Alkoholin myynnin omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelmalla varmistat, että noudatat alkoholin myyntiä koskevaa lainsäädäntöä. 

Kun sinulla on vähittäismyyntilupa, tai olet hakemassa lupaa, sinun pitää laatia toimipaikkakohtainen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmassa kuvaat, millaisia riskejä, ongelmia tai uhkatekijöitä alkoholijuomien myyntiin voi toimipaikassasi tai sen lähiympäristössä liittyä.

Omavalvontasuunnitelmaan kirjaat toimipaikkasi pelisäännöt siitä, miten

 • riskien hallinta ja ehkäisy toteutetaan
 • lain noudattamista seurataan
 • havaitut puutteellisuudet korjataan.

Säilytä omavalvontasuunnitelma henkilökunnan ja viranomaisten saatavilla. 

Alkoholilaki edellyttää vähittäismyyntiluvan haltijalta omavalvontasuunnitelmaa. Luvanhaltijan on ymmärrettävä toimintaansa liittyvät riskit ja ne velvoitteet, joita hänellä on. Suunnitelma on hyödyllinen työkalu jokapäiväisessä toiminnassa. 

Omavalvonta auttaa sinua tunnistamaan oman toimipaikkasi erityispiirteet. 

Kun olet miettinyt ja kirjannut omavalvontasuunnitelmaan ”talon tavan toimia”, se on hyödyllinen työkalu ohjaamaan jokapäiväistä toimintaanne.

Omavalvonta antaa sinulle sekä vastuuta että mahdollisuuden suunnitella ja päättää toimenpiteistä, joilla varmistetaan lain noudattaminen.

Aina, kun omassa toiminnassasi tapahtuu oleellisia muutoksia, päivitä omavalvontasuunnitelmaasi. Se on päivittyvä, ajassa elävä työkalu, joka ei ole koskaan valmis. 

Omavalvontasuunnitelma voi olla vapaamuotoinen tai siihen voi käyttää aluehallintoviraston valmista lomakepohjaa. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta.

Lainsäädäntö edellyttää, että anniskelun omavalvontasuunnitelman täytyy sisältää seuraavat tiedot:

 • luvanhaltijan tiedot
 • toimipaikan tiedot
 • omavalvontasuunnitelman laatimispäivä sekä se päivä, jolloin luvanhaltija on hyväksynyt sen
 • tieto luvanhaltijan määräämistä henkilöistä, jotka vastaavat
  • muutosten ilmoittamisesta
  • ilmoitusten ja tietojen hallinnasta ja toimittamisesta aluehallintovirastolle
  • omavalvontasuunnitelman yleisestä toteuttamisesta ja noudattamisesta
 • miten henkilökunnan osaaminen varmistetaan
 • miten koulutusta ja osaamista koskeva kirjanpito on järjestetty
 • miten luvanhaltija ja omavalvontasuunnitelmasta vastaavat henkilöt seuraavat, että omavalvontasuunnitelmaa ja henkilökunnalle annettuja määräyksiä noudatetaan
 • kuvaus alkoholijuomien varastoinnista ja varastotiloista
 • kuvaus vastaavan hoitajan ja muun henkilökunnan tehtävistä sekä henkilökunnan määrästä
 • suunnitelma alkoholin myynnin valvonnasta
 • suunnitelma järjestyksenvalvonnasta
 • kuvaus anniskelupaikan toiminta-ajatuksesta ja tarvittaessa siihen ja anniskelupaikan sijaintiin liittyvistä valvonnan painotuksista ja riskeistä
 • kuvaus vähittäismyyntitoiminnan järjestämisestä sekä kassa- ja myyntijärjestelyistä, jos anniskelupaikasta myydään alkoholijuomia myös mukaan
 • luvanhaltijan määrittelemä enimmäisluoton määrä ja luottomyynnin valvonta- ja toimintatavat, jos alkoholijuomia myydään kuluttajalle velaksi muutoin kuin
  • yleisillä luottokorteilla
  • maksusovelluksella
  • ohjelmapalvelun tai majoitushuoneen yhteydessä
 • luvanhaltijan määrittelemät suurimmat anniskeluannokset, jotka saadaan myydä yhdelle asiakkaalle kerrallaan, jos sallittu annos on suurempi kuin neljä senttilitraa
 • jos anniskelua jatketaan jatkoajalla
  • miten asiakasmääriä seurataan
  • miten järjestyksenvalvonta järjestetään
  • mitä tehtäviä järjestyksenvalvojille on määrätty.

Omavalvontasuunnitelma voi olla vapaamuotoinen tai siihen voi käyttää aluehallintoviraston valmista lomakepohjaa. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta. 

Lainsäädäntö edellyttää, että vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelman täytyy sisältää seuraavat tiedot:

 • luvanhaltijan tiedot
 • toimipaikan tiedot
 • omavalvontasuunnitelman laatimispäivä sekä se päivä, jolloin luvanhaltija on hyväksynyt sen
 • tieto luvanhaltijan määräämistä henkilöistä, jotka vastaavat
  • muutosten ilmoittamisesta
  • ilmoitusten ja tietojen hallinnasta ja toimittamisesta aluehallintovirastolle
  • omavalvontasuunnitelman yleisestä toteuttamisesta ja noudattamisesta
 • miten henkilökunnan osaaminen varmistetaan
 • miten koulutusta ja osaamista koskeva kirjanpito on järjestetty
 • miten luvanhaltija ja omavalvontasuunnitelmasta vastaavat henkilöt seuraavat, että omavalvontasuunnitelmaa ja henkilökunnalle annettuja määräyksiä noudatetaan
 • kuvaus alkoholijuomien varastoinnista ja varastotiloista
 • kuvaus anniskelupaikan toiminta-ajatuksesta ja tarvittaessa siihen ja anniskelupaikan sijaintiin liittyvistä valvonnan painotuksista ja riskeistä
 • kuvaus alkoholivalmisteiden myyntijärjestelyistä ja sijoittamisesta myymälässä
  • miten alkoholijuomat sijoitetaan, jos ne eivät ole yhtenäisesti vain alkoholijuomille tarkoitetuissa hyllyissä tai myymäläosastossa
 • kuvaus vähittäismyyntitoiminnan järjestämisestä sekä kassa- ja myyntijärjestelyistä
 • kuvaus vastaavan hoitajan ja muun henkilökunnan tehtävistä sekä henkilökunnan määrästä
 • suunnitelma alkoholin myynnin ja järjestyksen valvonnasta
 • miten alkoholijuomien myyntiaikoja noudatetaan.

Kuvaa omavalvontasuunnitelmaan yleisesti toimipaikkaasi:

 • minkälaisessa tilassa se sijaitsee
 • mikä on sen toiminta-ajatus
 • minkälaista asiakaskuntaa tavoitellaan.

Valvonnan kannalta on aivan eri asia, onko kyseessä esimerkiksi kerrostalon katutasossa sijaitseva 100-paikkainen pubi, jossa esitetään usein livemusiikkia ja jossa anniskelua jatketaan kolmeen aamuyöllä, vai onko kyseessä haja-asutusalueella sijaitseva, erillisrakennuksessa pidettävä perheravintola, joka sulkee ovensa kello 22.

Pohdittavia asioita:

 • Onko lähellä esimerkiksi koulu tai urheilupaikka?
 • Sijaitseeko myyntipaikka vilkkaalla alueella?
 • Painottuuko myynti iltaan?
 • Millaiset muut toimipaikkaan liittyvät tekijät vaikuttavat asiakkaisiin ja heidän ostokäyttäytymiseensä?

Kun olet pohtinut nämä asiat, on helpompaa tunnistaa toimipaikkaasi liittyvät mahdolliset riskit ja miettiä valvonnan painotuksia.

Kirjaa omavalvontasuunnitelmaasi henkilökunnan määrä ja tehtävät. Kerro lisäksi, ketkä ovat alkoholin myynnistä vastaavia henkilöitä ja heidän sijaisiaan. Luettele heidät omavalvontasuunnitelman lopussa olevassa liitteessä.

Henkilökunnan täytyy tuntea velvoitteensa, jotka heille on määrätty alkoholilaissa ja omavalvontasuunnitelmassa. Vastuu henkilökunnan osaamisesta kuuluu kuitenkin luvanhaltijalle. Kerro siis omavalvontasuunnitelmassasi, miten osaaminen varmistetaan sekä miten koulutusta ja osaamista koskevat tiedot kirjataan ja säilytetään.

Perehdytä henkilökunta omavalvontasuunnitelmasi sisältöön. Se on hyvä työkalu, kun opetat uusille työntekijöille toimipaikkakohtaisia toimintatapoja alkoholin myynnissä.

Muista päivittää omavalvontasuunnitelmaasi, jos toimintasi muuttuu.

Ilmoita oleellisista muutoksista myös meille aluehallintovirastoon. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, kun myyntijärjestelyissä tapahtuu muutoksia ja otat käyttöön esimerkiksi pikakassat tai noutopalvelun.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Ohjevideot

Videot 1–5 Anniskelun omavalvonta:

Video 1: Miksi ja kenelle omavalvontasuunnitelma tehdään?
Video 2: Mitä omavalvontasuunnitelmaan kirjataan toimipaikkaan liittyen
Video 3: Toiminnan vaikutukset, riskit ja niihin varautuminen
Video 4: Henkilökunta osana omavalvontasuunnitelmaa
Video 5: Vastuullinen anniskelu