I överinspektörens jobb ingår att trygga barnens rätt till ett gott bemötande

Julkaisupäivä 11.11.2021 9.00 Blogit

Ska jag vara helt ärligt så visste jag nog inte riktigt vad jobbet jag sökte gick ut på, jobbet som överinspektör för bildningsväsendet, alltså. Jo, jag hade en vag uppfattning, jag visste att Regionförvaltningsverket fortbildade lärare och att klagomål och omprövningsbegäran skickas till den myndigheten. Men ungefär där tog det slut. Under mina första trevande månader på jobbet läste jag grundstudier i offentlig förvaltning vilket samtidigt var en bra introduktion i jobbet. Nu, efter sex år på jobbet, börjar jag själv ha en bild av vad uppdraget är, men det är fortfarande svårt att förklara kortfattat. I mitt tidigare jobb med elevhandledning i åk 7-9 och i gymnasiet var det alltid lika svårt att presentera administrativa yrken så att det för en tonåring skulle vara begripligt – utan att förenkla jobbet till att vara enbart ”pappersvändare” – och det har inte blivit lättare att klä min arbetsbild i ord.

Mitt jobb går mycket ut på att reda ut vad som står i lagar och styrdokument om skolan. Det handlar om att paketera infon så att de som arbetar inom bildningsväsendet ska kunna omvandla facktermer till verksamhet. En del av arbetet är också att ge feedback på lagförslag och strategidokument eller delta i olika regionala eller nationella nätverk där olika infallsvinklar av skolarbetet diskuteras.

Det som ändå blivit allt tydligare är att det i mitt uppdrag ingår att trygga barnets rättigheter - även om målgruppen är de som arbetar inom skolväsendet. Ifall det gäller en reform eller ett förnyat arbetssätt representerar vi ofta eleven. I våra utlåtanden för vi fram våra synpunkter på ifall elevens rättigheter tryggas. Bibehålls barnets rätt till stödundervisning? Förverkligas rätten till elevhandledning? Är undervisningen på riktigt avgiftsfri? För oss på svenska enheten för bildningsväsendet handlar det i tillägg ofta om att garantera jämlik tillgång och jämlik kvalitet på svenska.

Just nu pågår veckan för barnets rättigheter. FN:s barnkonvention har gällt som lag i Finland sedan år 1991. Skolans styrdokument är naturligtvis i linje med barnkonventionen och verksamheten i sig bygger på rätten till undervisning. Årets tema för veckan för barnets rättigheter är barnets rätt till gott bemötande. Hur kan då jag som enskild tjänsteman måna om detta? Jo, det kan jag genom att fortbilda lärare ge verktyg för det direkta arbetet, men jag kan också genom min feedback på styrdokument till exempel lyfta fram vilka enskilda arbetsmoment hos skolpersonalen som tar bort tid från arbetet med elever. Jag kan genom att medverka till en hållbar vardag för barnfamiljer på en strukturell nivå bidra till att de som finns runt barnen har resurser att bemöta barn och unga med respekt och en positiv attityd. Och så kan jag förstås genom att skriva den här texten påminna om att barnen och de unga har rätt till ett gott bemötande. Och jag är övertygad om att då vi bemöter våra barn och unga på ett gott sätt så blir vi i framtiden också bemötta på samma sätt. Därför uppmanar jag nu dig som läser att fundera över vad som kännetecknar ett gott bemötande. Hur vill du själv bli bemött? Och, sist men inte minst, hur bemöter du barn och unga?

Mer om Veckan för barnets rättigheter hittar du på Kommunikationsnätverket för barnets rättigheters webbplats.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, [email protected]

opetus ruotsi