Raportin laadinnasta

Tämä on aluehallintovirastojen toinen vastuullisuusraportti. Laadimme raportin yhteistyössä aluehallintovirastojen vastuualueiden kanssa Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan. Valmistelua koordinoi aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueemme. 

Kestävän kehityksen tavoitteemme ja mittarimme ovat samat kuin vuonna 2022. Kunkin substanssivastuualueen johto on valinnut oman toimialansa raportoitavat tavoitteet ja määritellyt käytettävät mittarit. Valitut tavoitteet kuvaavat parhaiten vastuualueen tehtäväkenttää tai tietyn toimialan tehtäviä.  

Vuoden 2023 raportointiin liittyvän työn aloitimme syksyllä yhteisillä kokoontumisilla vastuualueiden kanssa. Vuoden 2024 alussa päivitimme tavoitteisiin liittyvien mittareiden toteutumat. Vastuualueet työstivät kuvaukset valitsemistaan tavoitteista, alatavoitteista ja tapausesimerkeistä. Tapausesimerkeiksi olemme valikoineet sellaiset, jotka kuvaavat parhaiten edistystämme kohti vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista.  

Voimme parhaiten seurata edistystämme, kun vastuullisuustavoitteemme pysyvät samoina. Tarkastelemme tavoitteitamme kuitenkin vuosittain ja arvioimme, pitääkö vastuualueidemme tarkentaa valitsemiaan tavoitteita tai mittareita.  

Ylijohtajat käsittelivät vastuullisuusraporttimme kokouksessaan 22.4.2024.