Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogiken 2021: Hållbar småbarnspedagogik - Välmående barn, personal och ledare

Alkaa: 23.3.2021 10:00
Päättyy: 24.3.2021 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 28.1.2021 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 8.3.2021 23:59
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll:  

Nätverksträffen för ledare inom småbarnspedagogik ordnas i år som ett digitalt evenemang. Temat för det två dagar långa webbinariet är Hållbar småbarnspedagogik – Välmående ledare, personal och barn. 

Nätverksträffen ordnas vartannat år av kommunerna i Svenskfinland i olika turer. År 2021 ordnas nätverksträffen av Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre kommuner. Kommunerna har ett väletablerat samarbete inom småbarnspedagogiken, bl.a. genom det gemensamma fortbildningsprogrammet Se barnet som startades år 2008. 

I år har vi även äran att bjuda in deltagare från Norden. De nordiska deltagarna medverkar i träffen via projektet Nordisk Förskola och programmet Nordplus Junior. 

Christin Furu, Mirjam Kalland och Mia Heikkilä kommer att fungera som utbildare under nätverksträffen. Att värna om välmående ledare, personal och barn är viktigt för att skapa en småbarnspedagogik som är hållbar även på lång sikt. Under nätverksträffen får du en rejäl inspirationsdos kring hur du kan främja en sund verksamhetskultur och barndom samt verka för en jämställd småbarnspedagogik. Du får även nätverka med övriga deltagare från Svenskfinland och Norden. Därtill visas videomaterial om hur värdkommunerna har utvecklat småbarnspedagogiken under de senaste åren, bl.a. presenteras det nyöppnade Alma daghemmet och satsningarna på utomhuspedagogik runtom i regionen. 

Nätverksträffen ordnas av Regionförvaltningsverket i samarbete med Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Nordisk Förskola och Nordplus Junior. Tillfället är avgiftsfritt. 

Varmt välkommen! 

Mål: 

-Hållbar verksamhetskultur 

-Hållbar barndom  

-Jämställd och normmedveten verksamhet 

-Nätverkandet inom Svenskfinland och Norden 

 

Program:

Tisdag 23.3

10:00-10:20

Inledning

Info om Se barnet-nätverket och aktuellt utvecklingsarbete i värdkommunerna.

Johanna Storbacka, fortbildningssekreterare för fortbildningsprogrammet Se barnet

Info om Nordisk förskola 

Gunnvör Kolbeinsdóttir, projektledare för Nordisk förskola

10:20-10:40 Vad menas med hållbarhet inom småbarnspedagogiken? Introduktion till seminariets tema 

Christin Furu, projektforskare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi

10:40-10:50

Film: Alma daghem

PAUS

10:50-11:00 Återanknytning till filmen 
11:00-11:50

Hållbart ledarskap - vad är det?

Christin Furu

Gruppdiskussion och sammanfattning

11:50-12:00  Film: Lågaffektivt bemötande
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30

Hållbarhet ur ett barnperspektiv

Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet

14:30-14:45 Film: Utepedagogik
14:45-15:00 Sammanfattning
15:00  Dagen avslutas

 

Onsdag 24.3

10:00-10:10

Inledning

Hälsningar från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 

Gun Sandberg-Vallin, VD

10:10-11:10

Jämställdhet och normmedvetenhet inom småbarnspedagogiken ur ett nordisk perspektiv

Mia Heikkilä, biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi

11:10-11:20 Resursenheten Snäckan i Pedersöre
11:20-12:00

Hållbar personal: de kollegiala relationernas betydelse 

Christin Furu 

Gruppdiskussion och sammanfattning

12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30

Byggstenar för en hållbar verksamhetskultur 

Christin Furu

Gruppdiskussion och sammanfattning

Film: Digilek

14:30-14:45

Interaktiv improvisationsteater

Wasa teater

14:45-15:00 Avslutning

 

Målgrupp: 
Ledare inom småbarnspedagogiken 

 

Stadium/Verksamhetsform:
Småbarnspedagogik, Förvaltning 

 

Anmäl dig senast 8.3.2021  

Observera att varje deltagare ska delta via en egen skärm. 


Kostnader:

Fortbildningen är avgiftsfri.  

Kontakt: 
 
Om programmet:  
överinspektör Malin Eriksson, [email protected], tfn 0295 018 618 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson [email protected], tfn 0295 018 021

Besök även evenemangets hemsida!