Uusi vihreämpi piha on monipuolistanut oppimisympäristöä, lisännyt liikettä ja edistänyt lasten luontokosketusta Vallipuiston päiväkodissa

Suomalaisista yli 70 prosenttia asuu kaupunkialueella. Päiväkodin pihan merkitys lasten päivittäisen luontokosketuksen tarjoajana on kasvanut vuosi vuodelta. Vallipuiston päiväkodin piha Espoossa peruskorjattiin 8/2019 Kohti terveyttä aikuisuutta (KOTA) -hankkeen suositusten mukaan. Piha toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Piha on luultavasti ensimmäinen piha Suomessa, joka on toteutettu kyseisten suositusten mukaisesti. Vyöhykkeisen suunnittelumallin käyttö näkyy hyvin pihan toteutuksessa. Päiväkotirakennuksen välitön läheisyys ja kulkuväylät ovat ns. perinteistä päiväkotipihaa, tämän jälkeen tulee karikepäällysteinen alue ja aivan pihan reunoille aitojen läheisyyteen on istutettu kunttaa. 

Kuvio: Vyöhykkeinen suunnittelumalli päiväkotipihoille

Kuvio: Viherpihalta terveyttä ja hyvinvointia -esite 2019.

Syksyn aikana kerättiin puolukoita päiväkodin pihalta

Lapset kehittyvät ja oppivat leikin kautta. Lasten kasvulle on tärkeää, että rakennetussa ympäristössä on paljon erilaisia tarjoumia, jotka houkuttelevat lapsia liikkumaan, tutkimaan, ihmettelemään ja leikkimään omaehtoisesti.

Päiväkodin johtaja Hanne Koski kertoo, että lasten vapaa leikki on monipuolistunut:

Uudet pihalla olevat materiaalit ovat innostaneet lapsia leikkiin ja tutkimiseen sekä tuoneet metsämaisemaa urbaaniin leikkiympäristöön. Lapset ovat saaneet seurata kasvukauden etenemistä ja poimia esimerkiksi kuntalla kasvaneita puolukoita syksyn aikana. Metsän elementtejä voi nyt tutkia päivittäin myös omalla leikkipihalla.

Vallipuiston piha on tuonut oppimiseen ja leikkimiseen uusia ulottuvuuksia, Kosken mukaan piha on osoittautunut monipuoliseksi oppimisympäristöksi, jossa on läsnä muun muassa kaveri- ja yhteistyötaitojen harjoittelu, matemaattinen hahmottaminen, motoriikan yksilöllinen kehittyminen sekä aistien käytön harjoittelu.

Piha, jossa aidan vierellä kunttaa, leikkivälineiden alla kariketta.

Vyöhykkeinen malli todellisuudessa, aidan vierellä kunttaa, matalien leikkivälineiden alla kariketta ja lähinnä rakennusta asfalttia ja keinomateriaaleista tehty alusta.
Kuva: Kristian Åbacka

Käyttäjät osallistettiin pihan suunnitteluun

Vallipuiston päiväkodin henkilökunnalle oli tärkeää olla aktiivisesti suunnittelemassa uutta pihaa urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa. Käyttäjän näkökulma, tarpeet ja ideat otettiin hyvin huomioon prosessin aikana.  

Kosken mukaan yleisesti ottaen uusi piha on ollut positiivinen kokemus, niin lapsille, varhaiskasvattajille kuin huoltajillekin. Piha on herättänyt paljon mielenkiintoa ja tuonut uuden ympäristön päivittäisen ulkoilun lisäksi esimerkiksi yksikön erilaisten tapahtumien ja juhlien järjestämiseen.

Maa-ainesta lisätään tarpeen mukaan

Luonnonmukainen piha vaatii hieman tavallista pihaa enemmän huolenpitoa. Varhaiskasvatuksen opettaja Anne Määtän mukaan 3–6-vuotiaiden lasten leikkipihalla kuntassa näkyy selvästi leikin ja temmeltämisen jälkiä, joten se on jo melko tallautunut.

