Asukasdemokratia

Laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa on tullut voimaan 1.1.2024. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) valvoo uuden lain noudattamista. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara)