Aluehallinto­virastot lyhyesti

Edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.  

Myönnämme lupia ja hoidamme lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. 

Toimintaamme ohjaavat lait sekä kahdeksan ministeriötä. Olemme valtionhallinnon edustajia alueilla.

Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa:  

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto 
 • Lapin aluehallintovirasto 
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. 

Suomen kartta, johon on merkitty Manner-Suomen aluehallintovirastojen päätoimipaikat ja toimipisteet. Lapin aluehallintoviraston (LAAVI) päätoimipaikka sijaitsee Rovaniemellä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) päätoimipaikka sijaitsee Oulussa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (LSSAVI) päätoimipaikka sijaitsee Vaasassa ja muut toimipisteet Jyväskylässä ja Tampereella. Itä-Suomen aluehallintoviraston (ISAVI) päätoimipaikka sijaitse Mikkelissä ja muut toimipisteet Kuopiossa ja Joensuussa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston (LSAVI) päätoimipaikka sijaitsee Turussa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) päätoimipaikka sijaitsee Hämeenlinnassa ja muut toimipisteet Helsingissä ja Kouvolassa.

 

Aluehallintovirastoissa on kuusi vastuualuetta:  

 • hallinto- ja kehittämispalvelut 
 • opetus- ja kulttuuritoimi  
 • pelastustoimi ja varautuminen 
 • peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 
 • työsuojelu 
 • ympäristöluvat. 

Aluehallintoviraston vastuualueiden tehtävät: mitä tehtäviä kukin vastuualue tekee? Työsuojelun tehtävät ovat: työsuojelun valvonta ja kehittäminen, tilaajavastuuvalvonta, tuotevalvonta sekä työrikosten oikeuskäsittelyt. Ympäristölupien tehtävät ovat: vesilain mukaiset asiat sekä ympäristönsuojelulain mukaiset asiat. Pelastustoimien ja varautumisen tehtävät ovat: pelastustoimi, varautuminen ja sisäinen turvallisuus, valmiussuunnittelu, alueelliset maanpuolustuskurssit ja valmiusharjoitukset sekä peruspalveluiden arviointi. Opetus- ja kulttuuritoimien tehtävät ovat: opetustoimi, varhaiskasvatus, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi, täydennyskoulutus, valtionavustukset, oikeusturvatehtävät sekä peruspalveluiden arviointi. Peruspalveluiden, oikeusturvan ja lupien tehtävät ovat: sosiaali- ja terveydenhuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ympäristönterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto, oikeusturvatehtävät, varautumistehtävät, peruspalvelujen arviointi, alkoholihallinto, kilpailu- ja kuluttaja-asiat, elinkeinovalvonta sekä digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten valvonta.

Vuonna 2022 aluehallintovirastoissa työskenteli 1 299 henkilöä. 

Aluehallintovirastojen henkilöstön tunnusluvut: Henkilöstön määrä: ja 1 260 henkilöä vuonna 2020, 1 315 henkilöä vuonna 2021 ja 1 299 henkilöä vuonna 2022. Sukupuolijakauma: vuonna 2022 miehiä 439 (33,8 %) ja naisia 860 (66,2 %). Vakituisen henkilökunnan osuus: 87,9 % vuonna 2020, 86,5 % vuonna 2021 ja 87,8 % vuonna 2022. Kokoaikaisen henkilökunnan osuus: 94,0 % vuonna 2020, 94,2 % vuonna 2021 ja 94,1 % vuonna 2022. Aluehallintovirastolaisten keski-ikä: 49,4 vuotta vuonna 2020, 48,8 vuotta vuonna 2021 ja 49,2 vuotta vuonna 2022. Aluehallintovirastojen henkilöstömäärä 31.12.2022: Etelä-Suomi 565, Itä-Suomi 146, Lappi 41, Lounais-Suomi 134, Länsi- ja Sisä-Suomi 269 ja Pohjois-Suomi 144. Henkilötyövuoden hinta: 64 095 euroa vuonna 2020, 65 779 euroa vuonna 2021 ja 67 722 euroa vuonna 2022. Koulutustaso vuonna 2022: ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutus 62,3 %, alempi korkea-aste tai alempi korkeakouluaste 27,1 %, keskiaste 8,1 %, perusaste ja tuntematon 2,5 %. Työhyvinvointi asteikolla 0−4: työtyytyväisyys 3,73 vuonna 2020, 3,78 vuonna 2021 ja 3,73 vuonna 2022, johtajuusindeksi 3,57 vuonna 2022. Sairauspoissaolot (työpäivää henkilötyövuotta kohden): 7,2 vuonna 2020, 7,3 vuonna 2021 ja 9,2 vuonna 2022. Henkilötyövuosien jakautuminen vuonna 2022: erikoistumisyksiköt 14,3, ylijohtajat ja johdon tuet 26,1, pelastustoimi ja varautuminen 41,5, opetus- ja kulttuuritoimi 101,4, hallinto- ja kehittämispalvelut 121,3, ympäristöluvat 147,3, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 394,1 sekä työsuojelu 432,0.

Lue lisää: