Työllisyyden kuntakokeilut

Työllisyyden kuntakokeilussa kokeilualueiden kunnat vastaavat osin alueensa TE-palvelujen (työvoima- ja yrityspalvelut) tarjoamisesta. Kuntakokeilussa olevien työnhakijoiden palveluista vastaa kokeilun ajan pääosin kunkin työnhakijan kotikunta.

Kokeilusta säädetään laissa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Laki on määräaikainen ja voimassa 31.12.2024 saakka. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämiskokeilua kaikissa kokeiluun osallistuvissa kunnissa.

Työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille. 

Aluehallintovirasto valvoo työvoimaviranomaisia ja työvoimapalvelujen järjestämistä 1.1.2025 alkaen. 

Kuntakokeilujen valvonta

Aluehallintovirasto voi kantelun johdosta tutkia, onko kokeilualueen kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaisesti. Teemme myös riskiperusteista ja valvontasuunnitelmaan perustuvaa valvontaa, joka voi sisältää tarkastuskäyntejä kuntiin.

Valvomme aktiivisesti erityisesti palvelujen yhdenvertaista saatavuutta sekä yksityiselämän suojan ja kielellisten oikeuksien toteutumista.

Valvomme työllisyyden kuntakokeilujen osalta vain kokeilussa mukana olevien kuntien toiminnan lainmukaisuutta. Työ- ja elinkeinotoimistoille (TE-toimistot) kuuluvien tehtävien laillisuusvalvonta ei kuulu aluehallintoviraston toimivaltaan.

Kun käsittelemme kanteluita, meillä on käytössämme hallintolain mukaiset hallinnollisen ohjauksen keinot. Voimme antaa kokeilualueen kunnalle hallinnollista ohjausta toiminnan puutteiden korjaamiseksi. Valvonnan yhteydessä voimme myös antaa kokeilualueen kunnalle tai virheellisestä toiminnasta vastuussa olevalle virkamiehelle huomautuksen.

Aluehallintovirastolla on käytössään myös pakkokeinoja, jos kokeilualueella tai kokeilualueen kunnassa on olennaisia puutteita palvelujen järjestämisessä tai toiminta on muutoin lainvastaista.

Voimme antaa kokeilualueen kunnalle määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Jos kokeilualueen kunta tai kokeilualue ei noudata määräystä, voimme määrätä toiminnan keskeytettäväksi osittain tai kokonaan.

Tietoa kuntakokeiluista

Kokeilualueen kunnan asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, ne työnhakijat, jotka ovat vaarassa jäädä työttömäksi kahden viikon kuluessa, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kyseisessä kunnassa ja jotka: 

 • eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä, eli saavat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta,
 • ovat alle 30-vuotiaita tai
 • ovat maahanmuuttajia (kansalaisuus muu kuin Suomi) tai vieraskielisiä henkilöitä (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame).

Alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset kuuluvat kokeilualueen kunnan asiakkaiksi, vaikka heillä olisi oikeus ansiopäivärahaan.

Kokeilualueen kunnan asiakkaita ovat 1.3.2023 alkaen myös tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet henkilöt, joilla on asuinpaikka kokeilualueen kunnassa. 

Asiakkuus jatkuu kokeilualueen kunnassa, vaikka kokeilualueen kunnan asiakkaan työnhaku on päättynyt, jos hän myöhemmin kokeilun aikana käynnistää työnhakunsa uudelleen. 

Työllisyyden kuntakokeilussa on mukana 118 kuntaa, jotka muodostavat 25 kokeilualuetta.

 1. Espoon kuntakokeilu: Espoo
 2. Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu: Alavus, Isojoki, Karijoki, Kurikka, Kauhajoki, Teuva ja Soini
 3. Helsingin kuntakokeilu: Helsinki
 4. Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu: Hämeenlinna, Hattula, Janakkala
 5. Joensuun seudun kuntakokeilu: Joensuu, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi, Kontiolahti
 6. Jyväskylän seudun kuntakokeilu: Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Äänekoski
 7. Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilu: Jämsä, Keuruu, Saarijärvi
 8. Kainuun seudun kuntakokeilu: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomusalmi, Paltamo, Ristijärvi
 9. Kokkolan seudun kuntakokeilu: Kokkola, Kannus, Perho, Kaustinen, Veteli, Halsua, Toholampi, Lestijärvi
 10. Kuopion seudun kuntakokeilu: Kuopio, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Vieremä
 11. Lahden seudun kuntakokeilu: Lahti, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila
 12. Mikkelin seudun kuntakokeilu: Mikkeli, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala, Pertunmaa
 13. Oulun seudun kuntakokeilu: Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos
 14. Pirkanmaan kuntakokeilu: Tampere, Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi
 15. Porin seudun kuntakokeilu: Pori, Kokemäki, Ulvila
 16. Porvoon kuntakokeilu: Porvoo
 17. Raahen seudun kuntakokeilu: Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki
 18. Raaseporin ja Hangon kuntakokeilu: Raasepori, Hanko
 19. Rovaniemen seudun kuntakokeilu: Rovaniemi, Tornio, Kemijärvi, Sodankylä
 20. Salon seudun kuntakokeilu: Salo, Marttila, Koski Tl
 21. Savonlinnan kuntakokeilu: Savonlinna
 22. Seinäjoen ja Ilmajoen kuntakokeilu: Seinäjoki, Ilmajoki
 23. Turun seudun kuntakokeilu: Turku, Laitila, Paimio, Sauvo, Uusikaupunki
 24. Vantaan ja Keravan kuntakokeilu: Vantaa, Kerava
 25. Ylivieskan seudun kuntakokeilu: Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen

Kokeilualueiden kunnilla on velvollisuus järjestää riittävästi ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden turvaavalla tavalla lakisääteisiä palveluja työmarkkinoiden toimivuuden ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. 

Kokeilualueiden kunnat järjestävät työllisyyden kuntakokeilun ajan seuraavia työvoima- ja yrityspalveluja:

 • työnvälityspalvelut
 • tieto- ja neuvontapalvelut
 • ammatinvalinta- ja uraohjaus.

Kokeilualueen kunta voi ohjata asiakkaitaan

 • asiantuntija-arviointeihin
 • valmennukseen
 • kokeiluun
 • työvoimakoulutukseen.

Kokeilualueen kunta myöntää valtion lukuun

 • palkkatukea
 • starttirahaa
 • harkinnanvaraista kulukorvausta
 • palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin liittyviä matka- ja yöpymiskustannusten korvauksia. 

Kokeilualueen kunta voi ratkaista

 • työnhakijan omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opiskelun tukemisen edellytykset
 • maahanmuuttajan omaehtoisten opintojen tukemisen edellytykset.

Kokeilualueen kunta voi TE-toimiston lisäksi 

 • julkaista ja välittää tietoja avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista työnantajan toimeksiannon mukaisesti ja esitellä työnantajalle työnhakijoita. 

Kokeilualueiden kunnat hoitavat lisäksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuja tehtäviä.

Kokeilualueen kunta vastaa lain kotoutumisen edistämisestä mukaisten palvelujen ja toimenpiteiden järjestämisestä asiakkailleen.

Julkisia työvoima- ja yrityspalveluita tarjotessaan kokeilualueen kunnan on noudatettava, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetään palveluiden tarjoamisesta, maksuttomuudesta, tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä.

Kokeilualueen kunta antaa työvoimapoliittisia lausuntoja mm. seuraavissa asioissa:

 1. lausunto työttömyysetuuden saamisen yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä, 
 2. lausunto työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä alkavan yritystoiminnan ja työllistymisen omassa työssä sekä lyhytkestoisten opintojen osalta,
 3. lausunto työnhakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun ja työllistymistä edistävän palvelun sisältymisestä työnhakijan kanssa laadittuun työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan
 4. lausunto työttömyysetuudella tuettujen työnhakijan opintojen todisteellisesta keskeytymisestä sekä työttömyysetuudella tuettujen työnhakijan omaehtoisen opiskeluun liittyvistä edellytyksistä sekä 
 5. lausunto kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitetusta opiskelun tukiajasta, maahanmuuttajan velvollisuuksista sekä opintojen seurannasta ja keskeytymisestä.

Tietyt työvoimapoliittiset lausunnot annetaan asiantuntijakäsittelyssä, joka on valtakunnallisesti keskitetty Uudenmaan TE-toimiston työttömyysturvavastuualueelle. Tällöin lausunnon antamista varten kokeilualueen kunta:

 • ilmoittaa TE-toimistolle tarpeelliset tiedot,
 • pyytää työnhakijalta tarvittaessa selvityksen ja toimittaa sen TE-toimistolle sekä
 • ilmoittaa asian selvittämisestä työttömyysetuuden maksajalle. Maksaja harkitsee, tuleeko etuuden maksaminen keskeyttää käsittelyn ajaksi liikamaksun välttämiseksi. 

TE-toimisto voi siirtää kokeilualueen kunnan asiakkaan TE-toimiston tai muun kokeilualueen kunnan kuin hänen kotikuntansa asiakkaaksi, jos: 

 1. asiakas sitä pyytää, 
 2. siirtäminen on tarpeen asiakkaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttämiseksi tai asiakkaan turvallisuuteen liittyvästä perustellusta syystä ja
 3. siirtäminen ei vaaranna asiakkaan mahdollisuutta saada palvelutarpeensa mukaisia palveluja.

Kokeilualueen kunnan asiakkaan on esitettävä siirtoa koskeva pyyntö kotikuntansa tai asuinpaikkansa mukaan määräytyvälle TE-toimistolle. 

Kun TE-toimisto siirtää asiakkaan muun kokeilualueen kunnan asiakkaaksi, se tarvitsee hyväksynnän siirtoon siltä kokeilualueen kunnalta, johon asiakas pyytää siirtoa. 

Kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan työnhakijan yleiset velvollisuudet ovat:

 1. Hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta.
 2. Osallistua palvelutarpeensa arvioimiseen 
 3. Osallistua työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen sekä palveluihin, jotka tukevat hänen työnhakuaan ja edistävät hänen työmarkkinavalmiuksiaan ja työllistymistään.
 4. Ilmoittaa työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman toteutumisesta kokeilualueen kunnalle sen määräämällä tavalla. 
 5. Ilmoittaa työ- ja elinkeinoviranomaiselle yhteystietojensa muutoksesta, sekä säilyttää työnhakuvelvollisuuden täyttämiseen liittyvät selvitykset ja esittää ne kokeilualueen kunnalle sen pyynnöstä. 

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tietoa kuntakokeiluista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tietoa TE-palvelut 2024 -uudistuksesta