Odotamme mielenkiinnolla, mitä uusi kasvukausi tekee sille nyt alkaneena vuonna, toteaa varhaiskasvatuksen opettaja Anne Määttä.

Alle 3-vuotiaiden pihalla kuntta on säilynyt paremmin, sillä siihen kohdistuva rasitus on toki kevyempi. Lasten käyttöön tarkoitettu maa-aines on kestänyt leikkejä ja kuljettelua hyvin. Toki määrä on vähentynyt luonnostaan, joten täyttöä tarvitaan säännöllisesti, kertoo Määttä.

Elokuussa istutettua kunttaa, kuvattu tammikussa.

Elokuussa istutettua kunttaa 0–3-vuotiaiden piha-alueella, kuvattu tammikuussa.
Kuva: Kristian Åbacka

Pihalla saattaa olla vaikutusta sairastamisen vähentymiseen

Voimme kokemuksemme perusteella suositella tämän tyyppisiä pihoja tehtäviksi myös muihin varhaiskasvatusyksiköihin. Syksyn aikana henkilökunnalla ja lapsilla on ollut selvästi normaalia vähemmän sairaspoissaoloja, mutta vaikea sanoa onko tämä normaalia kausivaihtelua vai pihan ansiota, tuumii Koski.

Pihojen mikrobiyhteisöä monipuolistamalla ja luontokosketusta lisäämällä on mahdollista vähentää sairastumisriskiä immuunivälitteisiin sairauksiin. Viherpihat myös lisäävät koettua hyvinvointia sekä tukevat monipuolisesti lasten kehitystä ja oppimista. (Puhakka ym. 2019)

Karikepäällystettä mm. käpyjä, kuoriketta, havuneulasia ja tikkuja.

Helsingin yliopiston kehittämä karikepäällyste. Sisältää mm. käpyjä, kuoriketta, havuneulasia ja tikkuja. Kuva: Kristian Åbacka

Mallia viedään Espoossa eteenpäin muihin päiväkoteihin

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen työpäällikkö Pekka Koivula arvioi, että Vallipuiston päiväkodin pihanperuskorjauksen kustannukset olivat max 10 % korkeammat verrattuna tavalliseen pihanperuskorjaukseen.

Tietoa tästä vyöhykemäisestä mallista viedään eteenpäin Espoossa ja markkinoidaan uudiskohteiden osalta myös, toteaa Koivula.

Vallipuiston päiväkodin johtaja Hanne Koski sekä varhaiskasvatuksen opettaja Anne Määttä istuvat kivillä.

Vallipuiston päiväkodin johtaja Hanne Koski sekä varhaiskasvatuksen opettaja Anne Määttä ovat tyytyväisiä uuteen pihaan ja suosittelevat tämän tyyppisiä pihoja tehtäviksi myös muihin varhaiskasvatusyksiköihin. Kuva: Kristian Åbacka

Lähteet: Puhakka, R., Roslund, M., Tahvonen, O., & Sinkkonen, A. (2019). Viherpihalta hyvinvointia ja terveyttä. Puutarha & kauppa2019(9), 33. https://urbanacademy.fi/ajankohtaistatutkimusta/wp-content/uploads/2019/01/Viherpihalta-terveytta%CC%88-ja-hyvinvointia.pdf

Kristian Åbacka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kulttuuriyksikön päällikkö
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue

***

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikkö Svenska enheten järjestävät Helsingissä 12.3.2020 täydennyskoulutustilaisuuden:

Varför sitta inne då allt hopp är ute? Att använda skol- och daghemsgården till som lärmiljö

Aika: 12.3.2020 klo 9.15-14.45
Paikka: Aluehallintovirasto, Senaattikiinteistön auditorio, Ratapihantie 8, Helsinki