Aluehallinto­virastot lyhyesti

Edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.  

Myönnämme lupia ja hoidamme lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. 

Toimintaamme ohjaavat lait sekä kahdeksan ministeriötä. Olemme valtionhallinnon edustajia alueilla.

Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa:  

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto 
 • Lapin aluehallintovirasto 
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. 

Suomen kartta, johon on merkitty Manner-Suomen aluehallintovirastojen päätoimipaikat ja toimipisteet. Lapin aluehallintoviraston (LAAVI) päätoimipaikka sijaitsee Rovaniemellä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) päätoimipaikka sijaitsee Oulussa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (LSSAVI) päätoimipaikka sijaitsee Vaasassa ja muut toimipisteet Jyväskylässä ja Tampereella. Itä-Suomen aluehallintoviraston (ISAVI) päätoimipaikka sijaitse Mikkelissä ja muut toimipisteet Kuopiossa ja Joensuussa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston (LSAVI) päätoimipaikka sijaitsee Turussa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) päätoimipaikka sijaitsee Hämeenlinnassa ja muut toimipisteet Helsingissä ja Kouvolassa.

 

Aluehallintovirastoissa on kuusi vastuualuetta:  

 • hallinto- ja kehittämispalvelut 
 • opetus- ja kulttuuritoimi  
 • pelastustoimi ja varautuminen 
 • peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 
 • työsuojelu 
 • ympäristöluvat. 

Aluehallintoviraston vastuualueiden tehtävät: mitä tehtäviä kukin vastuualue tekee? Työsuojelun tehtävät ovat: työsuojelun valvonta ja kehittäminen, tilaajavastuuvalvonta, tuotevalvonta sekä työrikosten oikeuskäsittelyt. Ympäristölupien tehtävät ovat: vesilain mukaiset asiat sekä ympäristönsuojelulain mukaiset asiat. Pelastustoimien ja varautumisen tehtävät ovat: pelastustoimi, varautuminen ja sisäinen turvallisuus, valmiussuunnittelu, alueelliset maanpuolustuskurssit ja valmiusharjoitukset sekä peruspalveluiden arviointi. Opetus- ja kulttuuritoimien tehtävät ovat: opetustoimi, varhaiskasvatus, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi, täydennyskoulutus, valtionavustukset, oikeusturvatehtävät sekä peruspalveluiden arviointi. Peruspalveluiden, oikeusturvan ja lupien tehtävät ovat: sosiaali- ja terveydenhuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ympäristönterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto, oikeusturvatehtävät, varautumistehtävät, peruspalvelujen arviointi, alkoholihallinto, kilpailu- ja kuluttaja-asiat, elinkeinovalvonta sekä digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten valvonta.

Vuonna 2023 aluehallintovirastoissa työskenteli 1 339 henkilöä.

Lue lisää: