Informationsledning på bibliotek - Del 1 och del 2

Alkaa: 8.3.2022 13:00
Päättyy: 11.3.2022 12:00
Ilmoittautuminen alkaa: 24.1.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 4.3.2022 23:59
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Kursen består av två delar. Del 1 8.3 kl. 13-16 och del 2 11.3 kl. 9-12. Du anmäler dig samtidigt till båda delarna.


Innehåll                                                   

En stor del av ledarskap i dag går ut på att använda sig av information och kunskap. För att kunna göra det effektivt och strategiskt finns det verktyg och metoder. 

Informationsledning (på finska “tietojohtaminen”) handlar om att strategiskt hantera den information och kunskap som finns och uppkommer inom olika slags organisationer, allt från föreningar till företag.

Informationsledningen syftar till att rätt information ska nå rätt person, i rätt tid och rätt form bland en organisations (t.ex. ett biblioteks) medlemmar eller anställda. Hanteringen av information och kunskap skapar bättre förutsättningar för en organisations verksamhet.  

Kursen innehåller bl.a.: 

  • informationens och kunskapens roll i organisationer 
  • vikten av strategisk ledning av information 
  • vanliga begrepp och modeller för informationsledning och kunskapsstyrning (Knowledge Management) 
  • organisationskultur och organisatoriskt lärande 
  • verktyg och metoder för informationsledning 
  • sätt att samla in, organisera och dela kunskap i en organisation 


Kursen leds av docent Kristina Eriksson-Backa, akademilektor i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. Kristina har undervisat i ämnet Informationsledning på olika nivåer sedan 2015.  


Målgrupp
Bibliotekschefer, bibliotekspersonal och andra intresserade.

Anmäl dig senast 4.3.2022

Kostnader: Forbildningen är avgiftsfri.

 


Kontakt

Om programmet
överinspektör Susanne Ahlroth, [email protected], tfn 0295 018 762

Tekniskt stöd
kommunikatör, Oskar Karlsson, [email protected], tfn 0295 018 071

Om anmälan och annullering
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764