Aluehallintovirastojen ylijohtajat esittäytyvät

Aluehallintovirastojen ylijohtajat

Vuodenvaihteessa maamme kuudessa aluehallintovirastossa kuusi ylijohtajaa aloitti viisivuotisen kautensa alueiden ja ihmisten parhaaksi. Heistä viidellä on alkanut jo toinen tai useampi pesti avi-kipparina. 16.12.2019 virkaan nimetyistä ylijohtajista yksi siirtyy tehtävään muualta. 

Aluehallintovirastojen ylijohtajat valittiin tehtäviinsä vuosiksi 2020-2024. Ylijohtajien tehtäviin kuuluu muun muassa johtaa aluehallintovirastoja tiiviissä yhteistyössä kohti uuden strategian tavoitteita, kehittää ennakoivaa, tiedolla johtamiseen perustuvaa toimintaa ja olla eturintamassa edistämässä avien myönteistä julkisuuskuvaa. 

Ylpeänä esittelemme ylijohtajamme. 

“Ei pidä mennä sieltä, mistä aita on matalin”

Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto 

Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja

Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja on ratkaisukeskeinen ja joukkuehenkeä arvostava johtaja.

“Toiminnan digitalisointi on Lapin aluehallintovirastossa, kuten monella muulla toimijalla, yksi keskeisimmistä kehitettävistä asioista”, sanoo Kaisa Ainasoja, joka jatkaa Lapin aluehallintoviraston ylijohtajana. Kun toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, on tärkeä huolehtia myös ajantasaisesta osaamisesta ja ennakoinnista. 

Johtajana hän katsoo ratkaisukeskeisesti eteenpäin ja arvostaa työyhteisössä yhdessä tekemistä ja joukkuehenkeä. Henkilöstön työhyvinvointi on Kaisalle tärkeä asia.  

Syntyperäisenä lappilaisena Kaisa on tyytyväinen, kun saa työskennellä juuri Lapissa, pinta-alaltaan valtakunnan suurimmassa ja monella tapaa erilaisessa maakunnassa. Hän kokee aluehallintovirastoissa tehtävän työn ihmisten hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden eteen arvokkaaksi ja innostavaksi. Uuteen ylijohtajan kauteensa hän lähtee mottojensa saattelemana: “ei pidä mennä sieltä, mistä aita on matalin” ja ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”. 

Seuraa Twitterissä: @KaisaAinasoja 

“Osaavat, työstään innostuneet ja hyvinvoivat ihmiset sen hyvän tuloksen tekevät”

Merja Ekqvist, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist näkee henkilöstön hyvinvoinnin keskeisenä menestystekijänä.

Maan suurimman aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist muistuttaa, että alue sisältää viisi maakuntaa, 62 kuntaa ja 2,3 miljoonaa asukasta. Resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen ovat jatkossakin isoja haasteita ja vaativat virastolta onnistunutta tehtävien priorisointia.  

“Avien ja ELY-keskusten tuore strategia painottaa yhdessä tekemistä niin alueellisten toimijoiden kanssa kuin kaikkien avien kesken. Sitä pidän hyvänä suuntana”, Merja sanoo. 

Merja näkee viraston tärkeimpänä kehityskohteena taitavan ja osaavan henkilöstön työhyvinvoinnista, osaamisesta ja motivaatiosta huolehtimisen. Mentori- ja valmentajahenkisenä johtajana hän toivoo kykenevänsä innostamaan alaisiaan. Muun muassa vastavalmistuneita nuoria mentoroimalla hän rikastuttaa omaa ajatusmaailmaansa.   

“Johtaja tarvitsee työssään jatkuvasti tietynlaista henkistä joustavuutta – kykyä tarkastella ilmiöitä ja havaintoja erilaisista näkökulmista ja herkkyyttä asettua toisen asemaan, uudistaa ajatteluaan tässä kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa toimintaympäristössä.” 

Seuraa Twitterissä: @MerjaEkqvist 

 

“Ei riitä, että osaamme normit, pitää ymmärtää asiakasta”

Soile Lahti, Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti haluaa kehittää viraston toimintaa yhteistyössä asiakkaita kuunnellen.

Pohjois-Savon TE-toimiston johtajan tehtävistä Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajaksi siirtynyt Soile Lahti odottaa, että hän saa uudessa laaja-alaisessa työssään hyödyntää monipuolisesti osaamistaan ja kokemuksiaan, joita hän on kartoittanut aiemmalla työurallaan. 

“Tiedän, että avissa on osaavaa henkilöstöä, ja toivon, että voimme yhdessä kehittää toimintaa. Ei riitä, että osaamme normit, meidän pitää myös ymmärtää asiakasta. Toimintaympäristö muuttuu ja asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös avin lupa- ja valvontatoiminnalle”, Soile sanoo.  

Soilea on kuvattu ihmisläheiseksi, kuuntelevaksi ja inspiroivaksi johtajaksi. Johtamisessa hän itse painottaa hyvää vuorovaikutusta ja luottamusta. Tulokset saavutetaan ja muutoksessa pärjätään parhaiten erinomaisella yhteistyöllä ja hyvällä henkilöstöjohtamisella.  

Vastapainoa työlle Soile saa opiskelemalla oikeustiedettä, kuntonyrkkeilemällä ja kuvaamalla luontoa eri vuodenaikoina. 

Seuraa Twitterissä: @soile_lahti 

 

“Toimiva vuorovaikutus ja myönteinen asenne parantavat olennaisesti asiakaskokemusta”

Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Mikael Luukanen

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Mikael Luukanen panostaa digitalisaation mukanaan tuomiin osaamistarpeisiin.

Mikael Luukanen arvioi, että Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimivan aluehallintoviraston kehittämisen olennaisin asia on vahvistaa reagointikykyä toimintaympäristön ilmiöihin ja tätä kautta viraston työmäärien muutoksiin.

Yhteiskunta ja työ digitalisoituvat kovaa vauhtia, joten henkilöstön IT-taitojen kehittäminen on hyvin tärkeää substanssiosaamisen ohella. Osaaminen ja asiantuntemus tarvitsevat kavereikseen hyvän vuorovaikutuksen ja viestinnän.

“Toimiva vuorovaikutus ja myönteinen asenne parantavat olennaisesti asiakaskokemusta. Ne myös tekevät työskentelyn virastossamme mukavaksi. Kiitos tästä kuuluu henkilökunnallemme”, Mikael sanoo.

Joka säällä ja vuodenaikana ulkona viihtyvä Mikael viettää suuren osan vapaa-ajastaan saaristossa. Laaja saaristo onkin yksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen erityispiirteistä. 

Seuraa Twitterissä: @MLuukanen 

 

“Kuunteleminen on vuorovaikutuksen ja luottamuksen kannalta tärkeää” 

Marko Pukkinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen näkee viestinnän kiinteänä – ja tärkeänä – osana asiantuntijatyötä.

Marko Pukkinen jatkaa työtään varsin monimuotoisen alueen viraston ylijohtajana seuraavat viisi vuotta. Kun toimialueena on Keski-Suomi, Pirkanmaa ja kolme pohjalaismaakuntaa, joissa kahden maakunnan erityispiirteenä on vahva ruotsinkielisyys, on verkostoyhteistyössä huomioitava myös kulttuuriset erot. Viraston työn tärkeä lähtökohta on myös poikkihallinnollisuus, jota Marko haluaa edistää jatkossakin. 

Esimiehenä ja esimiesten esimiehenä Marko näkee keskeisenä kuuntelemisen taidon: “Kuunteleminen on molemminpuolisen vuorovaikutuksen ja luottamuksen ylläpitämisen kannalta tärkeää. Esimiesten kanssa työskennellessä on myös tärkeää antaa omille alaisille, johtajille, tilaa. He ovat johtamisen ammattilaisia.” 

Uuden kautensa ensimmäisenä vuotena Marko haluaa panostaa viestintään. Hän toivoo työntekijöiden mieltävän, että viestintä kuuluu tiiviisti asiantuntijatyöhön: “Viestintä ei ole erillistä tai irrallista, jonkun muun tekemää, vaan olennainen osa asiantuntijatyötä ja jokaista lupa-, valvonta- ja ohjausprosessia.” 

Vapaa-ajalla Marko viettää aikaa niin nelijalkaisten kuin kaksipyöräisten parissa.  

Seuraa Twitterissä: @m_pukkinen 

 

“Kaikki työntekijämme tekevät merkityksellistä työtä” 

Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen vastaa muutoksiin pitämällä huolta henkilöstön osaamisesta ja motivaatiosta.

“Haluan, että kaikki työntekijämme kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä valtiolla Pohjois-Suomen ja sen asukkaiden hyvinvoinnin parhaaksi”, kolmannen kauden ylijohtaja Terttu Savolainen summaa ja lupaa omalla toiminnallaan vahvistaa henkilöstön osaamista ja motivaatiota sekä valtion myönteistä työnantajakuvaa.

Virasto tekee entistä tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa alueellaan Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä työsuojelun ja ympäristöluvituksen osalta myös Lapissa. Uuden strategian arvot asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja yhteistyö antavat työlle hyvät ohjenuorat.

Muuttuva maailma edellyttää myös viraston kehittymistä; tänä vuonna panostus on monialaisesti viestintään. ”On tärkeää tiedostaa viestinnän ja digitalisaation luomat mahdollisuudet esimerkiksi ohjauksessa ja ennakoivassa valvonnassa. Vahvistamme asiantuntijoidemme osaamista tulokselliseen, vaikuttavaan ja asiakaslähtöiseen työhön”, Terttu toteaa.  

Terttu on aktiivinen somettaja mutta myös lintumetsästystä harrastava luonnossa samoaja. 

Seuraa Twitterissä: @TeSavolainen 

 

Lue myös: Valtiovarainministeriön uutinen: aluehallintovirastojen ylijohtajat nimitettiin