Olemme vastuullinen työnantaja

Panostamme aluehallintovirastoissa hyvän työntekijäkokemuksen vahvistamiseen. Se on tärkeä osa työnantajakuvamme edistämistä. Henkilöstömme viihtyminen, hyvinvointi ja sitoutuminen ovat meille tärkeitä asioita.  

Kehittämislinjauksemme työnantajakuvan edistämisessä 

Virastojemme yhteinen työnantajakuvan verkosto on tuottanut kehittämislinjaukset. Ne toimivat virastojemme, vastuualueidemme ja eri toimintojemme strategisena selkänojana työnantajakuvan edistämisessä vuosina 2023–2027. Vuonna 2023 keskityimme kehittämislinjausten jalkauttamiseen ja käytäntöön viemiseen.

Pitkähiuksinen ihminen, joka istuu monivärisen kuution päällä. “Visio 2027, Avi on pidetty ja haluttu työnantaja. Avi houkuttelee ja pitää palveluksessaan ne alansa huiput, joille työn merkitys on tärkeää. Avi tunnetaan erinomaisena työnantajana. Potentiaalisille hakijoille on terävöitetty, minkälaista on työskennellä meillä, mitä teemme ja mitä mahdollisuuksia avi tarjoaa. Avin henkilöstöä johdetaan tavalla, joka tukee sitoutumista ja töissä viihtymistä. Hyvän työkulttuurin rakentaminen on luonteva osa avilaisten arkea.”

Kehittämislinjauksemme sisältävät tutkittuun tietoon perustuvia kehittämiskohteita, joihin aiomme aluehallintovirastoissa tarttua. Niistä osa koskee sisäistä kehittämistä, kuten kuuntelevan johtamisen ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista. Kehittämislinjauksemme tarjoavat myös tutkitun kuvan vahvuuksistamme. Niistä yksi liittyy aluehallintovirastolaisten vahvaan kokemukseen siitä, että teemme vastuullista työtä ihmisten arjen hyväksi.   

Mieshahmo, jolla on päällään erittäin suuri kauluspaita. Hän pitää kädessään tablettia, ja hänen ympärillään on kaksi punaista sydänkuvaketta sekä vihreä peukalo ylös -kuvake. Kuvan yläosassa lukee: “Avissa on hyvä olla töissä”, sen alapuolella on neljä otsikkoa. Jokaisen otsikon alla on myös tekstiä. Ensimmäinen otsikko ja sen teksti ovat seuraavat: “Teen merkityksellistä työtä.”, “Vaikutamme monin tavoin ihmisten ja alueiden arkeen. Yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus!”. Toinen otsikko ja sen teksti ovat seuraavat: “Työni on joustavaa.”, “Voin yhdistää työn ja vapaa-ajan joustavasti. Meillä hybridityö on arkea.” Kolmas otsikko ja sen teksti ovat seuraavat: “Minulla on kivat työkaverit.”, “Työilmapiiri on meillä ystävällinen. Saan ja annan kollegiaalista tukea.” Neljäs otsikko ja sen teksti ovat seuraavat: “Voin luottaa työni jatkuvuuteen.”, “Suurimmalla osalla meistä on vakituinen virkasuhde.”

Panostamme asiakaskokemuksen johtamiseen ja kehittämiseen 

Vuosi 2023 oli aluehallintovirastoissa Olemme asiakkaan asialla -teemavuosi. Vahvistimme yhteistä ymmärrystä asiakaskokemuksen merkityksestä monin eri tavoin. 

Aluehallintovirastojen strategiset linjaukset ja arvot luovat vahvan suunnan asiakaslähtöiselle toiminnalle. Toimintamme peruslähtökohtina ovat asiakkaiden tarpeet, monialainen asiantuntijuus sekä vahva poikkihallinnollinen yhteistyö. Rakennamme hyvää asiakaskokemusta yhdessä. Teemme työtämme asiakkaitamme varten ja asiakkaiden kanssa. Palvelemme ennakoivasti, oikeudenmukaisesti, ripeästi ja näkökulmia yhteen sovittaen.   

