fi-valtuudet. Ohjeet valtuuksien antamiseen löydät Suomi.fi-verkkosivulta
 • Toistaiseksi sähköistä asiointia voi käyttää vain suomalaisella henkilötunnuksella. 
 • Jos toimit vain yhden aluehallintoviraston alueella, etkä voi käyttää sähköistä asiointia, voit asioida pdf-lomakkeilla. Huomioithan, että asiointi lomakkeiden avulla on hitaampaa kuin sähköisesti ja lomakkeilla saapuneiden hakemusten käsittelyn suoritemaksu on suurempi. Varhaiskasvatusta koskevissa asioissa voit tehdä vain sähköisen lupahakemuksen tai muutosilmoituksen.
Löydät Soteriin liittyvät ohjeet kootusti sivulta  Soteri / Ohjeet.

Mikä soteri?

Soteri kokoaa yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja palvelutiedot sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien ja päiväkotien lupatiedot yhteen paikkaan.

Soteriin on koottu:

 • perustiedot yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä
 • perustiedot yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, päiväkodeista ja henkilöstöstä
 • tiedot lääkelain mukaisista rajatuista lääkevarastoista.

Soterin kehitystyö jatkuu. Myöhemmin Soteriin kootaan myös:

 • perustiedot julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä 
 • palveluntuottajien ja palveluyksiköiden valvontaa koskevia seuraamustietoja.

Hyvä tietää Soterista

Soterista on säädetty sote-valvontalaissa, joka astui voimaan 1.1.2024. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien rekisteröinti perustuu varhaiskasvatuslakiin.

Soterin tiedoista luodaan julkinen sähköinen tietopalvelu, josta saatavat tiedot palvelevat useiden sidosryhmien ja kansalaisten tiedontarpeita.

Rekisterin tietoja voivat hyödyntää esimerkiksi Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja hyvinvointialueet. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen asiakkaat voivat tietopalvelun avulla hakea esimerkiksi alueellaan toimivia palveluntuottajia ja niiden tietoja.

Julkinen tietopalvelu pyritään avaamaan myöhemmin vuonna 2024.

Soterin toiminnallisuudet otetaan käyttöön vaiheittain. 

 • Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröintihakemusten sekä yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien lupahakemusten vastaanottaminen alkoi tammikuussa 2024.
 • Valvontaviranomaisille tarkoitetut valvonnan toiminnallisuudet pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2024 aikana.
 • Julkinen tietopalvelu pyritään avaamaan myöhemmin vuonna 2024.
 • Julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien tiedot pitää olla toimitettuna 31.12.2025 mennessä.

Aluehallintoviraston asiakaspalvelu: ma–pe klo 9.30–15.30, p. 0295 016 780 ja [email protected]

Valviran yhteystiedot ja neuvonta: Palveluntuottajarekisteri Soteri

Yleiset kysymykset Soteriin liittyen: 
[email protected]

Miten kirjaudun Soterin sähköiseen asiointiin?

Soterin sähköisessä asioinnissa on mahdollista asioida oman organisaation puolesta, jos

 • olet esimerkiksi yrityksesi vastuuhenkilö, toimitusjohtaja ja nimenkirjoitusoikeudellinen. Kun haluat varmistaa mahdollisuutesi asioida organisaation puolesta, voit tarkistaa sen kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, yhdistysrekisteristä tai valtuusrekisteristä.
 • olet saanut valtuudet. Muistathan vielä tarkistaa, että olet saanut asioinnin mahdollistavan asiointivaltuuden. Tutustu eri valtuustyyppeihin Suomi.fi-sivustolla.
 • yrityksesi on saanut asiointivaltuuden. Muistathan vielä tarkistaa, että olet saanut asioinnin mahdollistavan edustusvaltuuden. Huomioithan, että myös valtuuden saaneen yrityksen nimenkirjoittajan tai vastuuhenkilön tulee antaa itselleen edustamisvaltuus.

Tarkista, että olet saanut seuraavanlaisen Soterin käyttöön oikeuttavan valtuuden:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröinti- ja lupa-asioiden hoito
 • Yksityisen varhaiskasvatuksen luvan hakeminen.

Organisaation puolesta asiointi ei ole mahdollista, jos

 • yrityksen puolesta asioivalle henkilölle on rekisteröity kaupparekisteriin oikeus edustaa yritystä ilman henkilötunnusta. Henkilötunnukset on aloitettu ilmoittamaan ja rekisteröimään kaupparekisteriin 1.1.1994 alkaen.
 • yrityksen tila kaupparekisterissä on esimerkiksi konkurssissa
 • rekisteriin ei ole ilmoitettu tietoa organisaation nimenkirjoittajasta tai vastuuhenkilöstä. Tässä tapauksessa voit rekisteröidä valtuudet hakemuksen perusteella.

Organisaation puolesta asioinnista ja sen mahdollisesta estymisestä löydät lisätietoa Suomi.fi-valtuuksien ohjeista kohdasta Organisaation puolesta asiointi.

