Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen webinaari-koulutussarja – yhteistyössä VIP-verkoston TOI-teemaryhmä ja aluehallintovirastot

Alkaa: 13.4.2021 13:15
Päättyy: 13.4.2021 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 1.1.2021 12:00
Ilmoittautuminen päättyy: 13.4.2021 12:00
Aihe: Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Valtakunnallisen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston (VIP) toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen kehittämistyötä tekevä teemaryhmä on ollut toiminnassa kohta kaksi vuotta. Kehittämistyön tuloksia on saatu seurata VIP-verkoston nettisivuilla esiteltävien tietopakettien, materiaalien ja tietoiskujen avulla (ks. https://vip-verkosto.fi/teemaryhmat/toiminta-alueittain-jarjestettava-opetus/).

Nyt kehittämistyössä jalkaudutaan kentälle kouluttamaan.

Neljästä sisällöllisesti erilaisesta koulutuskerrasta koostuva webinaarisarja on suunnattu niille perusopetuksessa toimiville opetusalan toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita toiminta-alueittaisesta opetuksesta ja vaativan erityisen tuen kysymyksistä. Koulutukset järjestetään viikoilla 5, 7, 11 ja 15 iltapäivisin klo 13:15–15:30. Lyhyt tauko pidetään 14:15–14:30. Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään osasta aiheita linkki ennakkomateriaaliin, joka pohjustaa tai täydentää varsinaisia koulutuksia. Webinaarit tallennetaan, ja ne ovat nähtävissä jälkikäteen kahden viikon ajan (poikkeuksina 18.2. oleva webinaari, jota ei tallennetta, ja 13.4. oleva webinaari tallennetaan vain osittain).

WEBINAARIT OVAT MAKSUTTOMIA

Webinaarien aikataulu, kouluttajat ja sisällöt:

  13.4.2021 klo 13.1515.30 Oppilaan tavoitteiden asettaminen ja arviointi toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa

  Kouluttajat: Muutos > Satu Peltomäen tilalle kouluttajaksi tulee autismikirjon ja kehitysvammapsykologian professori Elina Kontu (Tampereen yliopisto), ohjaava opettaja Kukka-Maaria Vänskä (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri) ja opetusneuvos Pirjo Koivula (Opetushallitus)

  • Oppilaan tavoitteiden asettaminen toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa – miten tavoitteisiin päädytään? (tätä esitystä ei tallenneta)
  • Oppilaan tavoitteiden asettaminen opettajan näkökulmasta
  • Arviointi toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa

  JO OLLEET TILAISUUDET

  4.2.2021 klo 13.1515.30 Normit ja ohjeistukset toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa

  Kouluttajat: opetusneuvos Pirjo Koivula (Opetushallitus) erityisluokanopettaja Lauri Räty (Jyväskylän kaupunki) ja ohjaava opettaja Päivi Lång (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri)

  • Erityinen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus
  • Millä perusteilla oppilaalle valitaan toiminta-alueittain tai oppiaineittain järjestettävä opetus?
  • Pedagogiset asiakirjat ja niiden laatiminen
  • HOJKS ja tukimuotojen kirjaamisen käytänteet (ennakkotallenne)

  Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sekä linkit ennakkomateriaaleihin ja webinaari-tallenteisiin.

  18.2.2021 klo 13.1515.30 Pedagogisia ratkaisuja ja käytänteitä toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa 

  Kouluttajat: erityisluokanopettajat Johanna Kurki ja Leena Kukkonen (Joensuun kaupunki), yliopistonlehtori Aino Äikäs (Itä-Suomen yliopisto), opetusneuvos Pirjo Koivula (Opetushallitus) ja ohjaava opettaja Päivi Lång (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri)

  • Pedagogisen tuen ja kuntoutuksen yhdistäminen hallinnollisesta ja lainsäädännön näkökulmasta
  • Pedagogisia ratkaisuja ja käytänteitä toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa sekä oppiaineittain ja toiminta-alueittain etenevän opetuksen yhdistämiseen
  • Kuntoutuksen ja erityisopetuksen tarpeen neurologista taustaa (ennakkotallenne, lastenneurologi, em.,Hannu Heiskala)
  • Yhteisopettajuus ja toiminta-alueittain järjestettävä opetus (ennakkotallenne, erityisluokanopettaja Päivi Neitola ja luokanopettaja Auli Näsi, Sodankylä

  16.3.2021 klo 13.1515.30 Digipedagogiikka ja toiminta-alueittain järjestettävä opetus

  Kouluttajat: erityisluokanopettaja Lauri Räty (Jyväskylän kaupunki) ja opetusneuvos Pirjo Koivula (Opetushallitus)

  • Lainsäädännön näkökulma opetukseen osallistumiseen tarvittavista erityisistä apuvälineistä
  • Etäopetus poikkeusoloissa ja etäyhteyksien hyödyntäminen jatkossa yksilöllisen tilanteen mukaan
  • Opetuksessa käytettävät sovellukset tutkimuksen ja käytännön esimerkkien kautta (tallenne)

  Lisätietoja: