Kestävä kehitys

Aluehallintovirastot ovat keskeinen toimija alueilla suomalaisessa yhteiskunnassa. Siksi meillä on merkittäviä mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä. 

Vastuullisuusraporttimme avulla viestimme, miten edistämme omalla toiminnallamme kestävää kehitystä. Keskiössä ovat tavat ja käytännöt, joilla toteutamme lakisääteisiä tehtäviämme. Vastuullisuusraporttimme auttaa myös meitä itseämme seuraamaan, organisoimaan ja kehittämään kestävän kehityksen eteen tehtävää työtä. 

Toteutamme kestävää ja puhdasta siirtymää 

“Toteutamme kestävää ja puhdasta siirtymää” on yksi neljästä aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteisistä strategisista painopisteistä vuosille 2024–2027. Vastuullisuusraporttimme tukee strategian toteutumista. 

Aluehallintovirastojen kannalta keskeistä on 

  • ilmastotyön tunnistaminen ja kehittäminen  
  • yhteistyön tiivistäminen ELY-keskusten kanssa  
  • hiilineutraaliuden edistäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

Perustimme tammikuussa 2021 AVI-ELY-ilmastoryhmän. Sen pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä vaikuttavaa ilmastotyötä siten, että ilmastoasiat kytketään tulosohjaukseen. Toisena tavoitteena on tehdä sekä poikkihallinnollista että vastuualueiden välistä ilmastoyhteistyötä aluehallinnossa. Emme ole sitoneet ryhmän toimintaa strategiakauteen, vaan se toimii toistaiseksi.  

Olemme AVI-ELY-ilmastoryhmässä valmistelleet vuoden 2022 aikana aluehallintovirastojen ilmastotyötä kuvaavan infograafin. 

Aluehallintoviraston ilmastotoimet vuonna 2035. Mullasta tehty jalanjälki vihreän ruohon päällä. Käsi on kaatamassa auringonkukansiemeniä jalanjäljen päälle pienestä valkoisesta paperipussukasta. Jalanjäljen ympärille on kirjoitettu aluehallintoviraston ilmastotoimet ja tavoitteet vuodelle 2035. Tekstit ovat seuraavat: “Teemme visuaalisia tarkastuksia”, “Matkustamme vähemmän ja käytämme vihreämpiä kulkuneuvoja”, “Suosimme toiminnassamme sähköistä asiointia ja sähköisiä asiakirjoja”, “Etusijalla ovat ympäristötunnusten mukaiset hankinnat”, “Käytämme sopivan kokoisia ja energiatehokkaita toimintoja”, “Teemme etätyötä”, “Edistämme määräyksillämme kiertotaloutta”, “Tarjoamme täydennyskoulutusta kestävästä kehityksestä ja ympäristökasvatuksesta”, “Autamme ilmastonmuutokseen sopeutumisessa alueellisesti”, “Päätöksemme auttavat säästämään ympäristö- ja vesivaroja”, “Tuemme hankkeita, jotka edistävät kestävää kehitystä”, “Tuemme hankkeita, jotka edistävät kestävää kehitystä” ja “Tuemme metsäpalojen ekologisempaa tähystämistä”.

Tapausesimerkki: metsäpalojen tähystyslentoihin liittyvät tehtävät 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti metsäpalojen lentotähystystoiminnan koko Suomen alueella. Lentotähystystoiminnalla pyritään havaitsemaan alkavat metsäpalot jo varhaisessa vaiheessa, jotta niiden leviäminen laajoiksi paloiksi saataisiin estettyä. 

Lentoja tehtiin kauden aikana yhteensä 446 kertaa vuonna 2023. Lennoilla havaittiin maasto- ja muita paloja 113 kertaa. Ensihavaintoja paloista oli 30. Pelastustoimen yksiköitä opastettiin kohteeseen 13 kertaa. 

Toiminnalla pienennettiin merkittävästi ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvien suurien metsäpalojen riskiä. Laajat, pitkäkestoiset metsäpalot kuormittavat lisäksi yhteiskunnan resursseja. 

Lue lisää: