Anniskelulupa

Yli 2,8 % alkoholijuomien anniskelu on luvanvarainen elinkeino.

Jokainen elinkeinonharjoittaja tarvitsee oman luvan. Myös jokaiseen toimipaikkaan tarvitaan oma lupansa.

Myönnämme anniskeluluvan toistaiseksi tai määräajaksi.

Luvan hakeminen tai lopettaminen

Myönnämme luvan täysi-ikäiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka täyttää alkoholilaissa säädetyt luvan saamisen edellytykset. Hakija ei saa esimerkiksi olla konkurssissa ja hänen pitää pystyä suoriutumaan taloudellisista velvoitteistaan. Muun muassa verovelat voivat estää luvan saamisen.

Pyydämme tarvittaessa lausuntoja muilta viranomaisilta, kuten poliisilta ja verohallinnolta. Voimme pyytää myös hakijalta itseltään lisäselvityksiä.

Myönnämme luvan alkoholilain 13 §:n edellyttämän kokonaisharkinnan perusteella.

Täytäthän lupahakemuksen huolellisesti ja toimitat pyydetyt liitteet, niin lupahakemuksesi käsittely on sujuvampaa. Kun olemme saaneet riittävät tiedot, lupahakemuksen ohjeellinen käsittelyaika on noin yksi kuukausi. 

Allun sähköisessä asioinnissa tehty hakemus ohjautuu automaattisesti oikeaan aluehallintovirastoon käsiteltäväksi.

Voimme pyytää sinulta lisäselvityksiä tai täydentämään hakemustasi.
Pyydämme hakemukseesi tarvittaessa lausuntoja muilta viranomaisilta, kuten poliisilta ja verottajalta.

Tapauskohtaisesti voimme myös varata toimipaikan lähiympäristölle mahdollisuuden ottaa kantaa vireillä olevaan hakemukseen.

Jos sinulla ei ole anniskelupaikkaa, voit siitä huolimatta saada anniskeluluvan. Voit anniskella tällaisella niin kutsutulla catering-luvalla erilaisissa tilaisuuksissa, jotka järjestetään ennakkoon hyväksytyssä anniskelupaikassa. Catering-lupa sopii myös niihin tilanteisiin, kun anniskelet seurueille, jotka osallistuvat matkailupalvelusi järjestämille retkille.

Lue lisää: Kun tapahtumapaikka on ennakkoon hyväksytty anniskeluapaikaksi

Perimme vuosittain valvontamaksun jokaiselta toistaiseksi voimassa olevan anniskeluluvan haltijalta. Maksu on toimipaikkakohtainen.

Laskutamme anniskelun ja anniskelun jatkoajan valvontamaksut kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun lupa on ollut voimassa 1.4. Ensimmäiseltä kalenterivuodelta emme peri maksua.

Käsittelymaksut ovat kiinteitä ja sitovia. Ne ovat ulosottokelpoisia ilman eri päätöstä tai tuomiota. Käsittelymaksun laskuttaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus.

Hinnasto: käsittely- ja valvontamaksut

Jos peruutat hakemuksesi tai ilmoituksesi ennen kuin se on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka muutoin olisi peritty.

 

Voit saada anniskeluluvan esimerkiksi

 • ravintolaan
 • kahvilaan
 • konserttipaikkaan
 • tiettyä reittiä liikennöivään matkustajaveneeseen.

Me lupaviranomaisena hyväksymme anniskelupaikat ja -alueet. Anniskelualueiden pitää olla sellaisia, että sekä sinä luvanhaltijana että viranomaiset voivat valvoa niitä. Rajaa ja merkitse anniskelualue, jos sen rajoja ei voi selvästi havaita. 

Sinun pitää laatia myös anniskelun omavalvontasuunnitelma anniskelupaikkaasi. 

Hae anniskelulupaa alkoholielinkeinorekisterin sähköisessä asioinnissa allu.valvira.fi. Sähköinen asiointi edellyttää y-tunnusta. Kun asioit yrityksen puolesta, sinulla pitää olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus tai nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön antama valtuutus asioida yrityksen puolesta. Valtuutuksen voi antaa suomi.fi-palvelussa (lue lisää: Suomi.fi-tunnistautuminen).

Allun sähköisessä asioinnissa tehty hakemus ohjautuu automaattisesti oikeaan aluehallintovirastoon käsiteltäväksi.

Voit hakea lupaa myös lomakkeella. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta. 

Toimita täytetty lomake ja tarvittavat liitteet aluehallintoviraston kirjaamoon. Voit lähettää ne sähköpostin liitteenä tai kirjepostina. Lähetä hakemuksesi sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella toimipaikkasi sijaitsee.

Kun lopetat anniskelu- tai vähittäismyyntitoiminnan, sinun pitää ilmoittaa siitä aluehallintovirastoon. Voit tehdä ilmoituksen sähköisessä asiointijärjestelmässä hakemalla lupaan muutosta ja lisäämällä luvan lopetuspäivän. 

Sähköinen asiointi

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa lopetuspäivän lomakkeella tai lähettää toimipaikkasi aluehallintovirastoon vapaamuotoisen sähköpostin, jossa ilmoitat luvan lopetuksesta. Jos käytät lomaketta, valitse anniskelu- tai vähittäismyyntiluvan hakemiseen tarkoitettu lomake ja Merkitse ”Asia”-kohtaan lopetuspäivä.

Lomakkeet

Kirjaamopalvelut

Omavalvonta

Lue omavalvonnasta ja omavalvontasuunnitelman tekemisestä täältä: Alkoholin myynnin omavalvontasuunnitelma

Muutokset anniskelussa

Luvanhaltijana sinun pitää ilmoittaa meille aluehallintovirastoon, jos toimintasi muuttuu.  

Kun toiminnassasi tapahtuu oleellisia muutoksia, ilmoita niistä meille ennen muutosten voimaantuloa. Tällaisia muutoksia on esimerkiksi tilanne, jossa olet tekemässä muutoksia anniskelualueeseen.

Sinun on tehtävä ilmoitus myös silloin, jos luovutat liiketoimintasi toiselle yhtiölle tai yksityiselle liikkeenharjoittajalle. Tällöin liiketoimintasi jatkajan pitää hakea uusi anniskelulupa. Uusi yrittäjä ei saa myydä alkoholijuomia ennen kuin hänelle on myönnetty liikkeeseen uusi lupa. 

Jos lopetat alkoholijuomien anniskelutoiminnan, ilmoita siitä meille kahden viikon kuluessa. Sinun on myös huolehdittava anniskelua koskevien osto- ja myyntitietojen raportoinnista aluehallintovirastolle toiminnan päättymiseen saakka.

Jos luvanhaltijayhtiön omistussuhteissa tapahtuu muutoksia tai määräämisvalta yhtiön hallinnossa muuttuu, saamme siitä automaattisesti tiedon Patentti- ja rekisterihallitukselta. 

Ilmoita muutoksista alkoholielinkeinorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa valvira.fi/allu.

Voit ilmoittaa muutoksista myös lomakkeella. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta. 
Toimita täytetty lomake ja tarvittavat liitteet aluehallintoviraston kirjaamoon. Voit lähettää ne sähköpostin liitteenä tai kirjepostina. Lähetä hakemuksesi sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella toimipaikkasi sijaitsee.

Perimme muutoksista hinnaston mukaisen maksun.

Hinnasto: käsittely- ja valvontamaksut

Anniskelu- ja jatkoaika

Pääsääntöisesti yli 2,8 % alkoholijuomia voi anniskella kello 9:stä kello 1.30:een. Lupaviranomainen voi esimerkiksi lyhentää anniskeluaikaa, jos anniskelusta aiheutuu häiriöitä lähiympäristölle tai jos yleinen turvallisuus sitä edellyttää. Huomioi myös, että esim. taloyhtiö tai vuokranantaja voi rajoittaa anniskeluaikaa.

Asiakkaat voivat nauttia anniskeltuja alkoholijuomia yhden tunnin ajan sen jälkeen, kun anniskeluaika on päättynyt. Anniskelupaikkaa ei tarvitse sulkea, kun nauttimisaika päättyy. Alkoholijuomat on kuitenkin kerättävä pois. Ulkotiloissa anniskelun tulee loppua silloin kun anniskeluaika päättyy, eikä ulkotiloihin saa jäädä sen jälkeen nauttimaan alkoholijuomia.

Toimipaikkasi anniskeluaika ei välttämättä tarkoita samaa kuin sen aukioloaika. Voit avata toimipaikkasi jo ennen anniskeluajan alkua ja pitää sitä auki pidempään kuin anniskelu on sallittu.

Anniskelua saa jatkaa yöllä kello 3:een

 • itsenäisyyspäivän aattona
 • uudenvuoden aattona
 • vapun aattona
 • juhannuksen aattona.

Edellä mainittuina aattoöinä anniskelu ei edellytä erillistä jatkoaikailmoitusta, mutta kello 1.30:n jälkeen vastuullasi on huolehtia siitä, että anniskelupaikassasi on yksi järjestyksenvalvoja jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta anniskelupaikassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Järjestyksenvalvontaa tarvitaan, kunnes alkoholijuomien nauttiminen päättyy. 

Anniskeluaika päättyy kello 1.30. Voit jatkaa sitä sisätiloissa kello 4:ään, kun ilmoitat siitä meille aluehallintovirastoon. Muutos astuu voimaan aikaisintaan kolmen viikon kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksesi.

Anniskelun jatkamiseen ulkotilassa sinun pitää hakea lupa meiltä aluehallintovirastosta. Anniskelun jatkaminen ulkotiloissa on mahdollista korkeintaan kello 4:ään. Ennen jatkoaikaluvan myöntämistä meidän on viranomaisina tarvittaessa annettava lähiympäristön asukkaille mahdollisuus ottaa kantaa jatkoaikahakemukseen ja pyydettävä lausuntoa poliisilta.

Kello 1.30:n jälkeen vastuullasi on huolehtia siitä, että anniskelupaikassasi on yksi järjestyksenvalvoja jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta anniskelupaikassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Järjestyksenvalvontaa tarvitaan, kunnes alkoholijuomien nauttiminen päättyy. 

Kunnalla on oikeus kieltää anniskelun jatkaminen tai rajoittaa sitä määrätyllä alueella, jos asukkaiden turvallisuus edellyttää sitä. Kunnan päätös voi koskea kaikkia viikonpäiviä tai vain tiettyjä viikonpäiviä.  Se voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Kunnan päätös tulee voimaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se on tullut lainvoimaiseksi.

Voit hakea meiltä lupaa anniskeluun kello 7:stä alkaen majoituspaikan aamiaistarjoilun yhteydessä.

Kesäaikaan siirtyminen vaikuttaa anniskeluaikoihin, jos olet tehnyt jatkoaikailmoituksen. Kun siirrytään kesäaikaan, sinun pitää lopettaa anniskelu ilmoituksesi mukaisesti, kuitenkin viimeistään kello 4.00 kesäaikaa eli kello 3.00 talviaikaa. Alkoholijuomien nauttiminen on tämän jälkeen sallittua tunnin ajan eli korkeintaan kello 5.00 asti kesäaikaa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse sulkea anniskelupaikkaa.

Kun siirrytään talviaikaan, voit jatkaa anniskelua samoin periaattein talviajan mukaisesti enintään kello 4.00:ään eli 5.00 asti kesäaikaa.

Hae jatkoaikaa alkoholielinkeinorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa valvira.fi/allu.

Voit hakea jatkoaikaa myös lomakkeella. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta. 
Toimita täytetty lomake ja tarvittavat liitteet aluehallintoviraston kirjaamoon. Voit lähettää ne sähköpostin liitteenä tai kirjepostina. Lähetä hakemuksesi sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella toimipaikkasi sijaitsee.

Jatkoaikaa koskevasta ilmoituksesta (sisätiloissa anniskelu) ja hakemuksesta (ulkotiloissa anniskelu) peritään hinnaston mukainen käsittelykulu. Anniskelun jatkoajasta peritään vuosittain hinnaston mukainen valvontamaksu.

Anniskelu tilaisuuksissa ja tapahtumissa

Jos tapahtuma-alueen (esimerkiksi juhlatilan) omistaja tai haltija on hakenut tilaa tai aluetta hyväksytyksi anniskelupaikaksi, voit anniskella tapahtumassa omalla ilmoituksella.

Löydät hyväksytyt anniskelualueet alkoholielinkeinorekisteristä sivun lopusta.

Ilmoitus pitää tehdä viimeistään kolme vuorokautta (72 tuntia) ennen tapahtumaa sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella ennakkoon hyväksytty anniskelupaikka sijaitsee. Anniskelu edellyttää sitä, että anniskelijalla on voimassa oleva anniskelulupa.

Anniskelija saa tilan omistajalta tai haltijalta anniskelupaikan numeron ja mahdolliset anniskelua rajoittavat ehdot.

Jos tilaa tai aluetta ei ole hyväksytty etukäteen anniskelupaikaksi, voit hakea tapahtumaa tai tilaisuutta varten määräaikaista anniskelulupaa. 

Voit hakea tilaa tai aluetta hyväksytyksi anniskelupaikaksi, jos olet tapahtuma-alueen (esimerkiksi juhlatila) omistaja tai haltija. Hakemuksen yhteydessä voit asettaa anniskelulle ehtoja esim. anniskeluaikoihin liittyen.

Anniskelupaikan hyväksymisestä perimme hinnaston mukaisen käsittelymaksun anniskelupaikan haltijalta. Jokaisesta anniskeluilmoituksesta perimme maksun tapahtumakohtaisesti anniskelun järjestäjältä. 

Määräaikaisesta anniskeluluvasta perimme hinnaston mukaisen käsittelymaksun.

Alkoholijuomien ulosmyynti

Voit hakea anniskelupaikkasi sisätilaan enintään 5,5 % alkoholijuomien vähittäismyyntilupaa. Mukaan myymiesi alkoholijuomien pitää olla samoja, joita ravintolassasi voi nauttia. 

Saat myydä alkoholijuomia mukaan vain valmiiksi täytetyissä, suljetuissa pakkauksissa. Alkoholijuomia saat pullottaa vain hyväksytyssä valmistuspaikassa, ja tarvitset siihen alkoholijuomien valmistusluvan.

Alkoholijuomia, joissa on enemmän kuin 2,8 % alkoholia, saat myydä mukaan vain kello 921.

Asiakas ei saa juoda mukaan ostamaansa alkoholijuomaa anniskelupaikassasi tai sen välittömässä läheisyydessä.

Pääsääntöisesti vähittäismyyntilupaa ei myönnetä tapahtumissa järjestettävän anniskelun yhteyteen. Poikkeuksena ovat useiden alkoholijuomien valmistajien esittelytilaisuudet (esimerkiksi olutmessut), jonne vähittäismyyntilupa voidaan myöntää.

Veloitamme alkoholijuomien vähittäismyynnistä erillisen valvontamaksun vuosittain. Vähittäismyyntiä anniskelupaikassa koskevat myös muut alkoholijuomien vähittäismyynnin säännökset.

Lue lisää vähittäismyynnistä sivuiltamme

Pääsääntöisesti vähittäismyyntilupaa ei myönnetä tapahtumissa järjestettävän anniskelun yhteyteen. Poikkeuksena ovat useiden alkoholijuomien valmistajien esittelytilaisuudet (esimerkiksi olutmessut), jonne vähittäismyyntilupa voidaan myöntää.

Katso hinnat: käsittely- ja valvontamaksut

Lupamaksun lisäksi veloitamme alkoholijuomien vähittäismyynnistä erillisen valvontamaksun vuosittain. Vähittäismyyntiä anniskelupaikassa koskevat myös muut alkoholijuomien vähittäismyynnin säännökset.

