Eläintilojen EU-tukien ja täydentävien ehtojen valvonta

Jos sinulla on EU-tukia saava eläintila, tilasi voi valikoitua niin sanottuun otantaeläinsuojelutarkastukseen. Näillä tiloilla tarkastamme EU-lainsäädännön sekä Suomen eläinten hyvinvointilainsäädännön vaatimusten toteutumista.

Oma kansallinen lainsäädäntömme on usein vaativampi eläinsuojeluasioiden suhteen kuin EU-tason säädökset. Valvonnasta ei pääsääntöisesti ilmoiteta etukäteen. 

Täydentävien ehtojen valvonta

Tiettyjen maataloustukien saamiseksi on tuensaajan noudatettava sovittuja täydentäviä ehtoja. Nämä ehdot liittyvät hyvään maantalouskäytäntöön. Tuenhakija on tukia hakiessaan sitoutunut harjoittamaan maanviljelyä tiettyjen kriteerien mukaisesti. 

Valvomme tuotantoeläintiloilla täydentävien ehtojen toteutumista elintarviketurvallisuuden, eläintaudeista ilmoittamisen ja eläinten hyvinvoinnin osalta.

Osa tiloista valitaan vuosittain joko satunnaisesti tai painotetulla otoksella täydentävien ehtojen valvontaan. Emme pääsääntöisesti ilmoita valvontakäynnistä etukäteen. 

Teemme täydentävien ehtojen valvontaa myös sekä eläinsuojelutarkastustemme että kunnallisten valvojien tekemien tarkastusten perusteella.

Tietoa EU-tukien valvonnasta

Jos havaitsemme puutteita säädösten noudattamisessa, voit saada lievemmissä tapauksissa ohjeita. Jos puute on sellainen, että se voidaan korjata käynnin aikana, siitä ei aiheudu toimenpiteitä. 

Jos puute ei ole korjattavissa heti tai on sen laatuinen, että pelkät ohjeet eivät riitä, annamme asiasta määräyksen. Määräyksellä on tietty aikaraja, johon mennessä asiat pitää saattaa kuntoon. Teemme sen jälkeen uuden tarkastuksen. 

Puutteet EU-lainsäädännön rikkomisessa johtavat siihen, että tarkastus laajenee täydentävien ehtojen valvonnaksi, millä voi olla vaikutusta myös maataloustukiin. 

Tietoa täydentävien ehtojen valvonnasta

Puutteet täydentävien ehtojen vaatimusten noudattamisessa voivat johtaa EU-tukien menetyksiin.

Meidän valvontamme on vain osa täydentävien ehtojen valvonnan kokonaisuutta. 

Sinua voisi kiinnostaa