Aluehallintovirastoissa yhdymme myös julkisen hallinnon lupaukseen yhteiskunnalle: julkinen hallinto rakentaa tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa. Toteutamme arjen työssämme myös julkisen hallinnon uudistamisen strategisia linjauksia. Tarjoamme ennakoivia ja tehokkaita palveluja ihmisten, yritysten ja organisaatioiden erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Uudistumme ajassa ja kehitämme palveluitamme myös yhdessä asiakkaiden kanssa. Otamme käyttöön uusia teknologioita erilaisten kokeilujen kautta. Tavoitteenamme on turvata ihmislähtöiset ja yhdenvertaiset palvelut yhä moninaisemmaksi kehittyvässä yhteiskunnassamme. 

Teemavuosi Olemme asiakkaan asialla näkyi vahvasti monialaisessa ja poikkihallinnollisessa työssämme. Aluehallintovirastojen yhteinen asiakaspalvelu aloitti toimintansa syyskaudella 2021, ja sen toiminta vakiintui vuoden 2023 aikana. Asiakaspalvelu pyrkii sujuvoittamaan aluehallintovirastojen ja asiakkaiden välistä kommunikointia, mikä helpottaa myös asiantuntijoiden työtä. Asiakaspalvelu siirtyi osaksi aluehallintovirastojen perustoimintaa vuoden 2024 alussa. 

Myös sähköisen asioinnin lisääminen poiki monia asiakkaita hyödyttäviä palveluja. Aluehallintovirastot ja Valvira valmistautuivat sähköisen palveluntuottajarekisteri Soterin käyttöönottoon. Vesi- ja ympäristölupien sähköistä asiointipalvelua laajennettiin siten, että se koskee nyt kaikkia luvanhakijan ja viranomaisen välisiä asiointeja. Julkaisimme myös palvelun käyttöä helpottavia ohjevideoita. Aluehallintoviraston ja Valviran yhteisen uuden alkoholielinkeinorekisteri Allun sähköinen asiointi otettiin käyttöön. Työsuojelun sähköinen asiointipalvelujärjestelmä valmistui. Lisäksi aluehallintovirastot julkaisivat verkkosivustojen saavutettavuuden valvontaan kehittämänsä Salvia-testausohjelmiston lähdekoodin sekä ei-kaupalliseen että kaupalliseen käyttöön. 

Vahvistimme henkilöstön ja johdon osaamista asiakaskokemuksen kehittämisestä ja johtamisesta muun muassa intratarinoillamme sekä yhteisissä työpajoissamme ELY-keskusten kanssa. Olemme kytkeneet asiakaskokemuksen johtamisen ja kehittämisen uuteen AVI-ELY-strategiaamme vuosille 2024–2027. Jokaisella aluehallintovirastolaisella on merkittävä rooli siinä, millainen asiakaskokemus kanssamme syntyy. Me itse luomme asiakaskokemuksen – se syntyy sekä kyvystä että halusta palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla ja ohjata asiakas toimimaan oikein. Siihen tarvitsemme ymmärrystä asiakaspalvelusta, tietoa, taitoa, kokemusta ja palvelumyönteisyyttä. 

Asiakkaamme hyötyvät tekemistämme automaatio- ja tekoälyratkaisuista. Tutkimme tekoälyn mahdollisuuksia esimerkiksi asiakaspalvelussa ja rutiiniluonteisten asioiden käsittelyssä. Laadimme virastojen yhteiset tekoälylinjaukset syksyllä 2023. 

Valtion aluehallinnon toimintaympäristö muuttuu lähivuosina merkittävästi. Jatkamme edelleen tavoitteellista työtämme asiakaskokemuksen johtamisessa ja kehittämisessä. Kehitämme tapoja, jotka edistävät hyvää asiakaskokemusta vaalivaa kulttuuria. Valtion aluehallinnon uudistamisen tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä sekä sujuvoittaa prosesseja ja palvelua.  

Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä ja lähellä.