Lue lisää: alkoholin vähittäismyynti

Raportointi ja ilmoitukset

Sinun pitää tehdä puolivuosi-ilmoitus kaksi kertaa vuodessa:
•    Tammi-kesäkuun myynneistä ilmoitetaan heinäkuun loppuun mennessä.
•    Heinä-joulukuun myynneistä ilmoitetaan tammikuun loppuun mennessä.

Sinun on ilmoitettava meille, paljonko alkoholijuomien anniskelusi arvo on ja mikä on henkilökuntasi määrä. Tämä ilmoitus sinun täytyy tehdä jokaisesta luvasta.

Jos anniskelupaikassasi on myös vähittäismyyntiä, sinun pitää ilmoittaa lisäksi vähittäismyynnin määrä litroina ja arvo euroina.

Kun hankit alkoholijuomia lupanumerolla (esimerkiksi panimolta tai tukusta), välittyvät ostotietosi automaattisesti meille aluehallintovirastoon. 

Jos olet ostanut alkoholijuomia vähittäismyynnistä (esimerkiksi päivittäistavarakaupasta) anniskelua varten, pitää sinun ilmoittaa nämä ostot itse kaksi kertaa vuodessa meille. Tee ilmoitus anniskeluilmoituksen yhteydessä.

Jos sinulla ei ole ollut ilmoituskaudella myyntiä, täytyy sinun siitä huolimatta tehdä yllä mainitut ilmoitukset määräajassa.

Tee ilmoitus sähköisesti

Voit täyttää ja palauttaa ilmoituslomakkeen sähköisesti. Tiedot tallentuvat alkoholielinkeinorekisteriin. Linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy tämän sivun lopusta.

Anniskelupaikan henkilökunta

Luvanhaltijana vastaat siitä, että työvuorossa on riittävästi henkilökuntaa. He eivät työtehtävissään saa olla alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena.

Henkilökuntaa pitää olla riittävästi, jotta he voivat valvoa anniskelua ja anniskelupaikan järjestystä tehokkaasti. Henkilökunnan määrään vaikuttaa muun muassa

 • millainen toimipaikka on (esimerkiksi pubi, yökerho vai ruokaravintola)
 • paljonko siellä on asiakaspaikkoja
 • millaisia anniskelualueita siellä on.

Alkoholilain tunteminen osoitetaan anniskelupassilla. Se myönnetään henkilölle, joka on

 • suorittanut hyväksyttävästi kokeen, jonka avulla arvioidaan alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapoja
 • saanut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen
 • suorittanut tutkinnon, johon vastaavat tiedot sisältyvät.

Anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai tehtävään nimetyllä henkilöllä pitää olla anniskelupassi. Anniskelupassia ei tarvita, jos henkilö on saanut koulutuksen tai suorittanut tutkinnon, joka sisältää vastaavat tiedot. Vastaava hoitaja vastaa luvanhaltijan lisäksi siitä, että toimipaikan anniskelussa noudatetaan alkoholilakia ja muita siihen liittyviä säännöksiä. Luvanhaltijan pitää huolehtia siitä, että kun anniskelupaikka on avoinna asiakkaille, työvuorossa on anniskelusta vastaava hoitaja.

Pääsääntö on, että alle 18-vuotias ei saa myydä tai anniskella alkoholijuomaa. Hän ei myöskään voi toimia vastaavana hoitajana. 

16 vuotta täyttänyt henkilö saa myydä alkoholijuomia vain täysi-ikäisen vastaavan hoitajan valvonnassa.

Luvanhaltijana sinä ja henkilökuntasi vastaatte toimipaikan valvonnasta ja järjestyksenpidosta. Teidän pitää poistaa anniskelupaikasta asiakas, joka on esimerkiksi

 • selvästi päihtynyt
 • häiritsevästi käyttäytyvä
 • rikkonut henkilökunnan kieltoa.

Jos anniskelua jatketaan kello 1.30:n jälkeen, vastuullasi on huolehtia siitä, että anniskelupaikassasi on yksi järjestyksenvalvoja jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta anniskelupaikassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Järjestyksenvalvontaa tarvitaan, kunnes alkoholijuomien nauttiminen päättyy. 

Voimme aluehallintovirastossa määrätä järjestyksenvalvojien määrän edellä mainittua pääsääntöä suuremmaksi.

Erityistilanteet

Voit saada katsomosta anniskelualueen, jolloin voit anniskella esimerkiksi jäähallin, stadionin tai konserttitalon katsomossa tai sen osassa, kun katsomotilaan on 18 vuoden ikäraja. Me aluehallintovirastossa hyväksymme anniskelualueet. Kun katsomo ei ole anniskelukäytössä, voit päästää sinne alaikäisiä.

Myös majoitushuoneisiin ja esimerkiksi seurueille varattuihin saunatiloihin voit saada anniskeluluvan, vaikka tällaisia anniskelualueita ei voi varsinaisesti valvoa. Voit rajoittaa tarjottavien alkoholijuomien määrää. Kirjaa toimintatapa myös omavalvontasuunnitelmaasi.

Jos pitopalveluyritykselläsi ei ole anniskelulupaa, et saa hankkia tilaisuuteen alkoholijuomia järjestäjän pyynnöstä ja periä sitten niiden toimittamisesta tai tarjoilusta palkkiota.

Ongelmia ei yleensä synny, jos tilaisuuden järjestäjä itse hankkii alkoholijuomat tilaisuuteen ja pitopalveluyrityksesi hoitaa vain niiden tarjoilun muun tarjoilun yhteydessä. Pitopalveluyrityksesi saa laskuttaa tilaisuuden järjestäjää henkilökunnan käytöstä esimerkiksi tuntiveloituksen mukaan.

Jos pitopalveluyritykselläsi on säännöllisesti maksullista pito- ja juhlapalvelutoimintaa sen hallinnassa olevassa huoneistossa, sinun pitää hankkia sinne anniskelulupa.

Pääsääntö on se, että yhdellä anniskelualueella voi anniskella vain yksi luvanhaltija.

Yhteinen anniskelualue on mahdollinen, kun valvonta on kunnossa. Yhteisellä anniskelualueella toimintaa suunnittelevat sopivat keskenään, kuka ottaa valvontavastuun. Kaikki alueella anniskelevat tekevät aluehallintovirastoon ilmoituksen tai hakemuksen anniskelualueen muutoksesta. 

Yhteisellä anniskelualueella ei voi jatkaa anniskeluaikaa. (Katso Anniskeluajan jatkaminen)

Voit hakea anniskelulupaa liikkuvaan kulkuneuvoon, kun esität hakemuksessasi selkeän reitin, jolla anniskelu tapahtuu. Jos anniskelet kulkuneuvossa myös silloin, kun se on paikallaan, sinun pitää määritellä kyseiset paikat. Liikennevälineen kuljettaja ei voi toimia ainoana anniskelua valvovana henkilönä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Hanki alkoholijuomat, joita myyt anniskelupaikassasi, luvan saaneelta
•    valmistajalta
•    tukkumyyjältä
•    vähittäismyyjältä.

Luvanhaltijana voit myös tuoda itse maahan alkoholijuomia anniskelua varten. Ennen kuin aloitat maahantuonnin, tee siitä ilmoitus Valviralle. Lue maahantuonti-ilmoituksesta lisää Valviran sivuilta. Sinun pitää ilmoittaa kaikki maahantuodut erät Valviralle ja Tulliin verotettavaksi.

Lisätietoa maahantuonti-ilmoituksesta Valviran sivuilla

Et saa myydä anniskelupaikassasi muuta kuin sinne laillisesti hankittua alkoholijuomaa. Esimerkiksi yksityistilaisuuksissa ei saa nauttia asiakkaan sinne tuomia alkoholijuomia (kuten häämaljana asiakkaan ulkomailta tuomaa samppanjaa).

Valvomme aluehallintovirastossa alkoholijuomien anniskelua. Valvira ohjaa lupa- ja valvontatyötämme. Tavoitteenamme on yhdenmukainen toiminta koko maassa. Valvontatoimintaa kehitetään valtakunnallisen valvontaohjelman avulla. 

Valtakunnallinen valvontaohjelma

Lue lisää alkoholin vähittäismyynnistä ja valvonnasta

Lakilinkit