Vastuullisuus­tavoitteemme

  • YK:n tavoite 3: taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille. 
  • YK:n tavoite 4: taata kaikille avoin, tasa‑arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
  • YK:n tavoite 8: ihmisarvoinen työ ja talouskasvu. 
  • YK:n tavoite 16: edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin, rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Tavoitteemme perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030 -toimintaohjelma). 

Olemme tunnistaneet päätavoitteille asetetuista alatavoitteista olennaisimmat. Käytämme niitä raportointimme tarkentamiseen. 

YK:n kestävän kehityksen tavoite 3:n logo, jossa lukee: “3, Terveyttä ja hyvinvointia”. Sydänsähkökäyrä, jonka lopussa on sydänkuvake.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 4:n logo, jossa lukee: “4, Hyvä koulutus”. Aukinainen kirja, jonka vieressä on kynä.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 8:n logo, jossa lukee: “8, Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua”. Kaavio, jossa on ylöspäin suuntaava käyrä.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 16:n logo, jossa lukee: “16, Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto”. Lintu, joka seisoo nuijan päällä ja jonka nokassa on kukan oksa.

Lisäksi olemme lisänneet seuraavat laajemmat tavoitteet ehdollisiksi:  

  • YK:n tavoite 10: vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. 
  • YK:n tavoite 13: toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. 
  • YK:n tavoite 17: tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. 

Raportoimme näistä mahdollisesti tulevaisuudessa. 

YK:n kestävän kehityksen tavoite 10:n logo, jossa lukee: “10, Eriarvoisuuden vähentäminen”. Latausympyrä ja kaksi palkkia, jotka ovat yhdensuuntaisesti vaakatasossa.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 13:n logo, jossa lukee: “13, Ilmastotekoja”. Silmä, jonka pupillin tilalla on kuvake maapallosta.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 17:n logo, jossa lukee: “17, Yhteistyö ja kumppanuus”. Kuvake, jossa on viisi kehää muodossa.