Mittauslaitteiden valvonta

Mittauslaitteilla tarkoitetaan esimerkiksi kauppojen vaakoja ja polttoainemittareita. Mittauslaitteen täytyy toimia luotettavasti, sillä sen avulla ostaja saa oikean määrän tuotetta ja myyjä oikean korvauksen.

Valvomme, että mittauslaitteet soveltuvat käyttöön ja toimivat lain vaatimalla tavalla.

Ohjeita

Mittauslaitteiden pitää soveltua käyttöön ja olla ehjiä. Mittauslaitteiden pitää myös olla varmennettuja ja taarattuja. 

Varmentaminen tarkoittaa säännöllisesti tehtävää tarkastusta, jolla varmistetaan, että mittauslaite toimii luotettavasti. Esimerkiksi kauppojen vaa´at varmennetaan kolmen vuoden ja polttoainemittarit kahden vuoden välein. Varmennuksen tekee hyväksytty tarkastuslaitos. Mittauslaitteiden varmennuksella varmistetaan, että ostaja saa oikean määrän tuotetta ja myyjä oikean korvauksen myymästään tuotteesta.

Taaraus tarkoittaa sitä, että mittaustuloksesta vähennetään pakkauksen paino. Myös taarauksella varmistetaan, että ostajalle myydään oikea määrä tuotetta. 

Jos epäilet, että mittauslaite ei mittaa oikein, ilmoita asiasta kauppiaalle tai yrittäjälle. Voit tehdä varmentamattomista, rikkinäisistä tai muuten puutteellisista laitteista ilmoituksen sähköpostilla aluehallintovirastoon tai Tukesiin. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Jos olet kauppiaan kanssa eri mieltä esimerkiksi punnitukseen perustuvasta tuotteen hinnasta, tee kauppiaalle kirjallinen valitus eli reklamaatio. Henkilökohtaista apua ja neuvontaa saat Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnasta.

Aluehallintovirasto voi tehdä valvontakäynnin myyntipaikkaan, kuten kauppaan tai torille. Ilmoitamme puutteellisista mittauslaitteista Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes), joka vastaa jatkotoimenpiteistä. Lainvastaisen mittauslaitteen käyttämisestä voi seurata esimerkiksi uhkasakko tai tutkintapyyntö poliisille. Rikkomuksista voi saada sakkorangaistuksen.

Anniskeluun liittyvien mittausten luotettavuutta valvovat aluehallintoviraston alkoholitarkastajat ja Tukes.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit