Pitkähiuksinen tyttö seisoo pehmeää nallea halaten.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Aluehallintovirastossa ohjaamme ja valvomme sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia sekä myönnämme lupia yksityisten palvelujen toimintaan. 

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluja ovat

 • sosiaalityö
 • sosiaalipäivystys
 • kotipalvelut
 • omaishoidon tuki
 • asumispalvelut
 • laitoshoito
 • perhehoito
 • kuntoutus
 • lasten ja perheiden palvelut
 • ikäihmisten palvelut
 • vammaispalvelut
 • päihdetyö ja päihdepalvelut.

Sosiaalipalvelujen ohjaus ja valvonta

Ohjaamme ja valvomme sekä julkisia että yksityisiä sosiaalipalveluja. Sosiaalipalvelujen ohjauksen ja valvonnan tarkoituksena on turvata sosiaalipalveluiden toiminta lakien mukaisesti. Tehtävänämme on varmistaa asiakkaiden oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu. 

Ohjausta ja valvontaa teemme yhteistyössä Valviran ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä hyvinvointialueiden kanssa. 

Yksityisten sosiaalipalvelujen luvat

Meiltä voi hakea luvan yksityisen sosiaalipalvelun tuottamiseen. Yksityiset palvelut täydentävät hyvinvointialueiden tarjoamia palveluja. Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluja ovat

 • lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito 
 • palveluasuminen ja kotipalvelut.

Lue lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen luvista ja ilmoituksista

 

Terveyspalvelut

Terveyspalveluja ovat

 • ehkäisevä terveydenhuolto ja terveyden edistäminen
 • ensihoito ja sairaankuljetus
 • erikoissairaanhoito
 • kotisairaanhoito
 • kouluterveydenhuolto
 • lääkinnällinen kuntoutus
 • mielenterveyspalvelut
 • lasten neuvolapalvelut
 • opiskeluterveydenhuolto
 • perusterveydenhuolto
 • päivystys ja kiireellinen hoito
 • suun terveydenhuolto
 • työterveyshuolto
 • äitiys- ja muut neuvolat.

Terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta

Toimintamme tähtää väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Ohjaamme ja valvomme asuinkunnassasi ja hyvinvointialueellasi tarjottavia julkisia ja yksityisiä terveyspalveluja.

Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän perusta on valtion tuella toteutettu julkinen terveydenhuolto. Hyvinvointialueet vastaavat terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä. Jos laissa ei toisin säädetä, ne voivat tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta. Myös palvelusetelin käyttäminen on mahdollista. 

Terveyspalvelut, joiden järjestämisvastuu on hyvinvointialueella, on lueteltu terveydenhuoltolaissa.

Yksityisten terveyspalvelujen luvat

Meillä on pääasiallinen vastuu yksityisten terveyspalvelujen valvonnasta alueillamme.

Lue lisää:

Lakilinkit