Johdon katsaus

Vastuullisuus on kiinteä osa toimintaamme aluehallintovirastoissa. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää meiltä, että huomioimme vastuullisuusnäkökohdat entisestä vahvemmin johtamisessa ja päätöksenteossa. 
Vastuullisuusraportti kuvastaa kulloistakin aikaa, jota elämme.

Tähän vastuullisuusraporttiin olemme koonneet teemoja monialaisesta työstämme ja sen tavoitteista. Käsittelemme niitä konkreettisesti neljän YK:n tavoitteen ja niiden alatavoitteiden kautta. Nämä tavoitteet olemme ottaneet ohjenuoraksemme vastuullisuustyössämme. 

Monialaisuus ja poikkihallinnollisuus luovat perustan vastuullisuudelle, kun asioita tehdään kokonaisvaltaisesti ja eri näkökulmista. Viimeaikaisissa yhteiskunnallisissa muutoksissa laaja-alaisuus ja poikkihallinnollisuus ovat korostuneet. Tästä hyvänä esimerkkinä on hyvinvointialueiden perustaminen, jossa uudistus koskee useita toimialoja. 

Strategia suunnannäyttäjänämme

Aluehallinnon suunnan vuosille 2020–2023 määrittää AVI-ELY-strategia-asiakirja. Se on laadittu aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille yhteistyössä henkilöstön ja ohjaavien ministeriöiden kanssa. Seuraamme strategian toteutumista vuosittain.  

Strategia kuvaa 

  • visiomme
  • arvomme: asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja yhteistyö 
  • toimintaympäristömme keskeiset muutokset, jotka meidän pitää huomioida toimintamme suunnittelussa 
  • lähivuosien strategiset painopisteet. 

Vastuullisuus on vahvuutemme 

Vuonna 2022 aluehallintovirastojen maine oli mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla. Tämä ilmenee T-median tekemästä Luottamus ja maine -tutkimuksesta, joka kartoittaa mainettamme kansalaisten silmissä. Erityisen iloisia olemme siitä, että tutkimuksen mukaan vastuullisuus on vahvuutemme: toimimme oikein ja vastuullisesti ja huomioimme yhteiskunnan ja ympäristön. 

Kestävä tulevaisuus syntyy toiminnasta ja yhdessä tehden – ihmisten kanssa.
Vastuullisuus on matka, jossa kaikki ovat mukana.

Merja Ekqvist – Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Soile Lahti – Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Kaisa Ainasoja – Lapin aluehallintovirasto 
Leena Räsänen – Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Marko Pukkinen – Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Terttu Savolainen – Pohjois-Suomen aluehallintovirasto