Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksen painopisteet v.2024-2027

Tällä sivulla esittelemme opetustoimen ja varhaiskasvatuksen täydennyskoulutustoiminnan v.2024-2027 painopisteet. Ne on muodostettu Avien opetus- ja kulttuuritoimen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden yhteistyöllä.

 

1. Yksityisen varhaiskasvatuksen lupa- ja ilmoitusmenettely ja valvonnan osaamisen

vahvistaminen

2. Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen

3. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sosiaalisten taitojen edistäminen, kiusaamiseen

ehkäiseminen, siihen puuttuminen ja sen seuranta, liikuntaosaamisen vahvistaminen

4. Kestävän elämäntavan, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen mukaan lukien

digitalisaation tasa-arvon lisääminen

5. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen valmius, varautuminen ja turvallisuus

6. Kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistaminen ja kieli- ja kulttuurivähemmistöjen

tukeminen ja huomioiminen

7. Tietosuojaan ja -turvaan liittyvän osaamisen kehittäminen

8. Lapsen, oppilaan ja opiskelijan tuen järjestäminen

9. Stöda kunskaper i vägledning och studiehandledning