Ilmoituksenvarainen eläinten pito

Jos aiot perustaa kotieläinpihan tai sinulla on eläinavusteista toimintaa, tee toiminnasta ilmoitus meille.  
 
Eläintenpidossa pitää noudattaa lakia eläinten hyvinvoinnista ja muita voimassa olevia säädöksiä.  

Tietoa ilmoituksesta

Sinun pitää tehdä ilmoitus seuraavissa tapauksissa:

1.    Harjoitat seura- ja harrastuseläinten säännöllistä kaupanpitämistä, muuta luovuttamista tai välittämistä seuraavasti: 
a.    Myyt tai muutoin luovutat kissoja, koiria, frettejä tai kaniineja itse kasvatetusta pentueesta vähintään kolmesti vuodessa.  
b.    Myyt, muutoin luovutat tai välität vähintään 10 muuta kuin itse kasvattamaasi kissaa, koiraa, frettiä tai kaniinia vuodessa. 
c.    Myyt tai muutoin luovutat vähintään kuusi hevosta tai muuta hevoseläintä vuodessa. 
d.    Harjoitat vastaavaa toimintaa pienikokoisilla seura- ja harrastuseläinlajeilla, kun eläinten käytössä on säännöllisesti vähintään 7 häkkiä, terraariota tai akvaariota. 


2. Harjoitat laajamittaista seura- ja harrastuseläinten pitoa niin, että sinulla on 
a.    vähintään seitsemän yli 6 kuukauden ikäistä koiraa, kissaa tai frettiä 
b.    vähintään seitsemän yli 12 kuukauden ikäistä hevoseläintä 
c.    vähintään kymmenen yli 6 kuukauden ikäistä kaniinia tai 
d.    pienikokoisia seura- ja harrastuseläinlajeja siten, että eläinten käytössä on säännöllisesti vähintään 20 häkkiä, terraariota tai akvaariota.  
 
3. Pidät hoidossa, säilytyksessä tai koulutuksessa samanaikaisesti ja säännöllisesti vähintään kuutta koiraa tai kissaa. 

4. Kun vuokraat, otat säilytettäväksi tai hoidettavaksi, valmennettavaksi tai koulutettavaksi ravi- tai ratsuhevosia tai muita hevoseläimiä. Tai kun annat opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä ja jos pidät samanaikaisesti ja säännöllisesti yhteensä vähintään kuutta eläintä. 
 
5. Harjoitat 1 kohdan b–c alakohdassa, 2 kohdan a–c alakohdassa sekä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu toimintaa, joka koskee yhteen laskettuna vähintään 15 koiraa, kissaa, frettiä, kaniinia, hevosta tai muuta hevoseläintä. 
 

6. Harjoitat muulla tavalla kohdissa 1-5 tarkoitettua vastaavaa ammattimaisesta tai laajamittaisesta seura- ja harrastuseläimien pitoa.   

 

Kun olet aloittamassa ammattimaista tai muutoin laajamittaista seura- ja harrastuseläinten pitoa, toimi seuraavasti:

1.    Selvitä, mitä vaatimuksia eläinsuojelusäädökset asettavat eri eläinlajien pidolle. Ole tarvittaessa yhteydessä oman alueesi kunnaneläinlääkäriin. 
2.    Pidä ajantasaista luetteloa toiminnan kohteena olevista eläimistä. 
3.    Tee ilmoitus eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin kautta tai lomakkeella. Löydät linkit niihin tämän sivun lopusta.  
 
Lomake 
Lähetä lomake sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. 

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri 
Ilmoituksessasi tulee olla vastaavat tiedot kuin lomakkeella kentässä lisätietoa tai erillisessä liitteessä.  

Suunniteltua toimintaa koskevien yleistietojen lisäksi ilmoituksessa pitää käydä ilmi: 

  • toiminnan kohteena olevat eläinlajit ja eläinmäärät 
  • selvitys eläinten pitopaikoista 
  • selvitys eläinten pitäjän tai pitäjien pätevyydestä 
  • selvitys siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus järjestää. 

Tee ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. 

Pidämme kirjaa ilmoituksen tehneistä eläintenpitäjistä. Kun olemme tarkastaneet ilmoituksen, voimme antaa eläinsuojelullisten haittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä. Jos toimintasi ei täytä eläinsuojeluvaatimuksia, voimme kuulemisen jälkeen kieltää sinulta toiminnan harjoittamisen. Kunnaneläinlääkäri valvoo eläinsuojelulainsäädännön noudattamista.

Käsittelymaksu on 85 euroa.  

Kotieläinpihaa koskevan ilmoituksen käsittelymaksu on 170 euroa.

Jos toiminnassa tapahtuu muutoksia, ilmoita siitä meille 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttumista tai loppumista.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Ruokavirasto

Lisätietoa aiheesta