Kansainvälisyys opetustoimessa 

Aluehallintoviraston opetustoimen vastuualueella kansainvälisyys on osa työtämme. Haluamme vahvistaa kansainvälistä osaamista maanlaajuisesti eri alueiden ihmisten parhaaksi. Meille on tärkeää tietää päiväkotien ja koulujen kansainvälisestä toiminnasta sekä kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta.  

Haluamme omalta osaltamme edistää ymmärrystä vieraita kieliä ja kulttuureja kohtaan ja vaikuttaa asenteisiin. Tahdomme vahvistaa verkostoja kansainvälisyyden edistämiseksi ja tunnistaa osaajia, joilla on asennetta, kykyä ja intoa toimia vuorovaikutuksessa kansainvälisten kumppaneiden kanssa sekä Suomessa että maailmalla. 

Tarvittaessa osallistumme opetus- ja kasvatusalan toimijoiden kansainvälisyyshankkeisiin esittelemällä esimerkiksi toimintaamme aluehallinnossa. 

Kannustamme aluehallintovirastossa päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia kansainvälisyyteen. Tiedotamme Opetushallituksen kanssa opetus- ja kasvatusalan henkilöstöä Nordplus- ja Erasmus+ -mahdollisuuksista maailmalle. Opetushallitus vastaa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön edistämisestä valtakunnallisesti. 

Mitä ovat Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat?

Erasmus+ -ohjelma yleissivistävälle koulutukselle tukee eurooppalaisten koulujen ja päiväkotien yhteistyötä ja niiden välistä oppilas- ja henkilöstövaihtoa.  

Erasmus+ -osallistujamaat ovat:

 • EU-maat 
 • Norja 
 • Islanti 
 • Liechtenstein 
 • Turkki 
 • Makedonia 
 • Serbia. 

Rahoitusta voivat hakea päiväkodit, esikoulut, peruskoulut, lukiot, erityiskoulut, taiteen perusopetuksen oppilaitokset ja toisen asteen ammatilliset oppilaitokset – siis yleissivistävät aineet. 

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma:  

 • Täydennyskoulutushankkeet (KA101) 
 • Koulujen väliset hankkeet (KA229) ja strategiset kumppanuushankkeet (KA201) 
 • Erasmus kouluissa  
 • eTwinning.

Lue lisää Erasmus+ -mahdollisuuksista Opetushallituksen verkkosivuilta. 

Nordplus-ohjelmat mahdollistavat kehittämistoimintaa varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.  

Mukana on 8 maata ja 3 itsehallintoaluetta Pohjoismaista ja Baltiasta:  

 • Islanti 
 • Latvia 
 • Liettua 
 • Norja 
 • Ruotsi 
 • Suomi 
 • Tanska 
 • Viro 
 • Färsaaret 
 • Grönlanti 
 • Ahvenanmaa. 

Nordplus-ohjelmat: 

 • Nordplus Junior 
 • Nordplus Korkeakoulutus 
 • Nordplus Aikuiskoulutus 
 • Nordplus Horisontal 
 • Nordplus Pohjolan kielet.                                                                     

Nordplus-ohjelman tavoitteena on: 

 • vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä (varhaiskasvatus mukaan lukien), ja luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin 
 • tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä
 • tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja innovaatioiden kehitystä 
 • lisätä pohjoismaisten kielten osaamista ja ymmärrystä (ensisijaisesti tanska, norja ja ruotsi), erityisesti lasten ja nuorten parissa
 • edistää tämän lisäksi pohjoismaista kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä
 • innostaa oppimaan ja ymmärtämään Pohjolan kieliä.  

Lue lisää Nordplus-ohjelman verkkosivuilta.

Lue lisää Nordplus-ohjelmasta Opetushallituksen verkkosivuilta.

Voit pyytää sähköpostitse lisätietoja oman alueesi Erasmus+ ja Nordplus -ohjelmien infotilaisuuksista.

[email protected]

Etelä-Suomi: Virve Smarzoch 

Itä-Suomi: Johanna Albert 

Lappi: Kari Torikka 

Länsi- ja Sisä-Suomi: Toni Saarivirta 

Pohjois-Suomi: Sirpa Kova, Linda Mård ja Jyri Ulvinen

Muut kansainväliset tehtävät

Koordinoimme aluehallintovirastossa yhteistyötä Saksan Baden-Württembergin päiväkotien ja koulujen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on löytää ensisijaisesti päiväkoti- ja koulukumppaneita Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Saksan Baden-Württembergin koulujärjestelmään on tutustuttu Pohjois-Suomen osaajien voimin vuonna 2019 ja tutustuminen jatkuu tulevina vuosina. Vierailut ovat vastavuoroisia.

Lisätietoja
Sirpa Kova, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetustoimi koordinoi Erasmus+ -täydennyskoulutushanketta KA1 Maailmalle yhdessä liikkuen. Hankkeen päätavoitteena on suunnitella yhteistyötä kohdemaiden päiväkotien ja koulujen kanssa. Konsortiossa eli yhteenliittymässä on yhteensä 70 liikkujaa pääosin Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta. Hankkeen tuki on 245 960 euroa. Saamme kolmivuotisen hankkeen EU-tuen Opetushallituksen koordinoimasta Erasmus+ -ohjelmasta.

Hankkeessa on mukana

 • 9 kuntaa 

 • 7 päiväkotia 

 • 8 koulua 

 • 4 aluehallintovirastoa. 

Hankkeen kunnat Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta

 • Haapajärvi 

 • Hailuoto 

 • Kärsämäki 

 • Merijärvi 

 • Nivala 

 • Paltamo 

 • Pudasjärvi 

 • Pyhäntä 

 • Tyrnävä. 

Hankkeen aluehallintovirastot 

 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, koordinaattori 

 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Svenska enheten 

 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 

Hankkeen kohdemaat

 • Saksa 

 • Espanja 

 • Italia 

 • Irlanti 

 • Ruotsi 

 • Kreikka. 

Lisätietoja
Sirpa Kova ja Linda Mård, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto