Barns stress och stressfri miljö i småbarnspedagogiken

Alkaa: 2.2.2022 13:00
Päättyy: 2.2.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 14.12.2021 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 30.1.2022 23:59
Aihe: Kirjasto, Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll: 

Avsikten med den här fortbildningen är att ge grundläggande information om stressreaktioner hos barn i olika åldrar och om vilka konsekvenser stress har på hjärnans utveckling. Under fortbildningen presenteras också resultat från Finnbrain-studien av Elisabeth Nordenswan, psykolog och doktorand. FinnBrain studien påbörjades år 2010 och dess avsikt är att utreda den sammanlagda påverkan av miljö och genetiska faktorer på utvecklingen av barnets hjärna. Studien planeras pågå under flera årtionden. Projektet sammanför flera vetenskapsfält, och har omfattande samarbetsrelationer med inhemska och internationella forskningsgrupper.  

Såväl forskare som föräldrar och pedagoger vittnar om en ökande överstimulering och stress på daghem. Stressen kan ha olika orsaker, till exempel små lokaler, stora barngrupper och hög ljudnivå. Vi vuxna har ansvaret för barns välmående och utveckling. Unden den här föreläsningen visar författaren Lena Nyholm på hur man kan förebygga och minska stress och överstimulering. Den ger konkreta tips och övningar som visar hur du kan skapa en miljö där både barn och vuxna kan stressa ned.  

Vi avslutar utbildningen med projektforskare och doktorand Mari Laakso. Hon berättar mer om hur daghemmen påverkar barns stressnivåer och hur vuxna med sitt agerande kan påverka stressnivån. 

Mål:

  • ge grundläggande information om stressreaktioner hos barn i olika åldrar 
  • vilka konsekvenser stress har på hjärnans utveckling  
  • hur man kan minska stressen på daghem

Program:

13:00-13:10 Introduktion
13:10-14:00 Forskning om barns stress inom FinnBrain , Elisabeth Nordenswan, psykolog och doktorand, forskningsprojektet FinnBrain/Åbo Akademi 
14:00-14:15 Diskussion
14:15-14:25 Paus
14:25-15:10 Nedstressad inifrån och ut, Lena Nyholm, fysioterapeut och lärare i småbarnspedagogik 
15:10-15:55 Hur de vuxna på daghemmen påverkar barnens stressnivåer och positiv pedagogik i småbarnspedagogiken. Mari Laakso, projektforskare och doktorand Folkhälsans forskningscentrum och  Jyväskylä universitet 
15:55-16:00 Avslutning

 

Målgrupp: Lärare, personal inom småbarnspedagogik och förskola

Stadium/verksamhetsform: Småbarnspedagogik, Förskola, Grundläggande utbildning

Anmäl dig senast 30.1.2022

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri. 

Närmare information om programmet publiceras senare. 

Kontakt:

Om programmet: överinspektör Noora Lohi, [email protected], tfn 0295 016 642

IKT-stöd: kommunikatör Oskar Karlsson, [email protected], tfn 0295 018 071

Anmälan och annullering: Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021