Raportin laadinnasta

Aloitimme vastuullisuusraportointiin liittyvän työmme vuonna 2021. Tunnistimme ne YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat toiminnassamme olennaisimpia ja joihin voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa eniten. Aluehallintovirastojen ylijohtajat hyväksyivät vastuualueillamme tunnistetut ja valitut tavoitteet. Vastuullisuusraporttia vuodesta 2021 emme kirjoittaneet koronaepidemian, Ukrainan kriisin ja hoitajalakon vaatiessa paljon aikaamme ja resurssejamme. Siirsimme ensimmäisen raportin koskemaan vuotta 2022.  

Toteutimme vastuullisuusraporttimme Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan. Raporttimme valmistui yhteistyössä virastojen vastuualueiden kanssa. Valmistelua koordinoi aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueemme. 

Kunkin substanssivastuualueen johto valitsi oman toimialansa raportoitavat tavoitteet ja määritteli raportoinnissa käytettävät mittarit. Valitut tavoitteet kuvaavat parhaiten vastuualueen tehtäväkenttää tai tietyn toimialan tehtäviä. 

Aloitimme varsinaisen raporttimme työstämisen vastuualuekohtaisilla työpajoilla. Sen jälkeen työstimme kuvaukset valitsemistamme tavoitteista, alatavoitteista ja tapausesimerkeistä. Valitsimme tapausesimerkeiksi ne, jotka kuvaavat parhaiten edistystä kohti vastuullisuustavoitteen saavuttamista. 

Ylijohtajat käsittelivät vastuullisuusraportin kokouksessaan 14.6.2023.

Laadimme vastuullisuusraporttimme jatkossa vuosittain. Seuraamme tavoitteidemme toteutumista. Lisäksi tarkastelemme, onko vastuualueillamme tarvetta tarkentaa valittuja tavoitteita tai mittareita.