Tilojen käyttöönottotarkastus (tarkastuskertomus)

Jos yrityksesi toimii omissa tai vuokratuissa tiloissa, täytyy terveydenhuollon palvelujen antamiseen käytettävät tilat ja laitteet tarkastaa ennen niiden käyttöönottoa. Tällä tavoin varmistetaan, että yrityksellä on asianmukaiset tilat ja laitteet, kun se tuottaa terveydenhuollon palveluja. Toiminnan luonne vaikuttaa tilojen vaatimuksiin.

Toimitilojen tarkastuksesta vastaa kunnan tai kaupungin perusterveydenhuoltopalveluista vastaava johtaja. Voit tilata tarkastuksen kunnan tai kaupungin terveysvirastosta. Tarkastuksessa tilojen on oltava toimintakunnossa.

Toimitilan tilat ja laitteet tarkastetaan tarkastuskertomuksen mukaisesti. Varmista, että lähetät tarkastuskertomuksen hakemuksen liitteenä. Osa kunnista tai kaupungeista lähettää tarkastuskertomuksen suoraan aluehallintovirastoon. Tilojen pohjapiirustus pyydetään tarvittaessa.

Yleiset aluehallintoviraston vaatimukset terveydenhuoltopalveluja tuottavalle yritykselle ovat:

  • vastaanottohuoneen ja toimenpidehuoneen vähimmäispinta-ala on noin 12–16 m2
  • terapeutin hoitotilan vähimmäispinta-ala on noin 7 m2
  • vastaanottohuoneen ilmastoinnin, äänieristyksen ja WC-tilojen täytyy olla asiakkaille riittäviä
  • vastaanottohuoneessa on oltava käsienpesupiste
  • tilojen sisustusmateriaalien täytyy olla tarkoituksenmukaiset ja helposti puhdistettavat
  • instrumenttien sterilointia ja puhdistusta varten täytyy olla erillinen huoltotila
  • laitteiden ja tarvikkeiden huolto on järjestetty asianmukaisesti.

Lakilinkit