Työllisyyden kuntakokeilut

Työllisyyden kuntakokeilussa kokeilualueiden kunnat vastaavat osin alueensa TE-palvelujen (työvoima- ja yrityspalvelut) tarjoamisesta. Kuntakokeilussa olevien työnhakijoiden palveluista vastaa kokeilun ajan pääosin kunkin työnhakijan kotikunta.

Kokeilusta säädetään laissa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Laki on määräaikainen ja se on voimassa 31.12.2024 saakka.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämiskokeilua kaikissa kokeiluun osallistuvissa kunnissa.

Kuntakokeilun valvonta

Aluehallintovirasto voi kantelun johdosta tutkia, onko kokeilualueen kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaisesti. Teemme myös riskiperusteista ja valvontasuunnitelmaan perustuvaa valvontaa, joka voi sisältää tarkastuskäyntejä kuntiin.

Valvomme aktiivisesti erityisesti palvelujen yhdenvertaista saatavuutta sekä yksityiselämän suojan ja kielellisten oikeuksien toteutumista.

Valvomme työllisyyden kuntakokeilujen osalta vain kokeilussa mukana olevien kuntien toiminnan lainmukaisuutta. Työ- ja elinkeinotoimistoille (TE-toimistot) kuuluvien tehtävien laillisuusvalvonta ei kuulu aluehallintoviraston toimivaltaan.

Kun käsittelemme kanteluita, meillä on käytössämme hallintolain mukaiset hallinnollisen ohjauksen keinot. Voimme antaa kokeilualueen kunnalle hallinnollista ohjausta toiminnan puutteiden korjaamiseksi. Valvonnan yhteydessä voimme myös antaa kokeilualueen kunnalle tai virheellisestä toiminnasta vastuussa olevalle virkamiehelle huomautuksen.

Aluehallintovirastolla on käytössään myös pakkokeinoja, jos kokeilualueella tai kokeilualueen kunnassa on olennaisia puutteita palvelujen järjestämisessä tai toiminta on muutoin lainvastaista.

Voimme antaa kokeilualueen kunnalle määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Jos kokeilualueen kunta tai kokeilualue ei noudata määräystä, voimme määrätä toiminnan keskeytettäväksi osittain tai kokonaan.

Tietoa kuntakokeilusta

Kokeilualueen kunnan asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kyseisessä kunnassa ja jotka:

 • eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä, eli saavat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta,
 • ovat alle 30-vuotiaita tai
 • ovat maahanmuuttajia (kansalaisuus muu kuin Suomi) tai vieraskielisiä henkilöitä (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame).

Jos kokeilualueen kunnan asiakas myöhemmin kokeilun aikana käynnistää työnhakunsa uudelleen, asiakkuus jatkuu kokeilualueen kunnassa, vaikka asiakkaan työnhaku olisi kertaalleen jo päättynyt.

Työllisyyden kuntakokeilussa on mukana 118 kuntaa, jotka muodostavat 25 kokeilualuetta.

 1. Espoon kuntakokeilu: Espoo
 2. Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu: Alavus, Isojoki, Karijoki, Kurikka, Kauhajoki, Teuva ja Soini
 3. Helsingin kuntakokeilu: Helsinki
 4. Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu: Hämeenlinna, Hattula, Janakkala
 5. Joensuun seudun kuntakokeilu: Joensuu, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi, Kontiolahti
 6. Jyväskylän seudun kuntakokeilu: Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Äänekoski
 7. Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilu: Jämsä, Keuruu, Saarijärvi
 8. Kainuun seudun kuntakokeilu: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomusalmi, Paltamo, Ristijärvi
 9. Kokkolan seudun kuntakokeilu: Kokkola, Kannus, Perho, Kaustinen, Veteli, Halsua, Toholampi, Lestijärvi
 10. Kuopion seudun kuntakokeilu: Kuopio, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Vieremä
 11. Lahden seudun kuntakokeilu: Lahti, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila
 12. Mikkelin seudun kuntakokeilu: Mikkeli, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala, Pertunmaa
 13. Oulun seudun kuntakokeilu: Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos
 14. Pirkanmaan kuntakokeilu: Tampere, Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi
 15. Porin seudun kuntakokeilu: Pori, Kokemäki, Ulvila
 16. Porvoon kuntakokeilu: Porvoo
 17. Raahen seudun kuntakokeilu: Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki
 18. Raaseporin ja Hangon kuntakokeilu: Raasepori, Hanko
 19. Rovaniemen seudun kuntakokeilu: Rovaniemi, Tornio, Kemijärvi, Sodankylä
 20. Salon seudun kuntakokeilu: Salo, Marttila, Koski Tl
 21. Savonlinnan kuntakokeilu: Savonlinna
 22. Seinäjoen ja Ilmajoen kuntakokeilu: Seinäjoki, Ilmajoki
 23. Turun seudun kuntakokeilu: Turku, Laitila, Paimio, Sauvo, Uusikaupunki
 24. Vantaan ja Keravan kuntakokeilu: Vantaa, Kerava
 25. Ylivieskan seudun kuntakokeilu: Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen

Kokeilualueiden kunnilla on velvollisuus järjestää riittävästi ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden turvaavalla tavalla lakisääteisiä palveluja työmarkkinoiden toimivuuden ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi.

Kokeilualueiden kunnat järjestävät työllisyyden kuntakokeilun ajan seuraavia työvoima- ja yrityspalveluja:

 • työnvälityspalvelut
 • tieto- ja neuvontapalvelut
 • ammatinvalinta- ja uraohjaus.

Kokeilualueen kunta voi ohjata asiakkaitaan

 • asiantuntija-arviointeihin
 • valmennukseen
 • kokeiluun
 • työvoimakoulutukseen.

Kokeilualueen kunta myöntää valtion lukuun

 • palkkatukea
 • starttirahaa
 • harkinnanvaraista kulukorvausta.

Kokeilualueen kunta voi ratkaista

 • työnhakijan omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opiskelun tukemisen edellytykset
 • maahanmuuttajan omaehtoisten opintojen tukemisen edellytykset.

Kokeilualueen kunta voi TE-toimiston lisäksi

 • julkaista ja välittää tietoja avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista työnantajan toimeksiannon mukaisesti ja esitellä työnantajalle työnhakijoita.

Kokeilualueiden kunnat hoitavat lisäksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuja tehtäviä.

Kokeilualueen kunta vastaa lain kotoutumisen edistämisestä mukaisten palvelujen ja toimenpiteiden järjestämisestä asiakkailleen.

Julkisia työvoima- ja yrityspalveluita tarjotessaan kokeilualueen kunnan on noudatettava, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetään palveluiden tarjoamisesta, maksuttomuudesta, tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä.

Kuntakokeilun asiakasryhmiin kuuluvat työnhakijat siirretään kuntakokeilun asiakkaaksi.

TE-toimisto ilmoittaa siirtämisestä työnhakijalle ja kokeilualueen kunnalle, jonka asiakkaaksi työnhakija siirtyy.

TE-toimisto voi jättää asiakkaan siirtämättä kokeilualueen kunnan asiakkaaksi yksittäistapauksessa seuraavista syistä:

 • asiakkaan kielellisten oikeuksien turvaaminen
 • asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttäminen tai
 • muu perusteltu syy.

Asiakkaan tilanne ja henkilökohtaiset olosuhteet voivat muuttua kuntakokeilun aikana. Esimerkiksi asiakkaan olisi oleskeltava pitkiä aikoja muualla kuin kotikunnassaan läheisensä tarvitseman hoivan vuoksi. Siirtoon oikeuttavana epätarkoituksenmukaisuutena ei pidetä esimerkiksi sitä, ettei asiakas ole tyytyväinen hänen asioitaan hoitavaan virkailijaan.

TE-toimisto voi siirtää asiakkaan TE-toimiston tai muun kokeilualueen kunnan kuin hänen kotikuntansa asiakkaaksi, jos:

 1. asiakas sitä pyytää,
 2. siirtäminen on tarpeen asiakkaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttämiseksi tai asiakkaan turvallisuuteen liittyvästä perustellusta syystä ja
 3. siirtäminen ei vaaranna asiakkaan mahdollisuutta saada palvelutarpeensa mukaisia palveluja.

Kun TE-toimisto siirtää asiakkaan muun kokeilualueen kunnan asiakkaaksi, se tarvitsee hyväksynnän siirtoon siltä kokeilualueen kunnalta, johon asiakas pyytää siirtoa.

Kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan työnhakijan yleiset velvollisuudet ovat:

 1. Hakea työtä ja koulutusta.
 2. Osallistua kokeilualueen kunnan järjestämiin työnhakijan haastatteluihin.
 3. Osallistua työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen.
 4. Toteuttaa työllistymissuunnitelmaa tai sitä korvaavaa suunnitelmaa. ja
 5. Ilmoittaa suunnitelmassa sovitussa määräajassa ja sovitulla tavalla kokeilualueen kunnalle, miten hän on toteuttanut suunnitelmaa.
 6. Hakeutua työllistämissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittuihin palveluihin, jotka tukevat hänen työnhakuaan ja edistävät hänen työmarkkinavalmiuksiaan ja työllistymistään.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tietoa kuntakokeiluista