Aluehallinto­virastojen vastuullisuus­raportti

Tämä vastuullisuusraporttimme koskee vuotta 2023. Julkaisemme raportin vuosittain. 

Vastuullisuusraporttimme valmistelun on koordinoinut hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueemme. Kunkin raportoivan substanssivastuualueen johdon edustaja on ollut mukana valmistelutyössä. Vastuualueiden johtajat vastaavat oman toimialansa tavoitteiden raportoinnista.