Lue lisää aiheesta:

Jos sinulla on ongelmia toisen puolesta asioinnissa, ota yhteyttä Suomi.fi-organisaatioiden asiakaspalveluun, joka neuvoo yrityksiä ja yhteisöjä Suomi.fi-palvelujen käytössä. Saat tukea esimerkiksi Suomi.fi-valtuuksien ja Suomi.fi-viestien käyttöön.

Alla olevista otsikoista pääset tutustumaan tarkemmin valtuuksien hakemiseen ja ylläpitoon liittyviin ohjeisiin.

Jos olet saanut valtuudet, näet Suomi.fi:n Valtuudet-sivun henkilökohtaiset valtuudet -linkistä, mitkä valtuudet sinulle on annettu. Vastaavasti jos olet nimenkirjoittaja tai muu PRH:n rekisterissä nimetty vastuuhenkilö, eli sinulla on valtuudet valmiiksi käytössäsi, pääset varmistamaan käytössäsi olevat valtuudet yrityksen valtuudet -linkin kautta. Sen jälkeen näet listan yrityksistä, joista voit valita yrityksen tai yhteisön, jonka puolesta haluat toimia Soterissa.

Suomi.fi-sivustolta löydät ohjeet, miten nimenkirjoittaja tai muu PRH:n rekisterissä nimetty vastuuhenkilö antaa asiointivaltuuden henkilölle tai esimerkiksi tilitoimistolle. Huomioithan, että tilitoimiston on vielä annettava omalle henkilökunnalleen edustamisvaltuus. Lue lisää edustamisvaltuudesta Suomi.fi-sivustolta.

Muista ylläpitää organisaatiosi valtuuksia. Jos henkilöllä ei enää ole tarvetta valtuuksiin, ne tulee poistaa. Ohjeet valtuuksien mitätöimiseen löydät Suomi.fi-verkkosivuilta.

Ohjeet valtuuksien antamiseen organisaationa (vastuuhenkilö tai edustajan valtuusoikeuden saanut): 

 • Tunnistaudu sisään Suomi.fi-valtuuksiin esimerkiksi omilla pankkitunnuksillasi.
 • Valitse Yrityksen valtuudet.
 • Valitse yritys tai yhteisö, jonka puolesta haluat asioida.
 • Valitse Valtuustyypiksi asiointivaltuus.
 • Valitse valtuuden saavaksi osapuoleksi se henkilö tai yritys, joka tarvitsee valtuuden Soterin sähköiseen asiointiin (esimerkiksi kirjanpitoyritys tai yrityksesi henkilö). 
 • Valitse sosiaali- ja terveydenhuollon valtuusasiaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröinti- ja lupa-asioiden hoito ja varhaiskasvatuksen valtuusasiaksi yksityisen varhaiskasvatuksen luvan hakeminen.
 • Huomioithan, että jos yritys tai yhteisö on saanut asiointivaltuuden toiselta yritykseltä tai yhteisöltä, tulee edustamisvaltuus antaa vielä henkilölle, mukaan lukien nimenkirjoittaja tai muu PRH:n rekisterin vastuuhenkilö.
 • Lisätietoja valtuuksien antamisesta löydät Suomi.fi-valtuuksien ohjeista kohdasta Organisaation valtuudet.

Tunnistautumisen jälkeen näet Soterin etusivulla kaikki yritykset, joissa valtuudet ovat käytettävissäsi. Näet etusivulla myös ne yritykset, joilla ei vielä ole lupaa rekisterissä. Jos et ole hakenut Suomi.fi-valtuutta Soterin asiointiin, rekisteröidy palveluntuottajaksi -painike näkyy epäaktiivisena ja harmaana. Jos taas valtuutesi ovat kunnossa, painike on aktiivinen ja sininen. Jos valtuutesi on epäaktiivinen ja tarvitset apua, olethan yhteydessä Suomi.fi organisaatioasiakaspalveluun.

 • Mene Suomi.fi:n Valtuudet-sivulle. Paina tunnistaudu.
 • Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.
 • Paina henkilökohtaiset valtuudet ja auenneella sivulla pyydä valtuuksia.
 • Paina Osapuolet-sivulla lisää yritys ja syötä taho, jonka puolesta haluat toimia Soterissa, esimerkiksi oma yrityksesi tai yhteisösi. 
 • Valtuusasiat-sivulla valitse sosiaali- ja terveydenhuollon valtuusasiaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröinti- ja lupa-asioiden hoito ja varhaiskasvatuksen valtuusasiaksi yksityisen varhaiskasvatuksen luvan hakeminen.
 • Etene Suomi.fi:n ohjeiden mukaan ja vahvista valtuuspyyntö, jolloin pyyntö siirtyy hyväksyttäväksi yrityksesi vastuuhenkilölle.
 • Yrityksen tai yhtiön vastuuhenkilön tulee tämän jälkeen kirjautua Suomi.fi:n Valtuudet-sivulle ja käydä hyväksymässä valtuuspyyntösi.
   
 • Organisaatioiden asiakaspalvelu (organisaatioasiakkaat)
 • Yritys-Suomi-puhelinpalvelu (yritysasiakkaat)

Lakilinkit