Työterveyshuollossa toimivien lääkäreiden, terveydenhoitajien, fysioterapeuttien sekä asiantuntijoiden pätevyys- ja koulutusvaatimukset

Päätoiminen ja osa-aikainen lääkäri

Työterveyshuollossa päätoimisesti toimivan laillistetun lääkärin on oltava työterveyshuollon erikoislääkäri. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, joka työskentelee työterveyshuollon tehtävissä keskimäärin 20 tuntia tai enemmän viikossa.

Sen sijaan työterveyshuollossa osa-aikaisesti toimivalla laillistetulla lääkärillä on oltava vähintään viidentoista opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Terveydenhoitaja

Työterveyshuollossa toimivalla laillistetulla terveydenhoitajalla on oltava terveydenhoitajan pätevyys sekä vähintään 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin. 

Fysioterapeutti

Työterveyshuollossa toimivalla laillistetulla fysioterapeutilla on oltava fysioterapeutin pätevyys sekä vähintään 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Asiantuntija

Työterveyshuollon asiantuntijalla on oltava riittävät tiedot työterveyshuollosta. Tällaisiksi katsotaan

  • psykologin pätevyyden lisäksi 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän aloittaa asiantuntijatoiminnan
  • työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian tai liikunnan alan soveltuva korkeakoulututkinto tai muun vastaavan alan aikaisemman ammatillisen tutkinnon lisäksi vähintään kahden opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus.

Työterveyshuollon uudet lupaedellytykset 1.1.2022 alkaen

1.1.2022 alkaen edellytetään, että työterveyshuoltolain 12 § ja 14 §:n mukaisia palveluita tuottavalla palvelujen tuottajalla tulee olla toimipaikan henkilökunnassa työterveyshuollon erikoislääkäri taikka muu laillistettu lääkäri, laillistettu terveydenhoitaja ja laillistettu fysioterapeutti, joilla on työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava koulutus asetuksen mukaisesti.

Aiemmin edellytyksenä työterveyshuoltolain 12 § ja 14 §:n mukaisia palveluita tuottavalla palveluntuottajalla on ollut se, että toimipaikan henkilökunnassa on työterveyshuollon erikoislääkäri taikka muu laillistettu lääkäri ja laillistettu terveydenhoitaja, joilla on työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava koulutus asetuksen mukaisesti.

Lakilinkit